12.03.2021 İstanbul

Akaryakıt Sektöründe VRS Kullanımı

Akaryakıt elleçlenen alanlarda yaşanan dökülmeler ve kaçaklar ciddi yangın riski barındırır. Bunun nedeni uçucu özelliğe sahip akaryakıt ürünlerinin kaza ile dökülmesi ile hızlıca buharlaşmasıdır. Ayrıca onarım ve test gibi operasyonel nedenlerle kapalı sistemlerin geçici bir süreliğine açık hale gelmesiyle de buharlaşma yaşanır. Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı bu buharların kontrol edilmesi için bu uçucu sıvılar kapalı kaplar içine alınmalıdır.

Uçucu sıvılar kapalı kaplar içine alınmazsa buharlaşır ve bir ateş kaynağı ile büyük bir yangın başlayabilir. Tank menhollerinde olan dökülmeler su ile karışmış olabilir. Atex sertifikalı pompaları ile hızlıca bu sıvılar çekilerek kapalı varillere alınmalıdır. Özellikle zemine önemli miktarda yakıt dökülmesi menhollerdeki kaçaklara göre daha risklidir. Çünkü zeminin özelliklerine ve eğime göre hızlıca genişlerler. Buharlaşma da yüzeyden olduğundan yüzey alanının genişlemesi ile hızlıca buharlaşırlar.

İşte bu dökülmelerde sıvıların kontrol altına alınması ve kapalı kaplara çekilmesine kadar geçen sürede buharlaşmanın azaltılması için VRS kullanılır. VRS kelimesi İngilizce Vapor Reduction System kelimelerinin ilk harflerinde oluşur. Türkçesi buhar sindirme ya da bastırma sistemi demektir. VRS uygulayarak yapılan şey sıvının üstünün köpük ile ince bir tabaka oluşturacak şekilde kapatılmasıdır. Geçici olan bu uygulama bir süre de olsa buharlaşmayı yavaşlatacaktır.

Bu sayede ateş kaynaklarına ulaşacak miktarda bir buhar yayılması engellenecektir.
VRS sistemde sıvı yangınlarında kullanılan yangın söndürme özelliği olan köpükler kullanılmaktadır. Gerçek yangınlarda bu köpükler su, köpük yapıcı madde, hava ve basınç ile özel ekipmanlar ile hızlıca büyük köpükler üretilerek yangın üzerine atılır. VRS uygulaması ise sahada uzman personellerin bir pulvarizör pompa vasıtasıyla yaptığı püskürtme şeklinde olan bir uygulamadır. Amaç zaman kazanarak sıvıların kapalı kaplara alınması ve olası ateş kaynaklarının uzaklaştırılması ya da önlenmesidir.