25.05.2017 İstanbul

Röportaj: Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları Kapsamında SIR (İstatistiksel Envanter Kontrolü) Yöntemi

TORA SIR (İstatistiksel Envanter Kontrolü) Departmanı “Veri Analiz Uzmanı” Yunus Umut ÜNAT, İstatistiksel Envanter Kontrolü ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

TORA SIR (İstatistiksel Envanter Kontrolü) Departmanı “Veri Analiz Uzmanı” Yunus Umut ÜNAT, İstatistiksel Envanter Kontrolü ile ilgili sorularımızı yanıtladı.

Yaptığınız işin tanımı nedir, bize mesleğinizi anlatır mısınız?

Potansiyel tehlike olduğu herkes tarafından bilinen akaryakıtın depolanması; Emniyet, Çevre, Güvenlik ve İş Güvenliği konuları kapsamında çok önemlidir. Akaryakıt servis istasyonlarında meydana gelebilecek sızıntılar toprak kirliliğine ve hayati sonuçlar doğurabilecek hastalıklara neden olabilmektedir. Akaryakıt servis istasyonlarında yaşanabilecek bu gibi olumsuz durumları önceden tespit etmek ve önlem almak için akaryakıt servis istasyonlarında periyodik saha kontrolleri ve bakımlar yaptırılmaktadır. Ülkemizde bilinen periyodik saha kontrol yöntemleri arasına yurt dışında 20 yılı aşkın süredir uygulanan teknolojik ve bilimsel bir yöntem eklenmiştir. Akaryakıt servis istasyonlarının online takip edilmesini ve envanter kontrolünü sağlayan SIR Yöntemi (Statistical Inventory Reconciliation) “İstatistiksel Envanter Kontrolü” ile günlük dokuz litre ve üzeri kayıplar/kazançlar özel yazılımlar ile tespit edilebilmekte ve ana dağıtım şirketlerine raporlanmaktadır. SIR yöntemi ile takip edilen ve raporlanan istasyonlardaki asıl amaç, depolanmış olan akaryakıtın toprağa sızmasını erken tespit ederek engellemektir.

TORA Mühendislik, istasyonlarda “İstatistiksel Envanter Kontrolü” konusunda neler yapmaktadır?

TORA Mühendislik, konularında dünya lideri olan birçok markanın Türkiye ve yakın coğrafi bölgelerde münhasır temsilciliğini sürdürmektedir.

Akaryakıt servis istasyonlarında stoklanan ve satışı yapılan ürünlerin olası kayıp ve kazanç kontrolünü 7/24 yapmayı sağlayan bir yöntem olan SIR yöntemi konusunda TORA & Gilbarco Veeder-Root, müşterilerine EPA (Environmental Protection Agency – ABD Çevre Koruma Kurumu) ve ISO EN 17020 standartları onaylı SIR raporları sunmaktadır.

Uzman analist ekibiyle saha tecrübelerini birleştiren TORA SIR Departmanı, “İstatistiksel Envanter Kontrolü” konusunda SEÇ-G bilincini ön planda tutarak hizmet vermeye devam etmektedir.

“SIR – İstatistiksel Envanter Kontrolü” Yönteminin ana dağıtım şirketlerine ve akaryakıt servis istasyonlarına sağladığı yararlar nelerdir?

SIR Yöntemi; akaryakıt servis istasyonlarının alt yapısında, tanklara dolum yapılan noktalardan başlayarak, akaryakıtın son kullanıcılara servisi yapılan en uç noktasına kadar oluşabilecek her türlü olumsuz durumu sorgular ve sorunlara çözüm önerileri getirir. SIR Yöntemi, bu bütünlüğü tank ve pompa otomasyon sisteminden alınan akaryakıt envanter verileri ile sağlar. Tahmin edebileceğiniz gibi birçok istasyonun günlük verilerini aynı anda toplamak, mutabakat sağlamak ve bir sonuca varmak oldukça uğraş gerektirir. SIR yöntemi, ana dağıtım firmalarına bu yazılımların sağladığı verileri aynı anda tek kanaldan kontrol edebilme imkânı sunar. Ayrıca bu bütünsel sistemin herhangi bir noktasında olası sızıntıların veya kayıpların en kısa sürede tespit edilebilmesi çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik kavramları açısından da çok önemlidir.

SIR Departmanı olarak hedefleriniz nelerdir?

Akaryakıt servis istasyonları emniyet gereklilikleri kapsamında İstatistiksel Envanter Kontrolü’nün TSE 12820 ve EN 13160-5 standartlarında yer almasıyla, ana dağıtım şirketleri de SIR yöntemi avantajlarının farkına varmaya başlamıştır. 2016 yılında pilot çalışmalara başladığımız paydaşlarımız ile 2017 yılında da çalışmaya devam etmekteyiz. 2017 yılında TORA SIR departmanı olarak öncelikli hedeflerimiz mevcut pilot çalışmaları projelendirmek ve ağımıza yeni katılacak istasyonlar ile çalışma alanımızı genişletmektir. Sektörde SIR hizmeti veren firmaların artması ve rekabetin artış göstermesi, verdiğimiz hizmeti dinamik tutmamız gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle günden güne büyüyen TORA SIR Takımı, tüm TORA Departmanlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak rakiplerinin her zaman bir adım daha önünde olmayı hedeflemektedir.