27.10.2017 İstanbul

Geçirgen Reaktif Bariyerler

Geçirgen Reaktif Bariyerler (GRB) yöntemini kullanarak yeraltı suyunu iyileştirmek artık çok daha ekonomik!

Geçirgen bir reaktif bariyer veya “GRB”, kirlenmiş yeraltı sularını temizlemek için yerin altına oluşturulmuş bir duvardır. Kirlenmiş suyu arıtılmak amacıyla su ‘geçirgen’ yapıdaki duvarın içinden akıtılır. Bu duvarı oluşturan “reaktif” malzemeler zararlı bileşikleri içeride hapseder veya onları daha az zararlı hale getirir. Arıtılmış yeraltı suyu duvarın diğer tarafına akar.

GRB yöntemi genellikle kirli yeraltı suyunun akış yönüne uygun olarak uzun dar bir çukurun inşa edilmesine dayanır. Hendek, kontaminasyonu temizlemek için demir, kireç taşı, karbon veya malç gibi reaktif bir malzeme ile doldurulur. Kazı ekipmanlarının kullanımının sınırlı olması nedeni ile duvarlar 15 metreden daha derin olamazlar. Bununla birlikte, bir dizi büyük çaplı delik açma veya kırma yaparak daha geniş fakat daha kısa bir GRB oluşturulabilir.

Geçirgen Reaktif Bariyer için seçilen reaktif malzeme, yer altı sularında bulunan kirletici türlerine bağlı olacaktır. Malzeme kum ile karıştırılarak duvarı daha geçirgen hale getirebilir, böylece yer altı suyunun duvarın çevresinden ziyade reaktif malzeme içerisinden akması daha kolay olacaktır. Kil gibi geçirimsiz bir malzeme ile doldurulmuş yan duvarlar, kontamine olmuş yeraltı sularının reaktif maddelere doğru akmasını sağlamak için GRB’ ye belli bir açıyla inşa edilebilir.

Reaktif maddeye bağlı olarak, kirleticiler farklı yollarla uzaklaştırılır.

  • Kirleticiler, reaktif malzemenin yüzeyine tutunurlar.
  • Yeraltı suyunda çözünen metaller çöker; duvarın içine sıkışan katı parçacıklar yeraltı suyunun dışına yerleşir. Örneğin, kalker ve kabuk parçaları çözünmüş kurşun ve bakırın bir GRB’de çökelmesine neden olabilir.
  • Kirleticiler, daha az zararlı olanları oluşturmak için reaktif malzeme ile reaksiyona girer. Örneğin, demir partikülleri ile bazı endüstriyel temizleme çözücüleri arasındaki reaksiyonlar, çözücüleri daha az toksik hatta zararsız kimyasallara dönüştürebilir.
  • Kirleticiler, Geçirgen Reaktif Bariyerdeki mikroplar tarafından biyolojik olarak parçalanır. Mikroplar, toprakta ve yeraltı sularında yaşayan ve bazı kirleticileri tüketen çok küçük organizmalardır. Mikroplar kirleticileri sindirdiğinde, onları karbondioksit gibi su ve gazlara dönüştürürler.

Zamanla, reaktif malzemeler kirletici maddeler veya arıtma ürünleri ile dolacak ve yeraltı sularını temizlemede daha az etkili olacaktır. Bu gerçekleştiğinde, kirlenmiş reaktif malzeme bertarafa gönderilmek üzere kazılabilir ve yeni malzeme ile değiştirilebilir.

Geçirgen Reaktif Bariyerler yer altı sularını temizlemek için nispeten ucuz bir yöntemdir. Enerjiye gerek yoktur çünkü suyun doğal akışı kullanılır. Kireçtaşı, kabuk parçaları ve malç gibi bazı malzemelerin kullanımı, yerel olarak mevcut ise çok ucuz olabilir. Donanımın zemininin üzerinde olması gerekmez, bu nedenle mülk GRB kurulduktan sonra normal kullanımını sürdürebilir.

www.toracevre.com