07.06.2017 İstanbul

“Pompala ve Arıt” Toprak Kirliliği ve Saha İyileştirme Yöntemi

Toprak Kirliliği ve Saha İyileştirme Yöntemi “Pompala ve Arıt”   ile kirlenmiş yeraltı suyunun temizlenmesini sağlıyoruz.

Kimyasal ve ağır metal kirlenmesine maruz kalmış topraklarda, canlı (flora ve fauna) yaşamının olumsuz etki altında kalmasını önlemek amacıyla “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik’’ kapsamında belirtilen yöntemlerle ‘’Kirli Toprak İyileştirmesi’’ çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalar ile toprağı verim alınabilir hale getirmek ve onu yeniden kazanmak hedeflenmektedir.

Bu kapsamda Tora, Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik kapsamında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ‘’Yeterlilik Belgesi’’ verilmiş bir Firma olarak; saha kontrol ve iyileştirmesi konusunda en uygun yöntemler ile çalışmalarını yapmakta ve iyileştirme hizmetlerini sürdürmektedir.

Saha iyileştirme yöntemlerinden biri olan ‘’Pump & Treat – Pompala & Arıt’’; endüstriyel çözücüleri – solventleri, metalleri ve akaryakıt gibi hidrokarbonları içeren çözünmüş kimyasallar ile kirlenmiş yeraltı suyunun temizlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir.

‘’Pompala ve Arıt’’ sistemi aynı zamanda kirletici bulutunun daha fazla yayılmasının önüne geçtiği için, kirleticilerin içme suyu kuyularına, derelere, sulak alanlara ve diğer doğal kaynaklara erişimini engellemektedir.

Bu yöntem ile yeraltı su gözlem kuyularından kirlenmiş yeraltı suyu çekilerek, satıh tesislerinde, arıtımı yapılmaktadır.

Aşağıda verilen resimde görüleceği gibi açılan kuyulardan çekilen kirlenmiş yeraltı suyu bir toplama tankına aktarılmakta, yeterince bekletilmekte, yoğunluk farkı ile ayrıştırılıp üzerinde biriken serbest faz (kirletici) sıyırılarak alınmakta ve arıtma ünitesine geçirilmektedir.  Arıtma ünitesinde havalandırma veya aktif karbondan süzülme gibi tek bir arıtma yöntemi uygulanabileceği gibi, yeraltı suyunun farklı tipte kirleticiler içermesi durumunda, birden fazla arıtma yönteminin uygulanması gerekebilir.  Arıtma sürecinde su içinde kirletici derişiminin – konsantrasyonunun azalmasının ardından, farklı bir arıtma yöntemine geçilebilir.

Arıtma çıkış suyu deşarj – boşaltım yönetmelik değerlerini karşılaması durumunda tekrar kullanılabilir veya yine boşaltım standartlarına uygun olarak çevreye uzaklaştırılabilir. Arıtma sürecinde ortaya çıkabilecek atıklar ise serbest fazdan oluşan sıvı atık, arıtma çamuru, kirletici ile doygunluğa erişerek ömrünü doldurmuş aktif karbon ve kullanılmış filtrelerdir.

Uygulama sürecinde toplanan kirleticiler ve kullanılmış filtreler, uygun kaplar içinde, ‘’İzaydaş’’ gibi, bir bertaraf noktasına aktarılmaktadır.