15.01.2022 İstanbul

Kapalı Hacimlerde İş Güvenliği

Kapalı hacimler ya da kapalı alanlar her zaman tehlikeli ve riskli olabilecek çalışma alanları olmuştur. Kapalı alanlar her sektörde karşımıza çıkabilir; atık su arıtma tesislerinde metan tankları, akaryakıt istasyonlarında ve araba fabrikalarında tank menholleri olarak denk gelebiliriz.

Özellikle kapalı hacimlerde önceden gerekli olan gaz ölçümü, gerekli olan kişisel koruyucu donanım ve kurtarma ekipmanları kullanılmadıysa çok ciddi kazalara sebebiyet verebildiği de sektörlerden bilinmektedir. Örneğin, atıksu arıtma tesislerinde metan gazı tankına maskesiz ve gaz ölçümü yapmadan giren bir personelin içeride bayılma ihtimali olduğu ve bu da personelin hayatını riske attığı anlamı taşımaktadır. Ne olursa olsun kapalı alanlara girmeden önce gerekli olan önceden kapalı alanının keşif yapılması, iş izni alınması ve gerekli olan iş güvenliği tedbirleri almamızla birlikte kazaların önüne geçmiş oluruz.

TORA olarak akaryakıt istasyonları ve endüstriyel tesislerde kapalı hacim çalışmaları yapmaktayız. Endüstriyel tesislerde gazdan arındırma (gas-free) çalışmalarında öncelikle tank içeresindeki yakıt exproff hortumlarla IBC’lere aktarırız. Sonra exproff fan ile tankı havalandırırız. Tank içerisine giren personelimizin pantolon paçası kısmına lel cihazı sabitleriz, her zaman maskede bulunan hortum ile oksijen desteği yaparız ve her ihtimale karşı personelimizin yanında yedek oksijen tüpü de bulunur. Personelimiz, her zaman kurtarma ekipmanı (tripod) bağlı olarak tank içinde gazdan arındırma işlemi yapar. Akaryakıt istasyonlarında da her zaman tank menhollerini açtığımızda öncellikle havalandırırız, gaz ölçümü yaparız, menhol derinliğine bakarız ve çalışma alanında da menhol içinde çalışan haricinde en az  bir kişiyi de gözcü personel olarak bulundururuz. Menhol derinlikleri akaryakıt istasyonlarındaki müşterilerimizin belirlediği standartlardan yüksekse her zaman kurtarma ekipmanlarıyla çalışma yaparız. Akaryakıt menhollerinde olabilecek acil durumlarla ilgili çalışanlarımıza her zaman istasyonlarda kurtarma ekipmanlarıyla ile birlikte eğitimler veririz ve acil durum kurtarma tatbikatları yaparız. Endüstriyel tesislerde de her zaman müşterimizle iletişim halinde olup iş öncesi olabilecek risklere karşı acil kurtarma planı hazırlarız. Tora SEÇ ekibi olarak akaryakıt istasyonlarına ve endüstriyel tesislerde kurmuş olduğumuz TORA’ya ait portatif kameralar ve seç ekibi olarak çalışmalarda bulunarak her zaman proaktif yaklaşımı öncelikli tutarız.

TORA olarak kapalı hacim çalışmalarında her zaman önceliğimiz çalışanlarımızın güvenliği, çalışanlarımızın eğitilmesi ve çalışanlarımız sağlığıdır.