28.10.2018

Elektrikli Araçlar ve Çevre

Ekonomik savaşların ortasında, her yenilikle birlikte tartışmalar da bir çok noktada alevleniyor. Otomotiv sektöründe elektrikli araçların gövde gösterisi başlarken, çevre konusunda da tartışmalar günden güne ortaya çıkıyor.

Biz de konuyu kaynak tüketimi ve mevcut problemlerimiz üzerinden değerlendirelim. Elektrikli araçlar da her cisim gibi hareket etmek için bir enerjiye ihtiyaç duyuyor. Fosil yakıtlı araçlarda sıvı yakıtı doğrudan araca beslerken, elektrikli araçlarda herhangi bir yöntemle üretilmiş elektriği araca besliyoruz.

veefilrt-tora-gilbarco

Elektrik enerjisi fosil yakıtlardan üretildiğinde, elbette ki CO2 salınımı kaçınılmaz oluyor ve tartışmalar başlıyor. Ancak elektrik enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılandığında, karşımıza temiz enerji kaynakları ile yürüyen bir araç çıkıyor.

Ortaya konması gereken önemli bir konu ise enerjinin iletim şekilleridir. Fosil yakıtlı araçların kullanılmaya devam edilmesi ile birlikte her gün binlerce tanker gemi denizlerde, bunun kat be katı tanker karayollarında hareket halinde olmaya devam ediyor.  Kaza koşullarını bir yana bırakalım, işletme koşullarında bile dökülme, saçılmalarla ciddi miktarda toprak, su geriye dönüşü olmayacak şekilde kirleniyor.

Fosil yakıtlardan elektrik enerji üretiliyor bile olsa, sıvı yakıtın taşıma riskleri en alt indiriliyor ve kaynağında arıtım teknolojileri ile üretim esnasındaki çevresel riskler optimize ediliyor.

En önemlisi araç yakıt ikmali noktasında da çevresel riskler en aza iniyor. Teknolojinin de gelişmesiyle elektrikli araç şarj üniteleri küçülüyor, kullanımı kolaylaşıyor ve dolum esnasında çevreyi kirletme riski ortadan kalkıyor.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.