11.11.2022 İstanbul

Endüstriyel Alanda Aylık Bakım Kontrollerinin Önemi

Endüstriyel alanda süreklilik hayati derecede önem arz etmektedir. Sürdürülebilirliği hedefleyen tüm kuruluşlar da iş sürekliliği planlarına sahip olmalıdırlar. Çünkü süreklilikte kesinti yaşayan firmalar işlerini ve itibarlarını yitirmesiyle birlikte sürdürülebilirlik kavramında itibarını yitirmiş olur. Bu sebeple sürdürülebilirlik planlı ve kontrollü iş sürekliliğini sağlamakla gerçekleştirilir.

Endüstriyel alanda sürekliliği kesintiye uğratacak teknik aksaklıların oluşmaması ekipmanlarda yapılacak periyodik kontrollerle sağlanabilir. Bu yöntemde, arızaların çıkmasını beklemeden, sisteme daha önceden periyodik olarak yapılan kontroller neticesinde olası arızaların önüne geçilmiş olacaktır.

Endüstriyel alanda yapılacak periyodik kontroller arızaların olasılığını azaltmakta ve endüstriyel makineler üzerinde kalıcı hasarların oluşmasına engel olmaktadır. Maliyet açısından yüksek olan bu makineler firmalar tarafından özenle kullanılmaktadır. Ayrıca akaryakıt gibi yanıcı maddelerle çalışan ekipmanlarda oluşacak arızalar maddi kayıplar haricinde çevre kirliliği ve yangın riski oluşturmaktadır. Periyodik olarak yapılan kontroller sonucu bu türden riskleri önleyebilmekte ve hızlıca önleyici tedbirler alınabilmektedir.