16.06.2017 İstanbul

Çevre Dostu Otomasyon – SIR Yöntemi

SIR yöntemi ile depolanan tüm akaryakıt ürünlerinin çevreye sızmasını çok hızlı önlüyoruz.

Depolanan tüm akaryakıt ürünlerinin, çevreye sızmasının engellenmesi için azami önlemin alınması gerekmektedir. 2015 yılında yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik” depolanan ürünün toprağa sızması durumunda toprağın temizlenmesini zorunlu kılmaktadır. Temizleme işlemi hem karmaşık bir işlemdir hem de temizleme maliyetleri oldukça yüksektir.

Depolanan ürünün toprağa sızmasını önlemek birincil amaç olmalıdır. Akaryakıt İstasyonlarında tankların ve ürün hatlarının uygun kaçak önleme sitemleri ile donatılması, meydana gelecek bir sızıntıyı haber verir. Bu donanım ve uygulama alanları izleyen tablodaki gibi sıralanabilir.

  Donanım   Uygulama Alanı
  Mekanik Kaçak Dedektörü   Basınçlı Ürün Hattı
  Elektronik Kaçak Dedektörü   Basınçlı Ürün Hattı
  Cidar Arası Basınç Dedektörü   Çift Cidarlı Tank ve Ürün Hatları
  Cidar Arası Sıvı Sistemi   Çift Cidarlı Tank
  Cidar Arası Sıvı Gaz Dedektörü   Çift Cidarlı Tank

Amerika Birleşik Devletleri, Enviromental Protection Agency (EPA) kurumu tarafından yayınlanan “Standard Test Procedures For Evaluating Leak Detection Methods – Statistical Inventory Reconciliation Methods” (1990) referans kitabı, İstatistiksel Envanter Kontrolü (Statistical Inventory Reconciliation, SIR)  yöntemini, bir kaçak belirleme sistemi olarak tanımlamaktadır.

Bu yöntem, her gün aynı saatte olmak şartı ile; tanktaki ürün miktarını, son 24 saat içinde bu tanktan yapılan satış miktarını ve son 24 saat içinde söz konusu tanka yapılan dolum miktarını kullanmaktadır. Her bir gün için satış – stok arasında oluşan fark hesaplanmakta, son 30 gün içinde nasıl bir seyir izlediği analiz edilmektedir. Bu analiz sonucunda, söz konusu tankta sistematik bir kayıp/kazanç olup olmadığına karar verilmektedir. EPA, söz konusu standartta, bu tür bir analizin, saatlik 0,1 galon/saatlik (0,38 litre/saat) kayıp veya kazancı tespit edebilme yeteneğini şart koşmaktadır.

2,5 metre çaplı bir tankın atında 2 mm çapında bir delik oluştuğunu varsayalım. Bu tankın ortalama olarak yarısını dolu kabul edelim. Bu şartlar, akaryakıt cinsine ve deliğin şekline bağlı olarak saatte 0,38 ila 0,4 litre arasında akaryakıt kaybı oluşturur. Bir gün içinde 9,12 – 9,6 litre, bir ay içinde 273 – 288 litre ve bir yıl içinde 3.328 – 3.504 litre akaryakıt kaybolmakta ve çevreyi kirletmektedir. Bu kaçak, bu bir yıllık süre içinde tespit edilemez ise, mali kayıp 18.000 TL’yi bulmaktadır. Yaratılan kirliliğin maliyeti ise bu rakamın daha üstünde olacaktır.

Böyle bir deliğin varlığı yeterliliğini ispatlamış bir SIR yöntemi ile, 2 hafta ila 1 ay içerisinde fark edilebilmektedir.

Otomasyon verilerinin çevre dostu olarak kullanımını sağlamak, istasyon yetkililerinin elindedir.