08.11.2017 İstanbul

Periyodik Bakım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Emniyet Kuralları

Akaryakıt istasyonları ve endüstriyel tesislerde emniyet kurallarına uygun periyodik bakım yaparak patlamaların önüne geçebilmekteyiz!

Akaryakıt istasyonlarında bulunan ekipman ve cihazlar kullanım koşullarına ve zamana bağlı olarak fonksiyonelliğinin devamını sağlamak, maddi kayıpların önüne geçmek ve çevredeki insanların sağlığını korumak amacıyla yılda en az 1 kere olmak üzere Periyodik Koruyucu Bakım Programına tabi tutulmalıdır. Akaryakıt istasyonları ve endüstriyel tesislerin periyodik koruyucu bakım ve tank temizleme işlemleri, işlerinde uzmanlaşmış ve sektörde uzun süre tecrübe sahibi yetkin personellerden oluşan ekiplerce yapılması gerekmektedir.

Periyodik koruyucu bakım programına tabi tutulan akaryakıt istasyonlarında gerekli emniyet tedbirleri istasyonda görev alacak ekiplerce alınmalıdır. Bu tedbirlerin eksiksiz alınması bakım işlemi sırasında karşılaşabilecek tehlikelerin ve emniyetsiz durumların ortaya çıkmasının önüne geçecektir. Tora bakım ekipleri işlerine başlamadan önce gerekli emniyet tedbirlerini alarak SEÇ-G (Sağlık Emniyet Çevre-Güvenlik) prosedürlerini yerine getirmektedir. Akaryakıt istasyonlarında ve endüstriyel tesislerde yapılan periyodik koruyucu bakım işlemlerinin hepsi belirlenmiş EÇYB (Emniyetli Çalışma Yöntem Bildirimi) prosedürlerine uyularak yapılmaktadır.

Periyodik koruyucu bakım hizmeti başlangıcında bakım aracı istasyona defansif sürüş gerekliliklerini yerine getirerek gelir ve istasyonda doğabilecek olumsuz durumlardan en az etkilenecek şekilde araç çıkış yönüne park edilir. Basit gibi görünen bu emniyet tedbiri aslında acil bir durumda zaman kaybetmeden tehlikeli bölgenin dışına çıkılabilmesi için kritik  öneme sahiptir. Araç güvenliği sağlandıktan sonra istasyonda yapılacak bakım işleminin kapsamına göre bakım ekipleri gerekli kişisel koruyucu ekipmanları (Çene bağlı baret, gözlük, eldiven, reflektif iş elbisesi, iş ayakkabısı vb.) ile kendini donatır.

Yapılacak bakım işlemine uygun kıyafetler giyildikten sonra bakım ekip şefi yapılacak işler ile ilgili olarak istasyon yetkilisi ve çalışanlarının da bulunduğu bir toplantı düzenleyerek bu kişilerin de yapılacak işlem hakkında bilgili sahibi olmalarını sağlar ve onların da gerekli emniyet tedbirlerini almasını ister. Bu toplantı sırasında acil durum planı da belirlenir ve herkes acil bir durumda nasıl davranması gerektiğini bilir. Herkesin görebileceği uygun bir yere sabitlenen Acil durum planında en yakın sağlık kuruluşu, istasyon giriş ve çıkış yerleri, acil toplanma noktası gibi kritik bölgeler yer alır ve istasyona dışarıdan gelen kişilerin de bu bölgeleri bilmeleri sağlanır.

Bakım işleminin yapılacağı çalışma sahası uygun güvenlik ekipmanlarıyla (reflektif bariyer, uyarı ve ikaz levhaları vb.) dışarıdan herhangi bir kişinin çalışma sahasına kolaylıkla girmesine engel olacak şekilde izole edilerek güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.

Periyodik koruyucu bakım işlemlerinde sigorta kilidi, kauçuk eldiven, kauçuk paspas ve yapılacak işleme uygun izolasyonlu el aletleri kullanılarak olası elektrik çarpmalarının önüne geçilir. İşlemler sırasında meydana gelebilecek parlama, patlama, yangınlara hızlı müdahale edebilmek için çalışma sahasında bakımı yapılmış ve uygun basınçtaki yangın söndürme tüpleri bulundurulur. İstasyon sahasında özellikle akaryakıt buharının sıklıkla bulunabileceği tank sahası, akaryakıt adaları ve bodrum katlarda sürekli LEL (Lower Explosion Limit/ Alt Patlama Limiti) ölçümü yapılarak çalışma esnasında meydana gelebilecek parlama, patlama ve yangınların önüne geçilir. Aynı zamanda bakım işlemi sırasında parlamaya neden olabilecek kıvılcımların oluşmaması için uygun malzemeler kullanılmaktadır.

Yukarıda genel hatlarıyla açıklamaya çalıştığımız emniyet tedbirleri yanında yapılacak işin kapsamı uyarınca birçok emniyet tedbiri alınmakta ve periyodik bakım işleminin maksimum güvenlik ile yapılması hedeflenmektedir. Tora kurulduğu günden bu yana verdiği tüm mühendislik hizmetlerinde SEÇ-G prosedürlerine uygun bir şekilde ‘‘Hedef sıfır kaza’’ politikasını benimsemiş personeliyle çalışmalarını sürdürmektedir.

EREN CAN YILMAZ
TORA PETROL BAKIM SORUMLUSU