21.01.2021 İstanbul

Sıfır Atık Yönetim Sistemi Kurmanın Tesisiniz Açısından Faydaları

Sıfır atık konusu ülkemizde ilk olarak 2017 yılında Emine Erdoğan’ın “Sıfır Atık Projesi” ile gündeme gelmiştir. Bu projenin ortaya çıkışındaki en büyük etkenlerden birinin okyanuslarda oluşan plastik adaların olduğunu düşünüyorum. Dünyamızın 3’de 2’si sularla çevrili ancak yüzyıllar boyunca yok olmayan plastik partiküllerinin okyanusun bizler tarafından çok zor ulaşılan bölümlerine dahi ulaştığı yadsınamaz bir gerçek.
Bizler bu dünyada yaşıyoruz, ortalama ömrümüz 70 yıl ve sonra yok olup gidiyoruz. Ancak geride bıraktıklarımız bizden yüzlerce yıl daha fazla yeryüzünde bulunuyor. Şöyle örnek vereyim; Büyük babalarımızın kullandığı su şişeleri eğer bir atık bertarafına maruz kalmamışsa şuan yeryüzünde bir yerde doğayı kirletmeye devam ediyor. Tahmini olarak bir 350 yıl daha doğada kalacaktır.
Sıfır atık kavramını az çok idrak ettiğimizi düşünüyorum. Kağıt/karton, plastik, metal, cam ve diğer atıklarımı ayrı toplayacağım ve ilgili bertaraf tesisine teslim edeceğim.

Sizce sıfır atık süreci yalnızca atıkları ayrı toplayarak, lisanslı tesislere teslim etmekle bitiyor mu?

Sıfır Atık Nedir?

Tam tanımıyla sıfır atık; tüm ürünlerin yeniden kullanılması için kaynak ömrü döngülerinin yeniden tasarlanmasını teşvik eden bir felsefedir. Yani sıfır atk yalnızca atıkları kaynağında ayrıştırmak değil henüz kaynak, atığa dönüşmeden alınabilecek önlemleri kapsar.
Bu nedenle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ilgili konuda oldukça hassas bir çalışma yürütmektedir. 2018 yılında yayımlanan ve 2023 yılına kadar adım adım tüm kurum/ kuruluşların sıfır atık sistemine dahil olmasını hedefleyen bir yönetmelik hazırlanmıştır.

Sıfır Atık Bilgi Sistemi Ne Tür Faydalar Sağlayacak?

Öncelikle ülke genelinde oluşan geri dönüşebilir tehlikesiz atıkların envanteri oluşturulabilecek. Bu sayede atık azaltım ve kaynak verimliliği çalışmaları yoğunlaştırılacaktır.
Atıkların doğru noktalara transferi sağlanarak atıktan enerji, atıktan kaynak üretimi vb. faydalar sağlanabilecektir.
Atıktan üretilmiş kaynak (ürün) yerli olacağından dışa bağımlılık azalacaktır.
1 ton plastiğin geri kazanılmasıyla 16 varil petrol, 5774 kWh enerji, 41 ton sera gazı ve 23 m3 depolama alanı kazancı olur.
Su kıtlığına dikkat çekilen bu günlerde en büyük su harcayan sektörlerden biri olan kağıt üretim sektöründe de 1 ton kağıt geri dönüşümü 28 m3 suyun gereksiz kullanılmasını önleyecektir.
Şuan okuduklarınıza ek kurumunuz veya kuruluşunuz bu sisteme geçtiğinde ciddi bir prestije ulaşacaktır.

Sıfır Atık Sistemi Kurmakla Yükümlü Akaryakıt İstasyonlarının Durumu
Akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesisleri, Sıfır Atık Yönetmeliğinde belirtildiği üzere 31.12.2020 tarihine kadar başvurularını Entegre Çevre Bilgi Sistemi üzerinden tamamlamakla yükümlüydüler.
TORA’nın kaliteli çözümlerinden faydalanan işletmeler belgelendirme süreçlerini başarıyla tamamladılar. Başvurusu onaylanarak Sıfır Atık Temel Seviye Belgesini alan işletmeler için sıra T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek yerinde denetimlerde de süreci sorunsuz yürütmektir.
TORA sıfır atık yönetim sistemi kurmanızda ve devam eden tüm süreçlerde yanınızda olacaktır.
TORA, Sıfır Atık Sistem Kurulumunda Destekçiniz
Sıfır atık sürecine geçiş yapmak istiyorsanız, geç kalmış sayılmazsınız. Bizlerle iletişime geçerek sıfır atık yönetim sistemini tesisinize entegre edebilirsiniz.