23.02.2022 İstanbul

 

İstasyonların Çevresel Yasal Sorumlulukları

Türk İstatistikleri Kurumunun (TUİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 2021 itibarıyla 25 milyonu aştı. Birçoğumuz araç kullanıyoruz ve rutinlerimizden biri de akaryakıt istasyonlarına uğramak ve yakıt depomuzu belli oranlarda doldurmak.

Akaryakıt istasyonlarını, yakıt almak dışında birçok amaç için kullanabiliyoruz. Aracımızı yıkamak, yağ değişimi yapmak, lastiklerimizi şişirmek, vb. Peki bu konular dahilinde akaryakıt istasyonlarının çevresel mevzuattaki doğrudan ve dolaylı sorumlulukları neler?

  • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre elektrik enerjisi ile çalışan araçların şarj edilmeleri için ilgili elektrik kurumunun, olumlu görüşü ile otoparklar, akaryakıt istasyonları veya diğer uygun yerlerde elektrikli araç şarj yeri yapılabilir.
  • Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur.
  • Benzin ve Naftanın Depolanması ve Dağıtılmasından Kaynaklanan Uçucu Organik Bileşik Emisyonlarının Kontrolü Yönetmeliğine göre Yakıt aktarımı esnasında tanker ve depolama tankı arasında açığa çıkacak buharın sızdırmaz bağlantı hatlarıyla donatılması, araca yakıt dolumu esnasında açığa çıkan buharın uygun pompa başlığı ile tutulması ve tüm buhar tutma sistemlerinin yetkilendirilmiş kurumlarca TS EN 16321 uygunluk belgesi alması gerekmektedir.
  • Yağmur Suyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmeliğine göre yağmursuyu kanallarına hangi sebeple olursa olsun atıksu bağlantısı yapılmaz. Dolayısıyla ilgili teçhizat ile istasyon sahasında toplanan yağmur sularının (yağ-yakıt ile karışması muhtemel yağmursuyu) arıtıldıktan sonra yağmursuyu kanalına deşarj edilmesi önerilir.
  • Atıksuların Kanalizasyona Deşarjı Yönetmeliğine göre atıksuların kanalizasyona benzin, nafta, gazyağı, motorin, fueloil, diğer solventler ve tek başına veya başka maddeler ile etkileşim halinde yangına, patlamalara sebep olabilecek veya herhangi bir şekilde insanlar, yapılar ve arıtma tesisleri için tehlike meydana getirecek diğer sıvı, katı ve gaz maddeler hiçbir şekilde kanalizasyon şebekesine ve alıcı ortama verilemez.
  • Atık Yönetim Yönetmeliğine göre atık üreticileri; ürettikleri atıkların toplanması, taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların eğitimini sağlamakla, sağlık ve güvenlik ile ilgili her türlü tedbiri almakla hükümlüdür.
  • Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği ne göre atık yağ üreticileri atık yağlarını kaynağında ayrı biriktirmek ve Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla yükümlüdürler. Motor yağı değişimi yapan istasyonlar, Bakanlığın çevrimiçin programlarına kayıt olmak, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.
  • Sıfır Atık Yönetmeliğine göre Sıfır Atık Yönetim Sisteminin oluşturulmasına yönelik uygulama takvimi belirlemiştir. Yönetmeliğin Akaryakıt İstasyonları için belirttiği son tarih 31 Aralık 2020’dir.

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmeliğinin Ek2 Tablo2’sinde belirtilen tesislerin Faaliyet Ön Bilgi Formu’nu doldurarak Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemine kayıt olmakla yükümlüdür.