27.01.2017 İstanbul

TORA SEÇ Müdürü Anıl Erdinç Tüfekçi: “SEÇ kültürünün bir toplulukta yeşermeye başladığının en önemli göstergesi ‘müdahale’ etmektir”

TORA Petrol Kalite Ve SEÇ Departman Müdürü Anıl Erdinç Tüfekçi, BP 2016 SEÇ-G Performans Birincilik ödülü almalarının ardından sorularımızı yanıtladı.
  • TORA Petrol  Kalite Ve SEÇ Departman Müdürü Anıl Erdinç Tüfekçi, BP  2016 SEÇ-G Performans Birincilik ödülü almalarının ardından sorularımızı yanıtladı.

TORA olarak SEÇ Kültürü denilince akla ne geliyor?

   Kültür kelimesi Latince “cultus” isminden gelir. Anlamı eğitmek, işlemek, düzeltmek, verimi hale getirmektir. Yine Latince “ager” toprak demektir. Buradan bugün İngilizceden bildiğimiz toprağın işlenmesi, kısaca “tarım” anlamına gelen “agriculture” kelimesi ortaya çıkar. Bildiğimiz “kültür” kelimesinin genel anlamına açıklamak için iyi bir örnektir. Yıllarca tarım adı altında yapılan, topraktaki taşları temizleme, gübreleme, sürme işleri bir süreç halinde emek isteyen toprağı “kültürlü” hale getirme çabasıdır. Bizim yaptığımız da tam budur.

Türkiye’de akaryakıt sektöründe, genelde bilinen İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) kültürüne bizler çevreye karşı duyarlılığı da ekleyerek SEÇ kültürü kavramını kullanırız. C. Sadece kendimizi düşünmemek, biz kurallara uysak da bir yerde SEÇ anlamında müdahale yapmak gerektiğinde müdahale yapmaktır. Özellikle iki ve üç kişilik ekipler halinde çalışma yaparken en önemli dayanağımızı SEÇ Kültürü oluşturmaktır. İki kişilik bir ekipte, bir kişi dalgınlıkla bir kuralı atladığında diğer arkadaşının bunu fark etmesi ve müdahale etmesidir. Yani etrafımıza sürekli SEÇ bilincimizi barındırarak bakmak, otobüs durağında sallanan demiri görmek, yemek yerken konuşmamak, emniyetsiz hareket ve durumlara müdahale etmektir.

   Kültürün ne anlama geldiğini 10 yıl önce ilk resmi ilkyardımcı eğitimi ve sertifikası aldığım dönemde daha iyi anlamıştım. İyi bir eğitimden sonra, sınava girip sertifikamı almıştım. Kendimi mutlu hissediyordum. Her hangi birinin ilkyardıma ihtiyacı olsa hemen gidip ilkyardım yaparım diye düşünüyordum. Sonra eve geldim. Evde otururken annem veya babama bir şey olsa hemen müdahale ederim diye düşünüyordum. Hatta nasıl müdahale ederim diye plan bile yapıyordum.

   Ancak hemen sonra şunu düşündüm, bana bir şey olsa acaba annem veya babam bana nasıl yardım edecekti. Soğukkanlı olmadıkları ve eğitim almadıkları için hem panik yapacaklar hem de ne yapacaklarını bilmeyeceklerdi. İşte o an kültürün ne olduğunu anladım. Etrafınızdaki veya çevrenizdeki insanların bilgi ve bilinç düzeyinin toplamıdır. Toplumda istisnasız herkesin ilkyardımcı sertifikasına sahip olduğunu düşünün. Kendinizi ne kadar güvende hissedersiniz. Bunlara herkesin yüzme bildiğini (boğulmalar azalırdı) veya herkesin araç kullanmayı bildiği (acil durumda araç sürmek) ekleyebilirsiniz. Kültür genelin performansıdır. Bu ise SEÇ’i kişilere bağlı olmaktan kurtaran yegane amaç olmalıdır.

Kültür deyince son olarak şunu eklemek isterim. Kültür işi gerçekten bir süreç işidir. Bazen 3-5 sefer alınan eğitimler bile yetersiz kalır. Eğitimi her yıl yenilemek, belki biraz yeni şeyler eklemek ama tekrar etmek. Uzun bir uğraştır. Toplumda anaokulundan başlamalı, firmada ise ilk kurulduğu günlerden. 3-5 yıl kültürün oturması için yetmiyor. Özellikle bizim gibi farklı, zorlu ve sürekli değişen şartlarda çalışan bir firma iseniz en az bir 10 yıllık bir süreç gerekiyor.

SEÇ Kültürünün yerleştirilmesi için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz?

  Eğitim her şeyin başı olduğu gibi SEÇ Kültürü oluşturma faaliyetlerinin de başıdır. Yalnız bu eğitim planlı ve uzun vadeye yayılan bir süreç olmalıdır. Bu yıl TORA olarak 19.yılımıza giriyoruz. İlk günden beri bir süreç dahilinde yapılan eğitim faaliyetleri bu kapsamda en önemli çalışmalardır. Bu yıl 11.Geleneksel SEÇ Haftasını düzenleyeceğiz. Bu hafta tam bir eğitim haftası ve personellin sosyalleşmesine hizmet sağlayan bir dönem olarak geçiriyoruz. Bilgi yarışmaları, sinema geceleri gibi faaliyetler ile İSG, yangın, ilkyardım eğitimleri gibi eğitimler bir arada yapılıyor. Personelin her sene başında bu sene SEÇ Haftasını ne zaman yapıyoruz diye sorması bu faaliyetin başarısının en önemli göstergesi oluyor.

SEÇ kültürünün gelişmesinin bir diğer yolu da sahada sürekli çalışanlar ile beraber olmaktır. Saha denetlerimiz yıllardır geliştirdiğimiz en iyi yönümüz. Bu çalışmalar için 6 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Senede 400’e yakın saha denetlemesi gerçekleştiriyoruz. Denetleme ile beraber aslında bir bilgi paylaşımı ve zorlukları sahada görmek oluyor. Masa başında çok iyi planlama yapabilirsiniz ama önemli olan gerçek çıktıyı sahada görmektir.

   Özellikle teknolojinin kullanılması ile daha hızlı ve personelleri yormayan gelişmeler yaşanmakta. Personellerin sahip olduğu akıllı telefonlar sayesinde sürekli ve hızlı bir şekilde SEÇ Kültürünü destekleyen doğrudan ve dolaylı birçok faaliyet yapılmaya başlandı. Gerekli emniyet tedbirleri alınarak sahadan anında fotoğraf ya da canlı görüntüler vasıtasıyla iletişim kurulması sağlandı. Yine online eğitimler sayesinde daha sık ve personelleri yormadan karşılıklı etkileşim sağlanmış oldu.

Genel olarak akaryakıt sektöründe SEÇ Kültürü şu an durumda?

  Hiç şüphe yok ki yıllar için tüm sektörde SEÇ Kültürünün geliştirilmesi için önemli adımlar atıldı. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı yönetmelikler kapsamında, İSG uzmanlarının sektöre girmesi, risk analizleri, acil durum planları, tehlikeli alan bölgelendirmesi, patlamadan korunma dokümanı, işyeri hekimi sağlık raporları, TSE denetlemeleri vb. konularda gelişmeler oldu.

Bu gelişmelerin doğrudan olmasa da dolaylı olarak SEÇ bilincinin gelişmesine katkısı oldu. Özellikle son dönemde toprak kirliliği ile ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile çevre alanında gerek istasyon işletmecilerde gerekse müteahhit firmalarda önemli etkisi oldu. Akaryakıt sistemlerinin bütünlüğü (sızdırmazlığı) konusu gün geçtikçe artarak daha önemli bir konu haline geldi.

Ancak SEÇ Kültürünün gelişmesinde en önemli katkı akaryakıt dağıtım firmalarının yaptığı liderliktir. Son dönemde bazı dağıtım firmaların yapmış olduğu eğitimler, toplantılar, özel çalışma grupları, denetimler, ceza ve ödül sistemi gibi çalışmalar eskiye oranla hem nicelik hem de nitelik olarak artarak büyük katkı koymuştur.

SEÇ Kültürünün geliştirilmesi için genel olarak sektörde yapılması gereken başka neler olduğunu düşünüyorsunuz?

  Tüm yapılanlara karşın, şüphesiz halen yapılması gereken çalışmalar mevcut. Kalite sistemlerinin sürekli iyileşme prensibi gibi her zaman geliştirilecek yönler var. Özellikle dağıtım firmalarının kendi aralarında ve dağıtım firmaları ile sektöre hizmet veren müteahhit firmaların ortak olarak bir araya gelmesi önemli. Mevcut olan bazı dernekler var. Bunların sayılarının artması, yapılan çalışmaların geliştirilmesi, ticari kaygılardan arındırılmış bazı bağımsız bazı oluşumların da ortaya çıkması sektördeki SEÇ Kültürünün gelişmesinde faydalı olacaktır.