31.07.2021 İstanbul

 

Kaçak Dedektörlerinin Çevresel Açıdan Önemi

Kaçak Dedektörleri, çevreye zarar verebilecek veya yangın ve patlama riski bulunan kimyasalların depolandığı tanklar ve hatlardaki olası sızıntı/kaçakları algılamak ve hızlı bir şekilde önlem alabilmek için kullanılır. Aynı zamanda, çift cidarlı yer altı tanklarında veya kimyasal transfer hatlarında oluşabilecek her türlü sızıntı ve kaçağının hızlı ve güvenilir bir şekilde tespit edilmesine yardımcı olan ekipmanlardır.

Sızıntı ve kaçaklara çevresel boyuttan bakarken yalnızca alıcı ortamlara verilen zararı düşünmek yetersiz. Aynı zamanda günümüzün en önemli başlığı olan kaynak yönetimi ekarte edilmiş oluyor. Kaçak kontrol sistemleri yalnızca kirliliğin oluşumunu önlemekle kalmıyor aynı zamanda ürün kaybını da minimuma indirmeyi amaçlıyor.

Çevresel kirlilik yalnızca toprağın veya suyun fiziksel olarak kirlenmesi olarak algılanıyor çoğu zaman. Bu yazı da bir de iklim değişikliği ve karbon salınımı açısından kaynak yönetimine bir bakış açısı kazandırmak amaçlanıyor.

Her gün araçlarınıza yakıt almak için uğradığınız bir istasyondaki akaryakıt tanklarına odaklanalım. Sonuçta bu konuya başlık olan kaçak dedektörlerinin birincil ev sahibi yeraltı tankları. Yakıt çıkarıldığı andan itibaren doğrudan araçlarımıza yakıt olamıyor maalesef, bir rafinasyon işlemine ihtiyaç duyuyor. Bu da kıymetli bir hammaddeyi kullanılabilir bir ürün haline getirmek için çok fazla aşama olduğunu ve ürün haline gelene kadar ki yaşam döngüsüne bakıldığında günümüz problemi iklim değişikliğine katkı da bulunacağı anlamına geliyor.

Kaçak algılama, sızıntı tespiti ve seviye alarmı gibi sistemler hem çevresel açıdan potansiyel kirletici kaynakları koruyor hem de kaynak yönetimi açısından ürün kaybını önleyerek bütçe dostu bir tutum izliyor.

Yeraltı tesisatlarında bir kaçak/sızıntının algılanması normal şartlarda 1-2 haftayı(bu sürede yüzlerce litre ürün yeraltına karışabilir.) bulurken kaçak algılama sistemleri sayesinde bu süre saniyelere düşmektedir.

Basınçlı Hat Kaçak Algılama (PLLD)

Basınçlı Hat Kaçak Dedektör Teknolojisi sayesinde boru hattı ile transferi yapılan sıvıların ortama yayılması engellenebilmekte bu sayede çevre kirliliği, patlama ve yangından korunma en üst seviyede sağlanabilmektedir.

Tespit edilen her olumsuz durum için sistem kontrol panelinde ilgili alarm oluşarak, kullanıcı görsel ve işitsel olarak uyarılmaktadır. İstenilmesi durumunda online alarm takibi ile TORA teknik ekibi tarafından oluşan tüm alarmlar anlık olarak alınmakta ve akaryakıt istasyonlarına teknik destek sağlanabilmektedir.

Avantajlarından bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Sensörler doğrudan mekanik kaçak dedektörü portuna takılır.
 • Red Jacket ve FE dalgıç pompalarına uyumludur.
 • Varolan dalgıçlarda kolayca kullanılabilir.
 • Hatlar tam basınç altındayken yüksek doğruluk ile test eder.
 • TLS-350R Otomatik Tank Ölçümleme Sistemi ile entegre edilebilir.
 • Amerikan EPA performans standartlarının üzerinde olduğu 3. taraflar tarafından sertifikalandırılmıştır.
 • Kaçakların 100% tespit edilmesi ve 0% hatalı alarm durumu

Tank Cidar Arası Kaçak Kontrol

Kaçak detektörü basınç prensibi ile çalışmaktadır, Gözlemlenen tankın depo hacminde (sıvı seviyesinin altında veya üstünde) bir kaçak sonucunda meydana gelecek basınç düşüşünde detektör görsel ve işitsel olarak alarm verir.

Akaryakıt istasyonlarında kullanımı zorunlu olan çift cidarlı tankların otomatik olarak sızdırmazlık kontrolünü yapan sistemler kurmak, TSE 12820 standartlarına göre EN13160 sertifikalı olması zorunludur.

 • Çift cidarlı akaryakıt tanklarının sızdırmazlık kontrolünü izlemek için kullanılır,
 • Kaçak dedektörü uygun manifold sistemi kullanan bir veya birkaç yeraltı tanklarının izlenmesi için kullanılabilir,
 • Standart dışı tanklar ile onaylanmıştır,
 • Parlama noktası < 55 °C ile yanıcı sıvılar dâhil olmak üzere su kirletici sıvıların vb. izlenmesini sağlar.

Yeni tasarlanmış EN 13160-2 sertifikalı D9 modeli ile akaryakıt istasyonlarındaki bütün tank sızıntılarını ve kaçaklarını tek merkezden hassas olarak kontrol altında tutmaktadır. Thomas kaçak kontrol sistemleri geniş ürün ve model yelpazesi  ile her türlü  uygulamaya uygun çözümler sunmaktadır.