19.06.2022 İstanbul

Köpükleme neden yapılmalıdır ?

Akaryakıt istasyonları, yapıları itibari ile tehlikeli maddelerin depolandığı ve transfer edildiği alanlardır. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu bu alanlarda sızdırmazlık konusu hayati önem taşımaktadır. Bu nedenle akaryakıt istasyonlarında veya tehlikeli maddelerin bulunduğu diğer alanlarda sızdırmazlığı sağlamak için köpükleme işlemi yapılmaktadır.

Sızdırmazlık  her yapının  temel ihtiyaçlarından biridir. Tüm yaşam ve çalışma alanlarında köpükleme işlemine yer verilmesini gerektiren önemli kriterler bulunmaktadır. Bu uygulamada kullanılan malzeme ve teknikler sızdırmazlığın işlevi ve kalitesini ortaya koyar.

Sızdırmazlık denince akla ilk gelen malzeme seçenekleri poliüretan ve polywater köpük uygulamasıdır.

Akaryakıt istasyonları bu alanda büyük önem arz etmektedir. İstasyonlarda bulunan benzin, motorin, LPG yapıları itibari ile yanıcı ve patlayıcı maddelerdir.

Ayrıca kütle ağırlıkları havadan daha ağır olduğundan özellikle  yer altı tesisatlarındaki en ufak çatlak ve boşluklardan kolayca sızarak zemin seviyesini altında bulunan alanlara birikir ve açık ateş kaynağı bulması durumunda patlamaya neden olur.

Tank menholü ve dispenserlar akaryakıt buharının sürekli olarak bulunduğu alanlar olduğundan elektrik tesisat geçişleri köpük ile izole edilerek bir bariyer oluşturulmakta.

Bu güvenlik bariyeri pompa altında ve tank menholünde bulunan buharın elektrik panosuna, varsa istasyon bodrumuna ulaşmasını engellemektedir.

Sızdırmazlığın sağlanmaması durumunda çevre kirliliğine sebep olabileceği gibi insan hayatı da tehlikeye girecektir. Hem sürdürebilirlik adına hem yaşam alanlarını daha güvenli hale getirmek için bu tür önlemler almalı ve bunu görev haline getirmeliyiz