18.12.2017 İstanbul

Efektif Akaryakıt Tank Dibi Atık Toplama Yöntemleri

Akaryakıt istasyonlarında gerçekleşen akaryakıt tank temizliklerinden sonra çıkan tehlikeli atıklara ne oluyor? Tora anlatıyor.

Akaryakıt ve servis istasyonlarında verdiğimiz hizmetlerden biri olan akaryakıt tank temizliği operasyonudur. Tank Dibi Atık Toplama Yöntemi sonucu ortaya çıkan tehlikeli, zehirli, korozif özellik taşıyan atıklar meydana çıkmaktadır. Yasa gereği bu atıkların toplatılması ve bertarafı gerekmektedir. Tora olarak yılda 10.000 akaryakıt tank temizlediğimizi düşündüğümüzde ortaya çıkan atıkları en efektif yöntemlerle, SEÇ kurallarına ve yasalara uygun olarak, zamanında toplanmasını organize etmek gerekmektedir.

Akaryakıt tank temizliği operasyonu sonucu ortaya çıkan atıklar SEÇ (Sağlık Emniyet Çevre) kurallarına uygun olarak ağzı kapanabilen metal saç variller içerisinde ve uyarı işaretlemeleri yapılarak işletmenin geçici tehlikeli atık depolama alanlarına teslim edilmektedir. Depolama alanı yoksa (2 Nisan 2015 tarihli Atık Yönetimi Yönetmeliği gereği olması gerekmektedir.) emniyetli bir bölgeye işletme yetkilisine teslim edilmektedir.

Akaryakıt veya servis istasyonlarına teslim edilen bu atıkların toplanması 14/03/2005 tarih ve 25755 sayılı T.C. Resmi Gazetede yayınlanan Tehlikeli Maddelerin Kontrolü Yönetmeliğinde belirtildiği üzere ADR’li tankerler ile toplanmakta İzaydaş veya bakanlıkça yetkilendirilmiş lisanslı bertaraf ve/veya ara depolama tesisine bertaraf edilmek üzere teslim edilmektedir.

Tora olarak yaptığımız bütün işler online olarak kayıt altında tutulmaktadır. Saha personelleri iş yapmak üzere sahaya çıkmadan merkezden iş emirleri ve güzergâhları belirlenmektedir. Saha personelleri işlerini bitirdiğinde servis veya akaryakıt istasyonlarından ayrılmadan kendilerine açılan iş emirlerini online olarak kapatmaktadır. Kapanan işler merkezden anlık olarak gözükmektedir. Merkezden akaryakıt tank temizliği yapılan adreslerin verileri ve kaç lt atık olduğu bilgileri çekilmektedir. Atık toplama aracına toplayabileceği atık litresi kadar bir yol güzergahı çizilmekte ve akaryakıt istasyonlarında alabileceği miktarda atık alınmaktadır. Efektif yaklaşım sayesinde servis ve akaryakıt istasyonlarında atık bekleme süreleri minimuma indirilmiş olmaktadır.

Atık toplama aracı akaryakıt istasyonuna vardığında aracını emniyetli bölgeye kurallara uygun park etmektedir. Emniyetli Çalışma Yöntem Bildiriminde belirtildiği üzere servis veya akaryakıt istasyonuna bırakılan atıkları tankere transfer etmektedir. Operasyon bitiminde U.A.T.F. (Ulusal Atık Taşıma Formu) düzenlenerek yetkilinin imzasına sunulmaktadır. Kaşe ve imza alınarak atık toplama işlemi sonlandırılmaktadır.

Düzenlenen U.A.T.F. ‘lerin (Ulusal Atık Taşıma Formu) bir nüshası merkeze gönderilmektedir. Bu nüshalar dijital kopya olarak Tora veri merkezinde tutularak sonraki zamanlarda ihtiyaç duyulması halinde U.A.T.F. formlarına ulaşılabilmesi sağlanmaktadır.