20.10.2020 İstanbul

Akaryakıt İstasyonları Doğrudan ve Dolaylı Yasal Sorumlulukları ve Çözüm Sağlayıcılar

Türk İstatistikleri Kurumunun (TUİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 2019 itibarıyla 23 milyonu aştı. Bu da demek oluyor ki Türkiye’de yaklaşık 4 kişiye bir araç düşüyor. Birçoğumuz araç kullanıyoruz ve rutinlerimizden biri de akaryakıt istasyonlarına uğramak ve yakıt depomuzu belli oranlarda doldurmak.

Akaryakıt istasyonlarını, yakıt almak dışında birçok açıdan kullanabiliyoruz. Aracımızı yıkamak, yağ değişimi yapmak, lastiklerimizi şişirmek, vb. Peki bu konular dahilinde akaryakıt istasyonlarının çevresel mevzuattaki doğrudan ve dolaylı gereksinimleri neler? Yasal gerekliliklere karşılık verecek çözümler neler?

Yapılan işlem/Proses Mevzuat Gereklilik Çözüm
Yeni istasyonların kurulumu Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği
 • Benzin ve nafta buharının tanker içerisinde tutulacak şekilde tasarlanması
 • Yakıt aktarımı esnasında tanker ve depolama tankı arasında açığa çıkacak buharın sızdırmaz bağlantı hatlarıyla donatılması
 • Araca yakıt dolumu esnasında açığa çıkan buharın uygun pompa başlığı ile tutulması
 • Tüm buhar tutma sistemlerinin yetkilendirilmiş kurumlarca TS EN 16321 uygunluk belgesi alması
Buhar toplama / geri kazanım sistemleri

Detaylı bilgi için TORA ile temasa geçin.

Akaryakıt istasyonu sahasındaki yakıtla temas etmiş yağmur sularının yağmur suyu kanalına akışının kontrolü Yağmur Suyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik
 • Endüstriyel atıksu: Herhangi bir ticari veya endüstriyel faaliyetin yürütüldüğü alanlardan, evsel atıksu ve yağmur suyu dışında oluşan atıksuları,
 • Yağmursuyu kanallarına hangi sebeple olursa olsun atıksu bağlantısı yapılmaz.
Yağ Yakıt Ayırıcılar / Seperatörler

Detaylı bilgi için TORA ile temasa geçin.

Akaryakıt istasyonu sahasındaki yakıt bulaşmış suların atıksu kanallarına akışının kontrolü Atıksuların Kanalizasyona Deşarjı Yönetmeliği
 • Aşağıda sıralanan atık, artık ve diğer maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine ve alıcı ortama verilemez.
 • 9.1. Benzin, nafta, gazyağı, motorin, fueloil, diğer solventler ve tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike meydana getirecek diğer sıvı, katı ve gaz maddeler.
Yağ Yakıt Ayırıcılar / Seperatörler

Detaylı bilgi için TORA ile temasa geçin.

 • Tank temizliği esnasında çıkan atık yağ ve katranlar
 • Motor yağı değişim noktası bulunan istasyonlar
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği
 1. Atık yağ üreticileri; Atık yağlarını kaynağında ayrı biriktirmek ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla yükümlüdürler. Atık yağları yetkilendirilmiş kuruluşlara teslim etmekle yükümlüdür
 2. Atık beyan formunu bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde her yıl Ocak ayından itibaren başlamak üzere en geç Mart ayı sonuna kadar Bakanlıkça hazırlanan çevrimiçi uygulamalar kullanarak doldurmak, onaylamak, çıktısını almak ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür.
 3. Motor yağı değişimi yapan istasyonların Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ilgili yönetmelik kapsamında izin belgesi alması gerekmektedir.
 4. Motor yağı değişimi yapan istasyonlar, Bakanlığın çevrimiçin programlarına kayıt olmakl, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.
 1. Tehlikeli Atık Geçici Depolama Ünitesi | TOCON Detaylı bilgi için TORA ile temasa geçin.
 2. Detaylı bilgi için TORA ile temasa geçin.
 3. Detaylı bilgi için TORA ile temasa geçin.
 4. Detaylı bilgi için TORA ile temasa geçin.
Diğer atıkların yönetilmesi Sıfır Atık Yönetmeliği
 • Sıfır Atık Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetim Sisteminin oluşturulmasına  yönelik uygulama takvimi belirlemiştir. Yönetmeliğin Akaryakıt İstasyonları için belirttiği son tarih 31 Aralık 2020’dir.
Sıfır Atık Yönetmeliğine Uygunluk

TORA’yı arayın.

Yakıt döküntü, sızıntısı
 1. Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği
 2. Kimyasalların Güvenli Depolanması Rehberi (ÇSGB)
 1. Dökülen yanıcı sıvının, atık su çukurlarına, kanallara, borulara ve tesisat kanallarına sızması önlenmelidir.
 2. Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karsı gerekli engelleyici malzeme ve uygun Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olmalıdır.
Kimyasal Döküntü Setleri

TORA’yı arayın.

İstasyonlarda yeraltı tanklarının ve hatlarının sızıntı riski Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik
 • Faaliyet Ön Bilgi Formu’nu doldurarak Kirlenmiş Bilgi Sistemi üzerinde ilgili İl Müdürlüğü’ne bildirir.
TORA’yı arayın.