20.11.2017 İstanbul

Çevre Kirliliği, Bildirim Yükümlülüğü ve Çevre Cezaları

Kirlilik sadece bir çevre sorunu değil bir sağlık sorunudur ve bizler bunu önleyebiliriz!

Tükenen doğal kaynaklardan ötürü ortaya çıkan olumsuz etkilerin ve çevre bilincinin artması, aynı zamanda yasal düzenlemelerin devre girmesi ile “Çevre” konusu daha sık gündeme gelmeye başlamıştır. Sık sık çevre kelimesini dile getirsek de, çevreye olan etkilerimiz ile ilgili bildirim yükümlülüklerimiz ve karşılaşabileceğimiz cezalar hakkında bilgimiz var mı?

Örneğin bir trafik kazası ya da üretim sürecindeki herhangi bir sorun nedeni ile toprağa kimyasal karışmasına neden olup toprağı kirlettiğinizde en yakın Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’ne, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğin Ek -5’inde bulunan Bildirim Formu ile başvurmamız gerekmektedir.

Bildirim yapılmaması durumunda yürürlükte olan 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 20.Maddesi (g) bendi bilgi verme ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ve (j) bendi toprak kirliliğine neden olmak kapsamında cezai işlem uygulanmaktadır.

Çevre kirliliğinin boyutu ve etkisi göz önüne alınarak ek cezalar da uygulanabilmektedir. Bu idarî para cezası kurum, kuruluş ve işletmelere üç katı olarak verilmektedir. (Madde 20/İkinci fıkra)

İlgili Madde Kanundaki Ceza Tutarı 2017 Yılında Uygulanacak Ceza Tutarı
Çevre Kanunu’nun 20.Maddesi (g) bilgi verme ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi 6.000 TL 12.736 TL
(j) bendi toprak kirliliğine neden olmak 24.000 TL 50.975 TL
(f) arıtma yükümlülüğünü yerine getirmeme 60.000 TL 127.449 TL

Çevre kirliliği, dünyada tüm savaşlar ve şiddetten daha fazla insanın ölümüne yol açmaktadır. Çevre kirliliğinin yarattığı etkileri bilmenin yanı sıra, kirliliği önlemek için herhangi ilgili bir durumla karşılaşınca bildirim yapılması da bir o kadar önemlidir. Çevre cezaları uygulanarak oluşabilecek çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenmektedir.