05.01.2023 İstanbul

 

Statik elektrik nedir ve nasıl oluşur?

Statik Elektrik Farklı tiplerdeki malzemelerin birbirlerini etkilemeleri sonucunda malzeme yüzeyinde oluşan elektriksel yük dengesizliğidir.

Yüzeyinde az miktarlarda elektron bulunan maddeler ile elektronları zayıf bağlı olan maddelerin birbirlerine temas ettiklerinde, birinci maddeden diğer maddeye elektron geçişi gerçekleşir. Bu olaya sürtünme ile elektriklenme adı verilir. Bu olayın neticesinde iki maddeden birisi pozitif diğeri ise negatif yük ile yüklenir. İki madde arası oluşan gerilim farkı 10 bin volta kadar çıkabilmektedir. Statik elektrik zararsız bir elektrik yük olarak bilinse de temelinde büyük zararlara sahiptir.  Bunların en tehlikelisi patlayıcı ortamlar üzerindeki etkileridir.

Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda statik elektrik yanıcı maddenin alev almasına sebep olabilir. Böyle bir durum yaşanması halinde akaryakıtın parlaması veya patlaması sonucu büyük facialara sebep olunabilir. Ayrıca kullandığımız elektronik cihazlar da statik elektrik yükünden etkilenebilirler; birçok elektronik cihaz bu statik yük neticesinde bozulabilir.

Topraklamanın önemi?

Statik elektriği gidermek için birden fazla seçenek vardır. Eğer madde pozitif yüklü ise bunu nötr bir duruma getirmek için yüzeye elektron gönderilir. Negatif yüklü maddelerde ise maddenin yüzeyinden elektronlar çıkarılır.

Bu şekilde madde yüksüzleştirilerek nötr bir ortam sağlanmaya çalışılır. Statik elektriğin ortadan kalkması için topraklama en etkili yoldur. Topraklama hattı ile araçlarda biriken statik elektrik toprağa aktarılır. Böylece patlama riski ortadan kaldırılmış olur.