14.01.2021 İstanbul

Motor Yağı Değişimi Yapan İşletmeler İçin Yeni Dönem

Akaryakıt istasyonları, araç tamir atölyeleri vb. tesisler yeni yılda yeni bir sorumlulukla daha karşılaştılar. Eski düzende atık yağların kontrolü ve takibi diğer atıklar gibi Atık Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden incelenmekteydi. Yeni dönemde motor yağı değişimi yapan tesisler, Entegre Çevre Bilgi Sistemi(EÇBS)’ne bağlı Atık Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde bulunan MOYDEN uygulamasına bilgi girişi sağlamalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tesislerin çevresel durumunu takip etmek, envanteri tutmak ve istatistiksel bir veriye dönüştürmek için 11.05.2018 tarihinde kullanıma sunulan EÇBS’yi devreye almıştır. Bu sistem üzerinden tesisler; atık, ambalaj, atık su, sera gazı emisyonu, kimyasalları vb. birçok bilgiyi sisteme yüklemekte.
Yeni dönemde motor yağı değişimi yapan tesisler, EÇBS’ye bağlı Atık Yönetim Bilgi Sistemi içerisinde bulunan MOYDEN uygulamasına bilgi girişi yapmakla yükümlüdür.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde geçen, motor yağı değişim izin belgesi başvuru tarihleri 01.07.2021 tarihine kadar uzatılmıştır. Bu tarih itibari ile Motor yağı değişimi yapan tüm tesisler Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ilgili faaliyet için izin almak zorundadır.

MOYDEN İzin Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

1. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin web sitesinde bulunan dilekçe örneği, ilgili tesis için düzenlenir.
2. Dilekçe eklerinde belirtilen tesise ait Vergi Levhası ve Ticaret Sicil Gazetesinin çıktısı alınır.
3. Motor yağı değişiminden kaynaklanan atıklar, tehlikeli atık sınıfına girdiği için Atık Yönetim Yönetmeliğinde belirtilen özelliklere sahip, Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanı temin edilir.
4. Tehlikeli Atık Geçici Depolama alanının detaylarını(taşma tavası mevcudiyeti, etiketler, atık alanı dışardan ve içerden) gösteren 4 fotoğraf dilekçe ekine konularak tesisin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne dilekçe ekleriyle beraber teslim edilir.
5. Dilekçe onaylanınca EÇBS’ye bağlı Atık Yönetim Bilgi Sisteminde MOYDEN başlığı açılır.
6. Sistem plaka bazlı veri girişini kapsamaktadır. Tesis, motor yağı değişimi yapılan tüm araçların plaka, tarih ve motor yağı değişim miktarını sisteme girmekle yükümlüdür.
Ayrıca Atık Belgelendirme ve tehlikeli / tehlikesiz atık geçici depolama üniteleri gibi ekipmanların tedarik sürecinde de yine TORA Çevre Ekibi ile iletişime geçebilirsiniz.