04.03.2022 İstanbul

 

Acente İstasyonlarında Periyodik Bakım Hizmetleri

Akaryakıt istasyonlarının emniyetli bir şekilde çalışmasının sürdürülebilirliği için periyodik bakım hizmetleri büyük önem arz etmektedir. Söz konusu istasyon ana dağıtıma bağlı acente diye tabir edilen şirket malı istasyonlarda ise sorumluluklar daha da artmaktadır. İstasyon elektrik altyapı kontrolü, tüm mekanik ve elektrikli ekipmanların periyodik bakımları, HSSE risk barındıran uygunsuzlukların tespit edilmesi ve anında müdahale edilmesi bu sorumlulukları sorunsuz yerine getirme hususunda en önemli yöntem konumundadır.

Son yıllarda elektriksel sebeplerden dolayı oluşan yangınlar istasyonlarda öne çıkmaktadır. Bunun başlıca sebepleri ise elektriksel kontrollerin yapılmaması, yetkisiz müdahaleler ve uygunsuz ekipman seçimlerinden kaynaklanmaktadır. Elektrik kazalarının önüne geçebilecek yegane ekipman kaçak akım röleleridir. Troid röle olarak adlandırılan yangın koruma röleleri tüm elektrik tesisatını koruyabiliyor olması sebebiyle istasyonun zırhını oluşturmaktadır. Bu ekipmanın mutlaka istasyonda devrede olması tüm istasyon personeli ve müşteri grubu için güven ortamı oluşturacaktır. Troid rölenin devrede olduğunun düzenli kontrolü ve diğer tüm ekipmanların görevlerini yerine getirebilecek durumda olduğunun kontrol edilebilmesi ancak ve ancak bakım hizmetleri ile mümkün olabilmektedir.

Elektriksel kontrollerin yanı sıra müşteri memnuniyeti için ilk sırada yer alan hizmet tank temizliği operasyonun düzenli aralıklarla yapılmasıdır. Senede iki defa yapılacak tank temizliği operasyonu ile depolama tanklarınızın kullanım ömrünü uzatabilir, dispenser filtrelerinizin değişim periyodunu uzatabilir ve dispenserlarınızdan müşterilere güvenilir yakıt satışı yapılabilir.

Bakımlar sonucu tespit edilen uygunsuzlukların hızlıca giderilmesi, yöntemlerin belirlenmesi ve istasyon risk analizinin yapılması için periyodik bakımların düzenli aralıklarla yapılmasını TORA olarak tavsiye ediyoruz.