14.08.2021 İstanbul

Cidar Alarm Sistemleri 7/24 Takip Altında

Ülkemizin doğusunda ve batısında yaşanan depremler yer yer gündemimizi meşgul etmekte. Acil durum ve afet günlerinde her kurum üzerine düşen sorumluluğu hızlıca yerine getirmek için özverili bir çalışma yapması gerekiyor. Bu çalışmalarının sürdürülebilir devamlılığı açısından akaryakıt istasyonları kritik önem taşımaktadır. Yakıt satışının güvenli bir şekilde devam edebilmesi için akaryakıt tankları ve hatlarının deprem sonrası hızlıca kontrolü gerekir.

Peki bu kontroller nasıl sağlanacak? Çoğu zaman GSM operatörleri bile hizmet veremez hale gelirken en hızlı veriye nasıl ulaşılır ?

Tora IOT teknolojisi ile  dört bini aşkın istasyonda 32,000 noktayı geliştirdiği alarm yönetim sistemi ile uzaktan sürekli izlemekte ve kontrol etmektedir. Acil durumlar sonrası sahadan anlık bilgilerin alınması  ve oluşan alarmların  analiz edilmesi sonrası istasyon ve Ana dağıtım yetkililerine bilgilendirme yapılmaktadır.

Çift cidarlı tanklarda  işletme tercihine göre basınçlı veya sıvılı tip alarm sistemi kurulmaktadır. Bu sistemler  kaçak oluşmadan alarm verdiği için kaçak algılamadan ziyade akaryakıt kaçak önleme sistemi olarak da adlandırılabilir. Bu sistemlerinin sürekli olarak çalışır durumda kalması ve alarmlarının takip edilmesi kritik önem arz etmekte. Tora olarak  yaklaşık 1 yıldır  78  istasyonda markadan bağımsız olarak cidar alarm sisteminin takibini  yapmaktayız. Alarm takibi kapsamında yetkisiz müdahaleler, ekipman arızaları ve tank cidarında oluşan kaçaklar tespit edilerek raporlanmaktadır.

Diğer önemli bir detay ise son yaşadığımız Elazığ ve İzmir depremi  sonrası akaryakıt tanklarından en hızlı veriyi cidar alarm sistemlerinden alındığını göstermiştir.