18.11.2022 İstanbul

Buhar Geri Kazanım (BGK) Sistemlerinde Emniyet

Akaryakıt dolumu sırasındaki statik elektrik tehdidi nedeniyle benzin dolumlarında tabancadan çıkan buhar ile beraber yangın olayları yaşanmaktaydı. Ama bu buharın yeni sistem ile artık çıkmayacak olması, riski ciddi oranda azaltmaktadır.

30616 sayılı ve 05.12.2018 tarihli Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliği, 23.12.2020 tarihinde bazı yeni yükümlülükleri bünyesine katmıştır ve 2021 yılı başı itibarıyla tüm akaryakıt istasyonlarında Faz 1 ve Faz 2 Buhar Geri Kazanım uygulamaları hız kazanmıştır.

Mevcut istasyonların önemli bir boyutunun da önümüzdeki yıllarda kurulacak olması bu konuda ne gibi SEÇ riskleri oluşabileceğinin değerlendirilmesini gerektirmiştir.

Öncelikle dünya genelinde dizel (motorin) ürünlerinin azalışa geçmesi ve benzin ürünlerinin artış göstermesi akaryakıt istasyonlarında SEÇ risklerini genel olarak arttırmaktadır. Benzinin dizele göre daha uçucu (buharlaşıcı) olması bu artışın nedenidir.

BGK sistemleri genel olarak hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla kurulmaktadır. Ancak bu sayede hem gerek kanopi altı satış gerekse dolum sırasında nefesliklerden çıkan buharın azalması ile görece yangın risklerini de azaltmaktadır. Örneğin akaryakıt dolumu sırasındaki statik elektrik tehdidi nedeniyle benzin dolumlarında tabancadan çıkan buhar ile beraber yangın olayları yaşanmaktaydı. Ama bu buharın yeni sistem ile artık çıkmayacak olması, riski ciddi oranda azaltmaktadır.

Ancak BGK sistemlerinin Türkiye’de kurulumlarının yeni olması belirli bir geçiş süreci boyunca yangın risklerini arttırma ihtimali vardır. Bunun nedeni sistemlerin Türkiye’de ilk defa uygulanması ile tasarım hataları, kurulum hataları, teknik ekipman ve donanım eksikliği, kurulum sonrası zamanla ortaya çıkabilecek arızi şartlar oluşma ihtimali olmasıdır.

İlave olarak dolum operatörleri, akaryakıt satış çalışanları, akaryakıt sistemlerine bakım ve servis faaliyeti veren çalışanların yukarıda sayılan nedenlerin her biri ile ilgili gerek farkındalık gerekse eğitim eksiklikleri ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu kapsamda başta BGK uygulamaları Faz I veya Faz II olarak kurulum sonrası devreye alındıktan sonra uyarı sistemleri standartlaşmalıdır. Gerek normal çalışma şartlarında olan BGK devrede olan istasyonlarda satış, bakım ve onarım, dolum faaliyetlerinde uyulması gereken kurallar gerekse arızi şartlarda yapılması gerekenler hızlıca standartlaştırılıp sektör paydaşları ile paylaşılmalıdır.

Sektörümüze bu geçiş sürecinin kazasız ve sağlıkl bir şekilde atlatılmasını dileriz.