Tora Petrol: 24 Yıldır Sizinle Beraber

1998 yılında İstanbul’da kurulan Tora Petrol Ürünleri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. akaryakıt, LPG, CNG sektörünün işletim, ekipman ve teknik emniyet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mühendislik, danışmanlık ve AR-GE hizmetleri vermektedir.

Tora Petrol Kimdir?

1998 yılında İstanbul’da kurulan Tora Petrol Ürünleri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. akaryakıt, LPG, CNG sektörünün işletim, ekipman ve teknik emniyet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mühendislik, danışmanlık ve AR-GE hizmetleri vermektedir. Projelendirme, uygulama, periyodik ve koruyucu bakım, makine teçhizat üretim ve hazır ürün satışı faaliyetlerinin yanı sıra, isteğe yönelik (terzi modeli) profesyonel çözümler üreten bir kuruluştur.

TORA A.Ş. kurucuları ve üst yönetimi petrol arama da dâhil, akaryakıt sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş mühendislerden oluşmakla, sektörde en fazla uzman mühendis istihdam eden Firma konumundadır.

İlklerin öncüsü olan TORA, akaryakıt servis sektöründe koruyucu bakım programını tasarlamış, ilk uygulamasını başlatmış ve bu önemli hizmeti sektöre kazandırmıştır. Koruyucu bakım programını eş zamanlı olarak dünyada ilk olarak uygulanan “uzaktan riskli ortam monitörleme” projesini de on yılı aşkın süredir Ülkemizde başarı ile sürdürmektedir.

Şirket yönetimi olarak insan yaratıcılığını, firma işleyişi ve uygulamalarında en belirleyici unsur olarak değerlendiririz. İşimizi amatör ruhla severek yapar, mükemmeli hedefleriz. Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışı şirket kültürümüzün temel öğelerinden biridir. Ülkemizi sever, uzmanlık alanımızda geliştirdiğimiz konularda sektörü bilgilendiririz. Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır felsefesine inanırız.

Önce müşterimizin ürün veya hizmet aldığı konu ile ilgili bilgisini ölçer, gerekiyorsa pekiştirir sağlıklı karar verebilmesine yardımcı oluruz. Müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru çözümü bulmak için çalışırız. Müşteri ihtiyacı için gelecekteki teknolojik gelişme ve değişimleri de gözeterek  fiyat ve uygulama bakımından en uygun proje ve teklifi hazırlarız. Müşterilerimiz proje isimleri, soğuk istatistikler değil kanlı canlı bizim gibi duyguları olan insanlardır. Müşterilerimiz bizim dışımızda insanlar değil işimizin bir parçasıdır. Sektördeki yeni ürün ve uygulamaları tanıtır, müşterimizin hizmet standardını yükseltmeye çalışırız

Şirketin yaptığı tüm hizmetlerin belirli prensipler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kalite sisteminin uygulanmasını gözetmek, iyileştirilmesi için talepte bulunmak her şirket bireyinin görevidir. Ürün ve hizmet kalitemizi arttıracak araç ve fikirlere büyük ölçülerde sürekli yatırım yaparız. İşimizi, yürürlükteki ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürken aynı zamanda uluslararası standart ve uygulamaları izler, bu tip uygulamaları sektöre yayarak yeni iş potansiyelleri geliştiririz. Kalite anlayışımız gereği müşterilerimize verdiğimiz hizmet için kullandığımız ürünlerde, kabul edilmiş kalite standartlarını ararız.

TORA işinin doğası gereği saha çalışmalarında daima risk faktörlerini değerlendirerek gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alır. TORA işini yaparken müşterilerinin can ve mal varlıklarını, çalışanlarının can ve mal varlıklarını ve çevresel etkileri daima en ön planda tutar. İşimizi yaparken iş emniyeti kurallarına uyar, işin gidişi ile ilgili müşterilerimizi devamlı bilgilendiririz.

0
Adet/Yıl Çağrı
0
İstasyon/Yıl Periyodik Bakım
0
Adet/Yıl Servis
0
Akaryakıt Tank Temizliği

2021-11-26T18:35:59+03:00

TORA Bölge Servisleri Tanıtım Dizisi: ERTEN Tora Mardin Bölge Servisi

26.11.2021 Mardin, Tora Mardin Bölge Servisi kurucusu Nuri ERTEN’e, bölgenizde TORA nasıl bilinmekte  sorusunu sorduk; ‘’TORA bölgemizde dürüst ve sözünün arkasında duran kimliğiyle her geçen gün daha fazla tanınmaktadır.’’ şeklinde yanıtladılar. Gelin, ERTEN Tora Mardin Bölge Servisini yakından tanıyalım;

2021-11-20T12:18:52+03:00

Buhar Geri Dönüşüm Sistemlerinin Kurulumuna Devam Ediyoruz

20.11.2021 İstanbul, Yürürlükte olan direktif ve yönetmelik kapsamında otoyol ve merkezi birçok istasyonda “FAZ 1 ve FAZ 2” Buhar Geri Dönüşüm Sistemleri uygulamaları yapılmaktadır ve 2021 yılı başından itibaren Buhar Geri Dönüşüm altyapı kurulumu yaptığımız istasyon sayısı 60’a ulaşmıştır.

2021-11-19T20:08:28+03:00

TORA Bölge Servisleri Tanıtım Dizisi: Teknik Elektromanyetik Gaziantep Bölge Servisi

19.11.2021 Gaziantep, Tora Gaziantep Bölge Servisi kurucusu Hamza BOZ’a, bölgenizde TORA nasıl bilinmekte  sorusunu sorduk; ‘’Bölgede müşterilerimiz ilk başta TORA’nın fiyatlarımızın yüksek olduğunu düşünüyorlar. Fakat yaptığımız işlerde standartlara uygun, sektördeki en kaliteli ürünleri en doğru hizmet ile verip yapılan işin arkasında durulduğunu gördüklerinde, başlangıçtaki düşünceler değişiyor.’’ şeklinde yanıtladılar. Gelin, Teknik Elektromanyetik Gaziantep Uşak Bölge Servisini yakından tanıyalım;

2021-11-14T10:21:19+03:00

TORA Entegre Yönetim Sistemi Yeni Eklenen Standartlarla Belgelendirildi

14.11.2021 İstanbul, 15 yıl önce 2004 yılında 9001 kalite yönetim sistemi ile başlayan TORA entegre yönetim sistemlerine iki yeni standart eklendi. ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Yönetim Sistemleri kurulduktan sonra denetlemelerde başarı ile geçerek belgelendirildi. 9001, 14001, 45001, 10002, 27001, 22301, 20000-1, 18295-1 yönetim sistemlerinden oluşan entegre yönetim sistemi 8 standarda ulaştı.

2021-11-13T21:50:02+03:00

TORA Bölge Servisleri Tanıtım Dizisi: Koç Tora Uşak Bölge Servisi

13.11.2021 Uşak, Tora Uşak Bölge Servisi kurucusu Ergün KOÇ’a, bölgenizde TORA nasıl bilinmekte  sorusunu sorduk; ‘’Bölgemde TORA işini iyi yapan, güvenilir ve kaliteli bir firma olarak bilinmektedir. Bu bilinirlik doğal olarak bizlere sahada büyük avantaj sağlamakta.’’ şeklinde yanıtladılar. Gelin Koç Tora Uşak Bölge Servisini yakından tanıyalım;

2021-11-13T21:35:02+03:00

TORA Bölge Servisleri Tanıtım Dizisi: Petromet Tora Sivas Bölge Servisi

05.11.2021 Sivas, Tora Sivas Bölge Servisi kurucusu Ahmet Koruyucu’ya, TORA ile iş yapmak size neler hissettiriyor, süreci nasıl tanımlarsınız sorusunu sorduk; ‘’TORA bayisi olmak firmamızda işimize karşı farkındalıklar oluşturdu. Sürekli yeniliklere açık olmak, Sağlık, Emniyet ve Çevre kurallarını anlamak ve uygulamak yapılan saha işlerinde bu yönde davranışlar sergilememize sebep oldu. Aldığımız eğitimler, yapılan güncel bilgilendirmeler sayesinde hassasiyetimiz ve işimize olan hakimiyetimiz  arttı. Bu da firmamızı bölgede tercih edilme konusunda üst seviyelere taşıdı.’’ şeklinde yanıtladılar. Gelin Petromet Tora Sivas Bölge Servisini yakından tanıyalım;

2021-11-13T21:35:34+03:00

TORA Bölge Servisleri Tanıtım Dizisi: ESS Otomasyon Tora Samsun Bölge Servisi

28.10.2021 Samsun, Tora Samsun Bölge Servisi kurucularına, TORA ile iş yapmak size neler hissettiriyor, süreci nasıl tanımlarsınız sorusunu sorduk; ‘’TORA, sektörde kalite ve güvenin sembolü olan bir firmadır. Biz de bu kaliteli ve güvenli imajın içinde hizmet verdiğimiz için mutluyuz.’’ şeklinde yanıtladılar. Gelin ESS Otomasyon Tora Samsun Bölge Servisini yakından tanıyalım;

2021-10-27T17:07:19+03:00

Atık Yönetiminin Önemi

27.10.2021 İstanbul, Yaşamımızı sürdürülürken ister istemez her faaliyetimizde atık oluşturuyoruz. Depolama, satış, üretim ya da en basiti küçük bir işletme olabilirsiniz. Atıklarınızın miktarı değişse de çevreye verebileceği olası zararlar değişmez. Atıkların depolanması, taşınması, tekrar kullanımı, azaltımı, geri dönüştürülmesi vb. amaçlarla atıkları yönetmek adına yerel yönetimler ve ulusal olarak belli hareketler başlatılmıştır.

2021-11-13T21:35:54+03:00

TORA Bölge Servisleri Tanıtım Dizisi: HM TEKNİK Tora Kastamonu Bölge Servisi

21.10.2021 Kastamonu, Tora Kastamonu Bölge Servisi kurucularına, TORA ile iş yapmak size neler hissettiriyor, süreci nasıl tanımlarsınız sorusunu sorduk; ‘’Sektörde daha önceleri yapmış olduğumuz çalışmalarda güvenlik tedbirlerini kendi bildiğimiz kadarıyla uyguluyorduk. Ancak TORA ile yapılan bayilik sözleşmesi sonrası aldığımız eğitimler neticesinde, emniyetli çalışma açısından eksiklerimizin olduğunu gördük. TORA sayesinde bu eksiklikleri giderdik ve artık sahada çok daha güvenli ve emniyetli şekilde çalışıyoruz.’’ şeklinde yanıtladılar. Gelin HM TEKNİK Tora Kastamonu Bölge Servisini yakından tanıyalım;