17.01.2017 İstanbul

Tank Temizliği Neden Yapılır ?

Akaryakıt tanklarının dip su, çamur ve sludge temizliği neden gerekir sorusuna uzmanından cevaplar

TORA Petrol Bakım Departman Müdürü Yıldırım Durmuş, periyodik tank temizliği hakkında sorularımızı cevapladı.

Kendinizi tanıtabilir misiniz?

2008 yılında Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun oldum. 2010 yılında RMT

Mühendisi olarak TORA Petrol’de göreve başladım. Sonrasında bu departmanın başına geçtim. Yaklaşık 4 yıldır bu görevi yürütmekteyim.

TORA olarak sunmuş olduğunuz periyodik bakım ve tank temizliği hizmeti ve bu hizmeti veren ekiplerinizin özelliklerinden bahsedebilir misiniz?

Firmamız 18 yıldır sektörde periyodik olarak yürütülen, akaryakıt tank temizliği ve koruyucu bakım faaliyetlerini, tek merkezden ve deneyim kazanmış, eğitimli 10 adet mobilize ekip ve 30’a yakın personel ile Türkiye genelinde sürdürmektedir.

Periyodik olarak yapılan bakım ve tank temizliğinin öneminden ve yapılma gerekçelerinden bahsedebilir misiniz?

Ülkemizde yasal zorunluluklarla iyileştirmeye çalışılan istasyonlarda; yer altı akaryakıt tanklarının yapısı, mevsimsel sıcaklık değişimleri, tesisatların yapım aşamasında meydana gelen kirlenmeler, akaryakıt ikmalinde kullanılan tankerler, tabanda biriken su ve tankların kullanımlarına bağlı olarak yer altı akaryakıt tanklarında kirlilik meydana gelmektedir. Detaylı olarak incelediğimizde bu sebeplerin sonucu olarak 3 noktada arızaya sebep olabilir. Bunlar;

Dalgıç Pompalarda :

Pislik rotorla statorun arasındaki yakıtın geçtiği ince kanalı tıkayarak soğutucu ve yağlayıcı etkisi olan yakıtın geçmesini engeller. Bu durumda motor yatağı aşınarak aşırı ısınma ve hatta yanma meydana gelir. Onarılması mümkün olmadığından motor ünitesinin değiştirilmesini gerektirir.

Pislik tanecikleri rotorla statorun arasına sıkışarak rotorun dönmesini engeller. Motor gerektiği gibi korunmamış ise yanar. Onarılması mümkün olmadığından yine motor ünitesinin değiştirilmesini gerektirir.

Pislik ve su karbondan mamul rotor şaft motorunun burç yatağı üzerinde yağ filmi oluşmasına engel olup şaftın kilitlenmesine neden olur. Onarılması mümkün olmadığından motor ünitesinin değiştirilmesi gerekir.

Dalgıç pompalara standart olarak monte edilen kaçak detektörleri pisliğe karşı son derece hassastırlar. Pislik detektör pistonunun sıkışmasına yol açarak pistonun o andaki pozisyonunda kalmasına neden olur. Bu durumda detektör devre dışı kalıp hatalı yorumlara sebep olur.

 Sifonlu tanklarda dalgıç pompanın sifon girişindeki vakum valfi pislikten dolayı tıkandığında ana tank ve sifon tankını dengeleyemeyecek bu da sifon tankın devre dışı kalması ile sonuçlanacaktır.

Özellikle basınçlı sistemlerde birden fazla tabancayı besleyen dalgıç pompanın devre dışı kalması satışta büyük kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle arızalar istasyon açısından hayati önem taşımaktadır. Yeraltı akaryakıt depolama tanklarının periyodik olarak temizlenmesiyle dalgıç pompa ve dispenserlerdeki arızalar minimuma inecektir

Dispenserlerde :

Tanktan biriken su ve pislik pompada toplanarak pompa dişli ve şaftının korozyona uğramasına neden olur. Pompa zorlanır ve kilitlenir.

Tanktaki pislik dispenserdeki filtre elemanlarının kısa zamanda tamamıyla tıkanmasına neden olacak, basınç artıp (debi düşecek) filtrenin patlamasına yol açacaktır. Bu durumda pislik metrenin içine boşalacak, metre, silindir ve valf contalarını bozacaktır. Yerinde onarılması mümkün olmadığından metrenin komple değişmesi gerekecektir.

Su ve pislik metre bilyeli rulmanının sıkışmasına veya zorlanmasına yol açacağından debinin düşmesine neden olacaktır.

Araçlarda :

Serbest su, emülsiyon gibi istenmeyen karışımlar araçların yakıt sistemlerine zararı olacaktır. Bu zararların tazmini için istasyonlara yapılan başvurulara bakıldığında zararın boyutları istasyon sahiplerini ciddi mali yükümlülüklerle karşı karşıya bırakmaktadır.

Yukarıda bahsettiğim ekipman arızaları üretici ve distribütör firmalara müşteri şikayeti olarak geri dönmektedir. Olumsuzlukların önüne geçmenin en etkileyici yolu, bizim de firma düsturu olarak edindiğimiz önleyici tedbirleri almaktır. Zira kaybolan güvenin geri kazanımı zor olmaktadır ve aynı şekilde ekipmanın arızalandıktan sonra düzeltilmesi için oluşan maliyet, periyodik olarak yapılan bir dizi faaliyet sayesinde kolayca önlene

İstasyonların TORA’yı tercih etme nedenleri nelerdir? Sektördeki diğer firmalardan sizi hangi özellikleriniz ayırt ediyor?

Öncelikle değişen makro ekonomik şartlardan ötürü yapılabilecek en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda sektöre çok sayıda iş gücü kattığımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra bilgiye hemen ulaşmaya alıştığımız günümüz şartlarında teknolojik altyapınızın da bu bilgiye hemen ulaşabilir bir donanımda olması gerektiği düşüncesindeyiz. Yaptığımız çalışmalarda müşteri talepleri doğrultusunda mühendisli veya teknisyenli ekiplerimizle bakım bilgileri, veri bankasına anlık olarak işleniyor. Sektörde bu tarzda teknolojik altyapıya ve donanımlı saha personeline sahip olmak, bizi diğer firmalardan bir adım öne taşıyan yegâne unsurdur.    Sürekli iyileştirilecek bir yanımız olduğu düşüncesi ana hedefimiz olduğu için sektör pazar payı oranında rakiplerimize nazaran konumumuz küçümsenmeyecek yerdedir. Bunu kanıtlarla anlatmak gerekirse sektörde kullanılan en hassas filtrasyon yöntemiyle en fazla 10 mikronluk partikülleri yakıt içerisinden alabiliyorsunuz. Ama bizim geliştirdiğimiz TORA Yeni Nesil ile filtrasyon yeteneğinizi 0,5 mikronluk partikülleri bile yakıt içerisinden alabilecek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Bakım ve tank temizliği konusunda bugüne kadarki çalışmalarınızın rakamsal verilerinizden bahsedebilir misiniz? Bu konuda 2017 yılı için hedefleriniz nelerdir?

2002 – 2015 yılları arasında hizmet verilen Akaryakıt istasyonlarında; yaklaşık 250.000 adet tankın temizliği yapılmıştır. Bu tanklardan yaklaşık olarak 10 milyon lt’nin üstünde atık çıkmıştır. Çıkan bu atıkların yaklaşık 6 milyon lt’nin aşan kısmı Atık Ayrıştırma Cihazı sayesinde geri kazanımı sağlanmıştır. Ayrıştırma sonrası kalan yaklaşık 4 milyon lt atık Ulusal Atık Taşıma Form’u düzenlenip, Ulusal Atık Taşıma Lisanslı Tankerlerimiz ile Lisanslı Atık Bertaraf tesislerinde bertaraf ettirilmiştir. Bu sayede milli servetimiz olan akaryakıtın %60 oranında geri kazanımı sağlanmıştır.

Yenilediğimiz teknolojimiz sayesinde 2014 yılı sonu itibari ile 1.800 istasyonda yapılan bakım faaliyetleri sonunda 840.000 lt atık olarak tanktan çıkarılmıştır. Çıkarılan bu atığın 700.000lt’si ayrıştırması yapılarak tanklara geri konulmuştur. Böylelikle yaklaşık %83 oranında milli servetimizin geri kazanımı sağlanmış bulunmaktaydı. Bir sekme daha ileriye taşıdığımız 2016 yılında tank temizliği gerçekleştirilen yaklaşık 2.500 istasyonda 1.250.000 lt kirli yakıtın ayrıştırma işlemleri sonrasında 1.100.000 lt’si ekonomiye geri kazandırılmıştır. Bu bağlamda %90 ‘lık bir geri kazanım sağlanmış olmaktadır.

Öncelikli hedefimiz var olan müşteri portföyümüzün memnuniyetini arttırıcı çözümler sunmaktır. Sıfır kaza prensibinden ödün vermeden tank temizliği ve bakım yaptığımız istasyon sayısını arttırmak ve müşterilerimiz arasına yenilerini katma amacında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Şu an için tank temizliği ve bakım faaliyetleri devam eden yaklaşık 2500 istasyon ziyaretimiz olacaktır.

Bakım ve tank temizliğinde kullanılan teknolojilerden bahsedebilir misiniz?

Tüm bakım ekipleri yeni emniyet bariyerleri ile donatılmıştır. Kuka ile saha izolasyonu 2010 yılı itibari ile kaldırılmıştır. Böylelikle çalışma sahası belirgin olarak kapatılmaktadır.

TANK TEMİZLİĞİ VE ATIK AYRIŞTIRMA MAKİNELERİ:

Hava tahrikli TORA Yeni Nesil, pnömatik yönlendirme valfi, teleskobik kılavuz ve tank dibinde dolaştırılan hortum ile tank temizliği faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Temizlik sırasında ayrıştırılan yakıt tanka çekim yapılan noktadan geri gönderilmektedir. Kalan atıklar ise varillerle istasyona teslim edilmektedir.

Tüm bakım araçlarına internet destekli bilgisayarlar uyumlu yazıcı yerleştirilmiştir. İstasyonda veri bankası üzerinden doldurulan 900’ün üzerindeki soru, internet bağlantısı ile anında merkez surver’a gönderilmekte ve yazıcı bağlantısı ile istasyonda formların matbu kopyaları yazdırılmaktadır.

Son olarak eklemek istedikleriniz?

Periyodik olarak yapılan iyileştirme faaliyetleri istasyon işletme maliyetlerini düşürmede çok etkilidir.