05.06.2023 İstanbul

 DEPREM UYARI SİSTEMLERİ

Türkiye’nin hemen hemen tamamı aktif deprem kuşağındadır. Bu kuşaklar Kuzey Anadolu Fay Zonu, Güney Anadolu Fay Zonu, Batı Anadolu Açılma Zonu, Doğu Anadolu Sıkışma Zonu, Bitlis – Zagros Bindirme Zonu olarak adlandırılmaktadır.

Mevcutta kullanılan deprem takip sistemlerinin neredeyse tamamında deprem kayıtlarını uzakta bir merkeze göndermekte, farklı bölgelerden gelen veriler ortomatik veya el ile modellenmekte ve depremin büyüklüğü ile nerede olduğu bilgisi üretilmektedir.

Deprem dalgaları var olan bir kırığın yeniden haraketlenmesi veya yeni bir kırığın oluşması sonucunda oluşur. Deprem dalgasının hangi yönden geldiği ve büyüklüğü kurulan istasyonda hesaplanabilirse, yıkıcı dalgaların yerleşim yerine henüz ulaşmadan, yerleşim yerinin deprem merkez üstüne uzaklığına bağlı olaran tespit edilebilmesi ve uyarı verilmesi mümkün olabilir.
Gerçek zamanda yapılan sismolojik gözlemlerin anında toplanması ve uygulamaya yönelik yorumların devam eden süreç içerisinde değerlendirilmesi anlamına gelen Deprem Erken Uyarı Sistemleri, gerçek-zaman ilişkilendirmesi nedeniyle de önemsenmektedir.
Erken Uyarı Sistemlerinin görevi, daha deprem anındaki enerji boşalımı devam ederken sismolojik parametrelerin anında saptanması ve erken uyarı dahil bir dizi bilginin toplanmasını amaçlamaktadır. Amaç bu bilgiler ışığında acil müdahalenin doğru zamanda, doğru yerde yapılması ve deprem sonrası meydana gelebilecek olumsuzları engellemektedir. Deprem anında insanların yaşadığı korku, deprem sonrasında yerini bir panik havasına bırakacağı için erken deprem uyarı sistemleri kritik önem arz etmektedir.

Tora, yaklaşık 2 yıldır EDİS firması ile birlikte erken deprem uyarı sistemleri konusunda çalışma yürütmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 10 adet akaryakıt istasyonunda ve 10 adet endüstriyel tesiste deprem anında enerji akışının ve dolayısı ile akaryakıt ikmalinin otomatik durdurulmasını sağlayacak, deprem sonrasında oluşabilecek yangın ve patlama risklerinin önüne geçilmesi için erken deprem uyarı sistemleri montajları yapılmıştır.
Bu ürünün hassas ve güvenilir ölçümleri uzun süredir sahada çalışan ürünler ile kanıtlanmaktadır. En son 21.05.2023 tarihinde Adana’da meydana gelen 4,8 ölçeğindeki deprem 15 saniye önce sistemin kuruluğu olduğu istasyona bildirilerek alarm oluşmuş, istasyonun tahliyesi ile birlikte deprem hissedilmiştir.

Deprem Uyarı sistemleri yüksek teknoloji, hızlı kurulum ve kolay erişim imkanları ile müşteri talepleri doğrultusunda çözümler sağlamaktadır. İşletme tercihlerine göre birden fazla cihaz deprem uyarı sistemlerine entegre edilebilmektedir.