02.09.2021 İstanbul

İstanbul’da Rekor Su Tüketimi ve TORA Su Yönetim Sistemleri

04.08.2021 tarihine ait İstanbul Su ve Kanalizasyon İşleri (İSKİ) verilerine göre İstanbul’da su tüketimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sıcakların da etkisiyle, kentte bir günde 3 milyon 422  bin m3 su kullanıldı. Bu değer kayıtlara tüm zamanların en yüksek kullanım miktarı olarak girdi.

Sıcak hava ve kullanım miktarındaki artışlar sebebiyle de barajlardaki doluluk oranları azaldı. İSKİ verileri incelendiğinde İstanbul’a su sağlayan barajlardaki su doluluk oranı % 66,14’dür.

İstanbul’da su tüketimi aşırı sıcakla doğru orantılı şekilde artıyor. Kış aylarında kente ortalama 2 milyon 795 bin metreküp su verilirken bu rakamların yaz aylarında ortalama 3 milyon 140 bine çıktığı bilinmekte. Ancak gün geçtikçe artan nüfus ve küresel iklim değişikliğine bağlı hava sıcaklıklarında gözlemlenen artış, tüketim oranlarına yansımıştır.

Türkiye’nin yaklaşık yüzde 40’ı yarı kurak iklime sahiptir. Su kaynaklarımız doğrudan yağışlarla beslenmektedir. Son zamanlarda mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağış miktarındaki azalma su kaynaklarımız üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Kuraklık yavaş yavaş gelişir, yağış eksikliği ile başlar. Su kaynaklarının tekrar kazanılması, kuraklığın sonlandırılması uzun yıllar sürecektir.

Türkiye’de kullanılabilir suyun yaklaşık % 70’i tarımsal sulamada ve % 25’i ise sanayide kullanılıyor. Tarımsal sulama ve sanayi için kullanımların da teknolojik ve gelişmiş ülkeler seviyesindeki yöntemler kullanılarak çözümlenmesi gerekiyor. Yeraltı suyunun kontrolsüzce tarımsal sulamada kullanılması, soğutma suyu olarak kullanılabilir suyun kullanılması ve şebeke hatlarında bulunan kaçaklar olası bir su kıtlığının ana sebeplerinin başında gelmektedir.

TORA, burada devreye girerek su yönetim çözümleri konusunda tüketicilerin yanında yer alıyor.

Yağ Yakıt Ayırıcılar (Seperatör)

Bilindiği üzere bitkisel ve/veya endüstriyel yağ/yakıtlar su kaynakları üzerinde bir tehdit olarak görülüyor. Bir damla yağ/yakıt litrelerce suyu kirletebiliyor ve arıtılmadan kullanılamaz hale getiriyor. Su kaynakları gün geçtikçe iklim değişikliğinin ve bilinçsiz tüketimin etkisiyle yok olmaya devam ediyor. Yağ/yakıt ayırıcılar sayesinde yüzey akışı ile toplanan ve suya karışmış her türlü kirleticiyi fiziksel yöntemlerle ayırarak nispeten arıtılmış bir suyu şebekeye teslim edebilirsiniz.

Yağmur Suyu Harmanlama

Yağmur suyu harmanlama ile doğa tarafından kullanılabilir hale getirilmiş yenilenebilir bir kaynak olan yağmurun akıp gitmesine izin vermek yerine yağmurun toplanarak depolanması sağlanır. Çatı, kanopi, beton yüzey vb. yüzeylerdeki drenaj sistemlerinden toplanarak bir depoda biriken yağmur suyu yönetmeliklerce belirlenmiş bir çok alanda doğrudan kullanılabilir.

Araç Yıkama Suyu Geri Kazanımı

TUİK verilerine göre 2021 yılı başında İstanbul’da kayıtlı araç sayısı 4.474.536’dır. Yaklaşık 4,5 milyon aracın günde %10’unun yıkandığını ve her araç yıkama hizmetinde yaklaşık 60 lt harcandığını düşünürsek günde yaklaşık 300 ton su harcanmaktadır. Araç yıkama sularının arıtılarak döngü halinde tekrar kullanıldığı düşünülürse ne kadar tasarruf sağlayacağımızı siz düşünün.

Her damla bizler için çok önemli bu nedenle çevre dostu yöntemlerle geleceğimize daha yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz. Dünyayı inovatif düşünebilen ve üretebilen insanlar kurtaracak. Biz onlardan biri olabiliriz.

Kaynaklar:
(1)http://www.istanbul.gov.tr/vali-yerlikaya-istanbulda-toplam-arac-sayimiz-4474536-oldu-#:~:text=T.C.%20%C4%B0stanbul%20Valili%C4%9Fi-,Vali%20Yerlikaya%3A%20%E2%80%9C%C4%B0stanbul’da%20Toplam%20Ara%C3%A7,Say%C4%B1m%C4%B1z%204.474.536%20Oldu%20%F0%9F%9A%9A%E2%80%9D&text=%C4%B0stanbul%20Valisi%20Ali%20Yerlikaya%2C%20T%C3%BCrkiye,Kurumu%20(T%C3%9C%C4%B0K)%20verilerini%20payla%C5%9Ft%C4%B1.