18.09.2017 İstanbul

Risk Analizlerinin Önemi

İş yerinde sağlık ve güvenlik için risk analizlerini hayat tarzı haline getirmek gerekmektedir.

Nefes alan her canlı, yaşadığı sürece yaşamsal risk faktörüne tabi tutulur. Tehlikeli bir olayın gerçekleşme olasılığı, olaydan etkilenme zarar olasılığı ve sonuçları, risk olarak ifade edilebilmektedir. Risk kavramının genelde olumsuz bir durumu ifade ettiği ve tehlike kavramı ile karıştırıldığı söylenebilmektedir. Risklerin olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için, olasılıklar göz önüne alınarak, önlemler alınmaya ve olumsuz olan tehlikeli sonuçlar ortadan kaldırılmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla yapılan çalışma ve planlama faaliyetleri risk analizi olarak tanımlanmaktadır.

İyi bir risk analizi yapabilmek için gerçekleştirilecek işte uzmanlarla çalışmak gerekir ve konusu geçen uzmanları işlerini sevmeleri önem arz etmektedir. İSG (İş Sağlığı ve Güvenliği) Uzmanı denetlemeler yapar, risk analizlerini hazırlar fakat işin tamamlanması için ortak çalışma yapılması gerekmektedir. Bunun için işi yapacak personeller, İSG Uzmanı ve işyeri hekimi beraber çalışmalıdır. Risk analizli ekip çalışması olarak gerçekleştirildiğinde oluşabilecek kazalar minimuma indirilmiş olur.

Risk analizi her sektör için farklıdır. Yapılan her işin içeriğine göre tehlikeler ve riskler için önlemler alınmaktadır. İyi risk analizleri en başta kişilerin kendilerini korumalarına yardımcı olmakta, evlerine sıhhatli, mutlu ve enerjik bir şekilde gitmelerini sağlamaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyerleri, risk analizinin yanı sıra, çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitimler vermeli ve acil durum planı hazırlamalıdır. Bu yüzden risk analizlerini yapmakla yetinmemek gerekir. Risk analizleri ve tüm önlemleri birer kültür haline gelmelidir. Emniyet kemerini belirli bir süre takan kişi aracına bindiğinde kemerini takmadığında nasıl bir boşluk hissederse, yapacağı tüm işlerde de risk analizlerini bu şekilde hissetmesi gerekmektedir.

Kalite Yönetim Sistemi (ISO 9001:2015) standardına göre PUKÖ (Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al) döngüsü ve risk temelli düşünmeyi içeren süreç uygulanmaya başlanmıştır. Risk temelli düşünme, potansiyel uygunsuzlukları yok etmektedir ve bu uygunsuzluklarla yeniden karşılaşmamak için önleyici faaliyetlerin gerçekleşmesine yardımcı olmaktadır.

Risk ve fırsatların belirlenmesi ile kalite yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması ve iyileştirilmesi, sonuçlara erişim ve olumsuz etkilerin önlenmesi temel oluşturmaktadır. Unutmayalım, önemli olan risk analizini hayat tarzı haline getirmektir.