05.03.2021 İstanbul

Akaryakıt Sektöründe Yeni Dönem: Buhar Geri Kazanımı

30616 sayılı ve 05.12.2018 tarihli Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği, 23.12.2020 tarihinde bazı yeni yükümlülükleri bünyesine katmıştır.

Akaryakıt istasyonları için yasal yükümlülükler aşağıda detaylandırılmıştır;

– İşletmeci, benzin ve naftanın tankerlere dolum ve boşaltım işlemlerinde açığa çıkan uçucu organik buharları, sızdırmaz bir bağlantı hattı vasıtasıyla bir buhar geri kazanım ünitesine yönlendirmek ve sistemin çalışır vaziyette olmasını sağlamakla,
– Akaryakıt istasyonlarındaki buhar tutma sistemlerinin yetkilendirilmiş kurum/kuruluşça TS EN 16321-1 ve TS EN 16321-2 standartlarına göre uygunluk değerlendirmesi yapılmalıdır.

Bu yönetmeliğin; 9’ncu maddesinde (akaryakıt istasyonları) belirtilen hüküm ve sınır değerler;

– Planlanan ürün çıktı miktarı 500 m³/yıldan büyük olan yeni akaryakıt istasyonları ile ürün çıktı miktarı 100 m³/yıldan büyük olan ve yerleşim yerlerinde bulunan yeni akaryakıt istasyonları 1/1/2021 tarihinde,
– Ürün çıktı miktarı 3000 m³/yıldan büyük mevcut akaryakıt istasyonlarında, büyük bir tadilat yapılması planlanıyorsa 1/1/2021 tarihinden sonra yapılacak tadilatla birlikte yürürlüğe girer.

Sorumluluklarını yerine getirmeyen işletmeler;

Benzin ve naftanın depolanması, dolumu ve tankerlerle nakliyesine ilişkin terminaller, dolum adaları veya akaryakıt istasyonlarında kullanılan her türlü düzenek, tesis ile tankerlerden salınan uçucu organik bileşiklerin kontrolüne ilişkin Bakanlıkça belirlenen esas ve kriterlere uymayan; terminaller veya dolum adaları için 60.000 Türk lirası, akaryakıt istasyonları için 30.000 Türk lirası, tankerler için 3.000 Türk lirası idari para cezası verilir.

Peki bir anda hayatımıza giren ve yasallaşan buhar geri kazanımı nedir?

Akaryakıt buharı bilindiği üzere oldukça kararsızdır. Buharlaşmaya meyilli olduğunu istasyonlara ilk girdiğimizde duyumsadığımız o benzin kokusundan biliriz. Bir maddenin hal değiştirmesi için mevcut durumunda bir değişiklik olması şarttır. Bu da ancak yakıt tankından satış gerçekleştiğinde ve tanka yakıt dolumu olduğu esnada olur. Sıvı ve gaz halindeki yakıt tankta belli oranlarda bulunur. Satış ve dolum gerçekleştiğinde ise tank içinde bir dengesizlik oluşur, sıvı haldeki yakıt hızlıca buharlaşmaya başlar ve boşlukları doldurma eğilimindedir. Ancak o esnada satış veya dolum varsa tank içindeki akaryakıt buharı atmosfere ulaşmanın bir yolunu bulur.
Bu durum bizim ülkemizde oldukça pahalı olan akaryakıtın hem kaynak olarak kaybına sebebiyet verir hem de son zamanlarda sıkça duyduğumuz iklim değişikliğinde büyük rol oynayan karbon bazlı kirletici emisyonun atmosfere ulaşmasına olanak sağlar.

İklim Değişikliği ve Buhar Geri Kazanımı

İklim değişikliğinde büyük rol oynayanlar ise çok uluslu petrol firmalarından başkası değil. Bu nedenle birçok petrol firmasının 2050 hedefleri doğrultusunda karbon nötr projelerine imza attığını biliyoruz.
Bilindiği üzere iklim değişikliği konusunda uluslararası birçok anlaşma ve protokol yayımlandı. Türkiye’nin de imzaladığı Paris Anlaşması gereklilikleri kapsamında karbon emisyonlarının envanterlerinin tutulması ve sera gazı kaçaklarının izlenmesi ve kontrol edilmesi kapsamında birçok çalışma ele alındı. Türkiye’nin Paris Anlaşması niyet beyanı ise 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarında %18 azaltım olacağı doğrultusundadır.
Bu bilgiler ışığında karbon emisyonunun en büyük kaynaklarından biri olan akaryakıt sektöründe gerçekleşecek inovasyonlarla hem çok uluslu petrol firmaları hedeflerine ulaşacak hem de ülkeler kendi niyet beyanlarına uyum sağlayacaklardır.
Buhar geri kazanım sistemleri ile ilgili detaylı bilgi için lütfen bizimle iletişime geçin.