18.05.2022 İstanbul

Seperatörler hakkında her şey

Seperatörler alıcı ortamları (toprak, yeraltı suyu, yüzey suyu), otoparklarda, bakım alanlarında, endüstriyel tesis genelinde oluşması muhtemel küçük sızıntılardan veya kazara dökülme gibi daha büyük olaylardan kaynaklanan petrol kaynaklı kirlenmelere karşı korumak için ilgili deşarj noktalarına yerleştirilen ekipmanlardır. Suya karışmış her tür yağ ve yağ türevini sudan ayırmak için kullanılan ön arıtma ekipmanı olarak kullanılır.

Avrupa’da EN-858 (Hafif sıvılar için ayırma sistemleri) standard yağ/yakıt ayırıcıların kurulum ve kullanım bilgilerini detaylandırmakta. Türkiye’de TSE, TS-EN 858 standartını yayınlamıştır.

SPCC (Spill Prevention, Control, and Countermeasure), yağ/yakıt ayırıcıları kullanılacakları tesisin ihtiyacına göre 4 ‘e ayırmıştır.

  • Atık Su Arıtma Tesislerinde kullanımı (CRF14)
  • İkincil Muhafazalarda kullanımı
  • Yakıt Üretim Tesislerinde kullanımı
  • Yağ Geri Kazanım/Geri Dönüşüm Tesislerinde kullanımı

SPCC, yağ/yakıt ayırıcıyı, yakıtların geri kazanılması ve tekrar kullanılmasında kullanmayı önermektedir.

Bunlara ek olarak SPCC, yağ/yakıt ayırıcıların aşağıdaki projelerde de güvenilir bir yöntem olduğunu belirtmektedir.

  • Aktif bir yeraltı suyu ıslah sahasında
  • Yağı ve sıvı atıklardan gelen yağların tutulmasında
  • Depolama sahası sızıntı suyu toplama sistemlerinde

EN858 standartında yapılarına göre üç farklı başlıkta sınıflandırılır. Bypass Tip Seperatörler, Tam Kapasiteli Seperatörler ve İstasyon Tip Seperatörler.

Bypass Tip Seperatörler hazneyi bypass etmek için arıtılımış miktarın üzerinde gelen akışın devam etmesine olanak sağlayan bypass bölmesi ile tasarlanmıştır. Kirlilik riskinin düşük olduğu yerlerde kullanımına izin verilir.

Tam kapasite seperatörler, saatte 65 mm’ye kadar yağışların neden olduğu ve yüksek kirlenme riskinin olduğu tüm akışı kontrol eder ve yağ yakıtı sudan ayırarak arıtılmış suyun alıcı ortama deşarjını sağlayabilir. Bu seperatörler, sudan hafif kirletici maddelerin sudan ayrılması için hazne içinde kirleticilerin, suyun üzerinde birikmesini sağlayacak kadar uzun bir süre bekletir. Mikro parçacıklar toplanır ve kendi başlarına serbestçe yüzebilecek kadar büyük olana kadar birleştirme filtresinde birleştirilir. Tam kapasite seperatörler, örneğin araç tamirhaneleri, otoparklar, limanlar, yakıt ikmal noktaları, hurda toplanma alanları vb. birçok alanda kullanılabilir.

İstasyon tipi seperatörler, akışın önce birleştirici tertibatından geçmeden üniteden çıkışını engelleyen bir prensiple çalışır. Normal çalışmada, ön savak ayırıcısı, hazne içinde kirleticilerin depolaması için yeterli kapasiteye sahiptir. İstasyon tipi seperatörler büyük bir dökülme durumunda yağın ayırıcıdan çıkmamasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Tüm ayırıcı tipleri EN858’de çıkış suyu kalitesine göre de iki başlıkta sınıflandırılırlar:

Sınıf 1 Ayırıcılar: Standart koşullar altında, çıkış suyu konsantrasyonu 5 mg/l’den küçük olan ayırıcılardır. Çıkış suyunun dere, nehir, deniz gibi alıcı ortamlara direkt verildiği yerler için tavsiye edilir.

Sınıf 2 Ayırıcılar: Standart koşullar altında, çıkış suyu konsantrasyonu 100 mg/l’den küçük olan ayırıcılardır. Çıkış suyunun kanalizasyon sistemine verildiği yerler için tavsiye edilir.