05.06.2021 İstanbul

Dünya Çevre Günü

Çevre Dostu Akaryakıt İstasyonları

Hepimizin aslında doğanın bir parçası olduğunu, birlikte bir bütün oluşturduğumuzu ve bunun karşılıklı bir uyum içinde yaşamayı gerektirdiğini bazen unuttuğumuzu düşünüyorum. Çevre kelimesinin manasının derinliğine baktığımızda doğanın ta kendisi olduğunu görürüz. Doğa,  yaşamsal ihtiyaçlarımızı karşılayan ve muhtaç olduğumuz yaşam alanımızdan ibaret. Bu cümle ilk bakışta malumun ilamı basitliğinde sıradan gelse de aslında yaşadığımız gezegeni, bize ait olan biricik bir ev olarak gördüğümüzde doğaya bakışımız da değişecektir.

Dünya’nın yalnızca bizlere ait olmadığını ve bizim lüks yaşantımız için canlıların katledilmeden de üretim ve tüketime devam edebileceğimizi hatırlatan Dünya Çevre Günü’nde, TORA gözünden faaliyetlerimize çevresel bir bakış açısı getirdik.

Bilindiği üzere TORA, çoğunlukla akaryakıt istasyonlar ve endüstriyel tesislere hizmet veren ve bu alanda uzmanlaşmış kadrosuyla çalışmalarını sürdüren bir firma. Ancak bilinene ek olarak mevcutta bünyesinde bulunan Çevresel Hizmetler Departmanı ile de ilgili sektörlerin çevresel sorunlarında birincil destekçisi.

Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinden, su yönetimine, tehlikeli/tehlikesiz atık yönetiminden, bütüncül çevresel saha değerlendirmelerine birçok konuda tüm sektörlerin çevresel ihtiyaçlarında yanında, Çevre Dostu Akaryakıt İstasyonları’na gelecek olursak, bu konu ile yeni dünya düzeninde daha çok karşılaşacağımızı hatta bir süre sonra normalleşecek bir sistem olacağını düşünüyorum.

Bu düşüncemi destekler nitelikte sözleşmeler, direktifler ve protokoller gün geçtikçe önümüze çıkmaya devam ediyor. İklim değişikliği artık geri dönülemez hale geldiğinde bugün konuştuklarımızın bir anlamı kalmayacak. Buna bir örnekte okyanuslarda oluşan atık adaları hatta kıtaları diyebiliriz.

Geçen yıl bu zamanlar Kuzey Rusya’da yaşanan 20.000 ton’luk dizelin yakındaki Ambarnaya Nehri’ne sızması ile 350 m2 alan kirlendiği tahmin edilmişti. Bu olayı inceleyen uzmanlar olayın sebebini bilin bakalım neye bağladılar; İklim değişikliği… İklim değişikliğine kimin sebep olduğu ise çok açık(.)

Diğer özel günler gibi Dünya Çevre Günü’nü de yılda bir kez hatırlamanın ne çevreye ne de bize bir faydası olmayacağı düşüncesindeyim. Önemli olan bireysel ve kurumsal olarak ne yaptığınızdır, bunu bir Dünya Çevre Günü meydan okuması gibi düşünebilirsiniz. Ana faaliyet konusunda TORA’nın çevresel anlamda neler yaptığına bir bakalım.

 

Mevcut faaliyetlerimizin akaryakıt ağırlıklı olduğu ve sektörel hizmetler bakımından, karbon ayak izi nispeten yüksek sektörlere destek verdiğimizden, iklim değişikliği üzerindeki etkilerimizin farkında olarak her geçen gün mevcut faaliyetlerimizin çevre dostu faaliyetlerle eşitlenmesini amaçlıyoruz.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalardan en önemlisi; Çevre Mevzuatında yasal bir zorunluluk haline de gelen akaryakıt buharının geri kazanılması için gerekli projelenedirme, ürün tedariği ve uygulama.

İkinci bir çalışmamız ise elektrikli araçların gün geçtikçe artması ve mevcutta iş kollarımızın başında gelen akaryakıt istasyonlarının da bir ihtiyacı haline gelecek olan EA(Elektrikli Araç) şarj istasyonları.

Üçüncü bir çalışmamız ise tüm sektörler tarafından tercih edilebilecek tehlikeli/tehlikesiz ve tıbbi atık gibi özel atıkların yönetilmesi; atıkların geçici depolanmasından sıfır atık sisteminin kurulmasına hatta atıkların uygun rotalarla toplanarak bertarafına kadar tüm süreçlerde atık üreticilerinin yanındayız.

Dördüncü çevresel hizmetimiz ise su yönetimi: bu konuda onaylı tedarikçilerimiz ve geniş ürün yelpazemiz ile küçük ve orta büyüklükteki tüm işletmelerin, yağmur suyu kullanımı, araç yıkama sularının geri kazanımı, atık suların yönetimi ve tüm su yönetim süreçlerinde destekçiyiz.

Son olarak Dünya Çevre Günü bizlere doğayla barışık ve iç içe yaşama şansını hatırlatan müthiş bir gün. Bir İstanbul firması olarak büyük şehirlerde ikamet edenlerin şuan çimlerde uzanarak, kuşların cıvıltısını dinleme hayalini tahmin edebiliyorum. Hayallerimize bir gün kavuşabilmek için attığımız her adımda su ve karbon ayak izimize dikkat etmeye davet ediyorum. Çevre ne konuştuğumuzla değil ne yaptığımızla sağlığına kavuşacak.

 

Ezgi Bahar Çilesiz

TORA Çevre Mühendisi