14.07.2017 İstanbul

LPG Tanklarında Veeder-Root Probe Teknolojisi

LPG tanklarının seviye ölçümünde Veeder-Root teknolojisi ile yeni dönem çoktan başladı. BP yeni dönem LPG probe tercihini TORA’dan yana kullanmıştır.

Akaryakıt depolama tanklarında aktif olarak tank otomasyon sistemleri kullanılmaktadır. Aynı teknoloji ile LPG tanklarının da seviye ölçümü ve takibinin yapılması artık çok daha kolay. Tank otomasyonu ve probe teknolojisinin lider firması Vedeer-Root tarafından üretilen LPG Probe’u sayesinde akaryakıt tanklarında olduğu gibi, LPG tanklarında da yüksek hassasiyetli ölçüm ve takip yapılması mümkündür.

Aslında yeni olmayan bu teknoloji, LPG tank yapısı, üretim tekniği ve mevcut tanklar üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılamaması sonucunda uygulanabilirlik anlamında yeterli bir çalışma alanı bulunamamaktaydı. Özellikle mevcut LPG tankların imalatı sırasında bu tarz ölçüm teknolojileri için yedek tank girişlerinin olmaması ve LPG tanklarında bu tarz modifikasyonların sonradan yapılamaması, bu teknolojinin kullanımında en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktaydı. TORA Petrol olarak son 3 yıldır yaptığımız çalışmalar ve incelemeler sonucu bu teknolojinin ülkemizdeki tüm LPG tanklarında, tank üzerinde herhangi bir modifikasyon ihtiyacı olmadan uygulanabilir bir hale gelmesinde Veeder-Root firması ile önemli geliştirmeler yaparak tüm LPG tanklarında kullanılabilecek bir ürün ortaya çıkmasını sağladık.

Mevcutta kullanılan geleneksel yöntem olan Rochester şamandırası ile seviyenin ölçülmesi yerine, aynı noktadan Dijital teknoloji ile çalışan LPG seviye probe’u montajı yapılarak tüm tank fonksiyonları akaryakıt tanklarında olduğu gibi çok daha yüksek hassasiyetlerde ölçülebilir ve raporlanabilir olmuştur.  Yapılan saha çalışmaları ve demo montajlar sonrası ürünü 1 yıldan fazla bir süre test eden BP Petrolleri A.Ş. bu teknolojiyi aktif olarak kullanmaya karar vermiştir. Projenin hayata geçirilmesine yönelik gerekli anlaşma ve akabinde tedarikler yapılmıştır. Uzun yıllardır akaryakıt tankları otomasyonunda Veeder-Root teknolojisi ile çalışan BP Petrolleri A.Ş. LPG tanklarında da Veeder-Root kalitesi ve hassasiyetini tercih etmiştir.

Sistemin genel özellikleri;

Geleneksel seviye ölçümünde hali hazırda LPG tanklarında yakıt seviyesinin miktarı ile birlikte hareket eden bir şamandıra ve buradan alınan hareket ile tankın doluluk oranı %40, %30 gibi rakamlar ile gösterilmektedir. Yapılan bazı formülasyonlar ile bu oranların litre bazında karşılığı hesaplanabilse de hata payı akaryakıt tanklarındaki hassasiyet ile kıyaslandığında oldukça yüksektir. Ayrıca süreç içerisinde bu ölçümü yapan ekipmanda meydana gelen arızaların giderilmesi için satışı durdurarak tankın tamamen boşaltılması ve gas-free dediğimiz uygulama sonrası değişimin sağlanması gerekmektedir. Bu işlem de arızanın giderilmesindeki maliyeti oldukça yükselten bir operasyondur. Ürünün seviye ölçümündeki hassasiyet, arıza frekansı ve bakım maliyetlerindeki dezavantajlar düşünüldüğünde, probe teknolojisini kullanıyor olmak süreç içinde işletmeye ciddi anlamda maddi ve operasyonel avantajlar sağlamaktadır.

Veeder-Root LPG Probe mevcut şamandıralı yapının demonte edilmesi sonrası aynı noktadan tanka monte edilebilmektedir. Montaj için bir kereye mahsus tank gas-free (tankın boşaltılması)  işlemine tabi tutulmaktadır. Montaj sonrası olası bir servis ihtiyacında hiçbir şekilde gas-free işlemine gerek olmayacaktır.

LPG Tank Probe kullanımı ile birlikte tank içindeki LPG miktarını;

  • Milimetre cinsinden sıvı seviyesinin ölçümü ve bunun Litre olarak hesaplanması,
  • Tank içi sıcaklık değerini,
  • Yapılan dolumların otomatik tespit edilmesi ve artış miktarının kaydedilmesi,
  • Multi-point kalibrasyon tablolarının uygulanabilirliği,
  • Kritik ürün seviyelerinde dalgıç pompayı koruma veya dolumu durdurma gibi fonksiyonların devamlılığı,
  • Otomasyon sistemi ile entegrasyon ve verilerin merkeze iletilmesi raporlanmasında aynı platform ve bunun sonucunda ilave GPRS iletişim altyapısı ve donanımlara olan ihtiyacın ortadan kalkması,
  • 10 yıl ve üzeri kanıtlanmış çalışma performansı,
  • LPG Tankı çalışma basınç sınıfına uygunluk ve tankın testi vb. aktiviteler sırasında herhangi bir demontaj ihtiyacının olmaması,

Veeder Root, stok takibi konusundaki üstün kalitesi, kullanıcıya sunduğu avantajları ve LPG tanklarında kullanılmaya başlayan sistemi sayesinde, istasyonların ileriye dönük tüm yasal düzenlemelerine karşı hazır olacak, işletmeye ciddi anlamda maddi ve operasyonel avantajlar sağlayacaktır.