14.10.2021 İstanbul

Acil Durum Toplanma Noktaları ve Araç Parkı

Acil durum toplanma noktaları, acil olarak sahayı/ iş yerini tahliye etmek gerektiğinde çalışanların toplanabileceği güvenli bir alan olarak tanımlanabilir.

Toplanma noktası olarak belirlenen nokta sahadan güvenli bir uzaklıkta olmalıdır. Toplanma noktasının tayinindeki asıl amaç personellerin ve ziyaretçilerin güvenli bir noktada toplanmasını sağlamaktır. Ayrıca toplanma noktası havai elektrik hatları ve istasyon girişi gibi farklı riskler oluşturabilecek alanlardan uzakta olmalıdır.

Acil durum toplanma noktalarının tayininde doğru yeri seçmek çok önemi olduğu gibi, acil durum toplanma noktası olarak seçilen yeri personele duyurmak ve bu noktayı işaretlemek de çok önemlidir.

Acil durum krokisi ise istasyonda dispenserin, acil stop butonlarının, tank sahasının, LPG tank çiftliğinin, dolum noktalarının bulunduğu yerleri gibi tehlike ve önem arz eden noktaların kâğıda kuş bakışı olarak çizilerek belirtilmesidir.

Acil durum krokisini sahada çalışmaya başlamadan önce sahada çalışan personel ve ziyaretçilere gösterilmesi ve anlatılması hayati önem taşımaktadır. Saha oryantasyon eğitiminin verilmesi acil durumlarda personellerin veya ziyaretçilerin hızlıca acil durum toplanma noktasına geçmesi konusunda farkındalık yaratacağı için çok önemlidir.

Sahada çalışma yaparken aracın tesisin çıkış yönüne park edilmesi ile tesisten hızlıca tahliye sağlanabilir ve sahada manevra yaparak zaman kaybının önüne geçer.

Aracın acil durumlarda tesis çıkışına doğru park edilmemesi, çıkış için manevra zorunluluğu doğuracağından bu tip durumlarda maddi ve can kayıplı kazalara neden olabilir. Ancak araç tesis çıkışına doğru park edilirse acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliye sağlanabilir.