22.04.2022 İstanbul

Atık Yönetimi, karbon ayak izinizi azaltabilir mi?

Geri dönüşüm, atıkların azaltılması, atıkların bertarafı, küresel ısınma, atık sahalarının giderek daha endişe verici hale gelmesi nedeni ile günümüzde oldukça gündemde olan konulardır.

Karbon ayak izinin ne olduğunu gerçekten anlıyor muyuz?

Karbon ayak izi, belirli bir bireyin, organizasyonun veya topluluğun faaliyetlerinin bir sonucu olarak atmosfere salınan karbondioksit miktarıdır. Nihai hedef karbon nötrdür. Böylece karbon üretiminiz sıfıra yaklaşacaktır. Ancak bunu başarmak o kadar basit değildir.

Bunu başarmak için öncelikle küçük adımlarla başlamak doğru bir adım olacaktır. Bunun için atık yönetimine odaklanılabilir.

Her yıl biriken tonlarca çöp, atık sahalarındaki depolama alanlarını giderek doldurmaktadır. Tesisinizden çıkan atıkların geri dönüştürülmesini sağlayarak, atık oluşumunu azaltabilir, geri dönüşebilecek olan atıklarınızın geri dönüştürülmesini sağlayabilir ve paradan tasarruf edebilirsiniz.

Sera gazı emisyonlarımızın %40’ı faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkmaktadır. Etkili atık önleme ve geri dönüşüm teknikleri sayesinde daha az enerji kullanabilir, sera gazı emisyonlarını azaltabilir ve daha sağlıklı bir iklime kavuşabiliriz.

Kullandığımız ve satın aldığımız ürünlerde daha az israf ettiğimizde ve daha sürdürülebilir seçimler yaptığımızda, bu ürünlerin üretilmesini ve taşınmasını desteklemek için daha az enerjiye ihtiyaç duyulur.

Örneğin, bir alüminyum içecek kutusunun geri dönüştürülmesi ile yeni malzemelerden yeni bir kutu üretmek için gerekli olan enerjinin %95’inden fazla tasarruf sağlar. Doğal “karbon tutma” süreci, karbon ayak izinin azaltılması sürecinde istenen hedeftir. Bu daha önce duymadığınız bir terim olabilir. Bu terim temel olarak şunları özetler, daha fazla kâğıdı geri dönüştürürsek, bu daha fazla ağacın ayakta kalmasını sağlar ve havadaki sera gazını temizler ve iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olur.

Kâğıt, evinizin veya işinizin çevre üzerinde hızlı bir etki yaratması için harika bir başlangıç ​​adımıdır ve geçmiş on yılların zararlarının gidişatını değiştirmek için harekete geçmek gerekir.

Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, 1000 çalışanı olan bir işletme bir yıl boyunca ofis kâğıdını geri dönüştürürse, sera gazı emisyonlarını 80 metrik ton karbondioksit azaltabilir. Bu, bir yıl boyunca 50 arabayı yoldan çıkarmak gibi bir şey. Birden fazla işletme fikri satın alırsa nelerin elde edilebileceğini hayal edin!

Sonuç olarak, yanıt kesinlikle evettir, atık yönetimi kesinlikle karbon ayak izinizi azaltabilir, o halde ne bekliyorsunuz?

Kaynak: https://tw-services.co.uk/