05.04.2022 İstanbul

Buhar Geri Kazanım sistem kurulumlarında neler yapıyoruz?

Yönetmelik içeriğinde belirtildiği üzere, mevcut akaryakıt istasyonlarında tablodaki takvim kapsamında Faz 1 ve Faz 2 Buhar Geri Kazanım uygulamaları yapılmalıdır. Bu kapsamda 2021 yılı başından itibaren çalışmalarımızı hızlandırdık ve 120 istasyonda uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Mevcut çalışan akaryakıt istasyonlarında sistemin uygun hale getirilmesi için saha keşfi çalışmaları ve mevcut datalarından kontroller yapılarak ekipman tedarikleri yapılmaktadır. Bu aşamada takvim yaklaştıkça birçok istasyon talebinin yerine getirilmesi ekipman ve ekip organizasyonunda sorunlar yaşanmaması için sektör paydaşlarının daha organize olması gerekmekte.

Ana dağıtımların acente istasyonlarında daha yoğun şekilde bu çalışmalar devam etmekte. Mevcut bayi istasyonlarındaki çalışmalarda bölge servis ağımız ve satış departmanı vasıtası ile ulaşılmaktadır.

Faz 1 uygulaması yapılacak mevcut istasyonlar birkaç kategoride değerlendirmek gerekirse;

1-Merkezi dolum noktası ile nefesliklerin 1 mt mesafede ve nefesliğin dolum tankerin yanaşma yönünde olduğu istasyonlar,

2-Merkezi dolum noktası ile nefesliklerin 1 mt mesafede ve nefesliğin dolum tankerin yanaşma yönüne ters olduğu istasyonlar,

3-Merkezi dolum ve nefeslik noktalarının uzak olduğu istasyonlar,

İlk 2 kategorideki istasyonlar yapılan çalışmalarda inşaat işlerine gerek kalmadan tamamlanabilmektedir.

  1. kategorideki istasyonlarda benzin nefesliğine takılacak buhar geri dönüş adaptörü merkezi dolum noktasına yakın noktaya taşınması işlemleri yapılmaktadır. Benzin tanklarının nefeslikleri yer üstünde Buhar Geri dönüş TE’leri ile birleştirilerek, yer altından merkezi dolum noktasına kanal açılarak bir hat vasıtası ile taşınmaktadır. Merkezi dolum noktasında taşma kovası içinde adaptör montajı yapılır.

Çok ekstrem durumlarda benzin tankı menholü merkezi doluma yakınsa tanker buhar adaptörü bağlantısı menhol içinde de yapılabilmektedir.

Mevcut akaryakıt istasyonlarında alternatifli çözümler üreterek FAZ 1 bağlantılarını yapılabilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında tank nefeslik hatlarının belirlenmesinde gerekli SEÇ ve emniyet tedbirleri alınmaktadır. Yüksekte çalışma olduğu için onaylı sepetli vinçlerle çalışılmaktadır. Nefeslik hatlarını yanlış belirlenmesi için bütün tanklarda nitrojen uygulanması yapılmaktadır. Benzin tank nefesliklerinde FAZ 1 uygulaması yapılarak gerekli etiketlemeler yapılmaktadır. Bu çalışmalar kapsamında tanker buhar hortum tedarikleri ve sevkiyatları yapılmaktadır.

FAZ 2 çalışmaları kapsamında mevcut istasyonlarda düşük oktanlı benzin tank menholünden pompa adalarına ve %1-2 eğimle 2 “ boru hatları çekilmektedir. Boru hattı EN 14125 sertifikaya sahip UPP boru kullanılmakta. Tank menholünde uygun manşon bağlantısı yoksa kendinden emniyetli şekilde delik delme işlemleri yapılır. FAZ 2uygulama kapsamında en çok karşımıza çıkan durumlardan bir tanesi de menholde uygun bağlantılar olmamasıdır. Bu sebeplerden dolayı saha keşifleri önem arz etmekte.

Bu çalışmalar kapsamında istasyonlarda bütün adalara FAZ 2 hattı çekileceği için belli bir süre satışa kapatılması gerekir.  Altyapı inşaat işleri yapılır ve bu çalışmalarda yaşanan tecrübelerde çekilecek FAZ 2 hattı akaryakıt hatlarının güzergahından bağımsız bir hat üzerinden çekilir. Bu tadilat kapsamında pompa altı buhar shut off montajları da gerçekleştirilir. Ayrıca dispenser vakum pompası için data ve elektrik hatları çekilmelidir.

FAZ 1 ve FAZ 2 altyapı çalışmalarının takvim yaklaştıkça sektörün duyarlılığını artırmak için çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Sıfır veya büyük tadilatla çalışmalarımızda mutlaka altyapı çalışmalarının tamamlanması için bilgilendirme ve imalatlarımız devam etmektedir.

TORA Buhar Geri Kazanım sistem kurumlarına tam hızıyla devam ediyor

Yönetmelik içeriğinde belirtildiği üzere, mevcut akaryakıt istasyonlarında tablodaki takvim kapsamında Faz 1 ve Faz 2 Buhar Geri Kazanım uygulamaları yapılmalıdır. Bu kapsamda 2021 yılı başından itibaren çalışmalarımızı hızlandırdık ve 120 istasyonda uygulamalar hayata geçirilmiştir.