19.10.2020 İstanbul

Tank Temizliği Neden Yapılır ?

Periyodik olarak yapılan bakım ve tank temizliğinin öneminden ve yapılma gerekçelerinden bahsedebilir misiniz?

Ülkemizde yasal zorunluluklarla iyileştirmeye çalışılan istasyonlarda; yer altı akaryakıt tanklarının yapısı, mevsimsel sıcaklık değişimleri, tesisatların yapım aşamasında meydana gelen kirlenmeler, akaryakıt ikmalinde kullanılan tankerler, tabanda biriken su ve tankların kullanımlarına bağlı olarak yer altı akaryakıt tanklarında kirlilik meydana gelmektedir. Detaylı olarak incelediğimizde bu sebeplerin sonucu olarak 3 noktada arızaya sebep olabilir. Bunlar;
Dalgıç Pompalarda :
Pislik rotorla statorun arasındaki yakıtın geçtiği ince kanalı tıkayarak soğutucu ve yağlayıcı etkisi olan yakıtın geçmesini engeller. Bu durumda motor yatağı aşınarak aşırı ısınma ve hatta yanma meydana gelir. Onarılması mümkün olmadığından motor ünitesinin değiştirilmesini gerektirir.
Pislik tanecikleri rotorla statorun arasına sıkışarak rotorun dönmesini engeller. Motor gerektiği gibi korunmamış ise yanar. Onarılması mümkün olmadığından yine motor ünitesinin değiştirilmesini gerektirir.
Pislik ve su karbondan mamul rotor şaft motorunun burç yatağı üzerinde yağ filmi oluşmasına engel olup şaftın kilitlenmesine neden olur. Onarılması mümkün olmadığından motor ünitesinin değiştirilmesi gerekir.
Dalgıç pompalara standart olarak monte edilen kaçak detektörleri pisliğe karşı son derece hassastırlar. Pislik detektör pistonunun sıkışmasına yol açarak pistonun o andaki pozisyonunda kalmasına neden olur. Bu durumda detektör devre dışı kalıp hatalı yorumlara sebep olur.
Sifonlu tanklarda dalgıç pompanın sifon girişindeki vakum valfi pislikten dolayı tıkandığında ana tank ve sifon tankını dengeleyemeyecek bu da sifon tankın devre dışı kalması ile sonuçlanacaktır.
Özellikle basınçlı sistemlerde birden fazla tabancayı besleyen dalgıç pompanın devre dışı kalması satışta büyük kayıplara sebebiyet vermektedir. Bu nedenle arızalar istasyon açısından hayati önem taşımaktadır. Yeraltı akaryakıt depolama tanklarının periyodik olarak temizlenmesiyle dalgıç pompa ve dispenserlerdeki arızalar minimuma inecektir
Dispenserlerde :
Tanktan biriken su ve pislik pompada toplanarak pompa dişli ve şaftının korozyona uğramasına neden olur. Pompa zorlanır ve kilitlenir.
Tanktaki pislik dispenserdeki filtre elemanlarının kısa zamanda tamamıyla tıkanmasına neden olacak, basınç artıp (debi düşecek) filtrenin patlamasına yol açacaktır. Bu durumda pislik metrenin içine boşalacak, metre, silindir ve valf contalarını bozacaktır. Yerinde onarılması mümkün olmadığından metrenin komple değişmesi gerekecektir.
Su ve pislik metre bilyeli rulmanının sıkışmasına veya zorlanmasına yol açacağından debinin düşmesine neden olacaktır.
Araçlarda :
Serbest su, emülsiyon gibi istenmeyen karışımlar araçların yakıt sistemlerine zararı olacaktır. Bu zararların tazmini için istasyonlara yapılan başvurulara bakıldığında zararın boyutları istasyon sahiplerini ciddi mali yükümlülüklerle karşı karşıya bırakmaktadır.
Yukarıda bahsettiğim ekipman arızaları üretici ve distribütör firmalara müşteri şikayeti olarak geri dönmektedir. Olumsuzlukların önüne geçmenin en etkileyici yolu, bizim de firma düsturu olarak edindiğimiz önleyici tedbirleri almaktır. Zira kaybolan güvenin geri kazanımı zor olmaktadır ve aynı şekilde ekipmanın arızalandıktan sonra düzeltilmesi için oluşan maliyet, periyodik olarak yapılan bir dizi faaliyet sayesinde kolayca önlenebilir.

İstasyonların TORA’yı tercih etme nedenleri nelerdir? Sektördeki diğer firmalardan sizi hangi özellikleriniz ayırt ediyor?
Öncelikle değişen makro ekonomik şartlardan ötürü yapılabilecek en değerli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu düşünmekteyiz. Bu bağlamda sektöre çok sayıda iş gücü kattığımızı düşünüyorum. Bunun yanı sıra bilgiye hemen ulaşmaya alıştığımız günümüz şartlarında teknolojik altyapınızın da bu bilgiye hemen ulaşabilir bir donanımda olması gerektiği düşüncesindeyiz. Yaptığımız çalışmalarda müşteri talepleri doğrultusunda mühendisli veya teknisyenli ekiplerimizle bakım bilgileri, veri bankasına anlık olarak işleniyor. Sektörde bu tarzda teknolojik altyapıya ve donanımlı saha personeline sahip olmak, bizi diğer firmalardan bir adım öne taşıyan yegâne unsurdur. Sürekli iyileştirilecek bir yanımız olduğu düşüncesi ana hedefimiz olduğu için sektör pazar payı oranında rakiplerimize nazaran konumumuz küçümsenmeyecek yerdedir. Bunu kanıtlarla anlatmak gerekirse sektörde kullanılan en hassas filtrasyon yöntemiyle en fazla 10 mikronluk partikülleri yakıt içerisinden alabiliyorsunuz. Ama bizim geliştirdiğimiz TORA Yeni Nesil ile filtrasyon yeteneğinizi 0,5 mikronluk partikülleri bile yakıt içerisinden alabilecek seviyeye çıkarabilirsiniz.

Bakım ve tank temizliği konusunda bugüne kadarki çalışmalarınızın rakamsal verilerinizden bahsedebilir misiniz?
2002 – 2020 yılları arasında hizmet verilen Akaryakıt istasyonlarında; yaklaşık 350.000 adet tankın temizliği yapılmıştır. Bu tanklardan yaklaşık olarak 15 milyon lt’nin üstünde atık çıkmıştır. Çıkan bu atıkların yaklaşık 11 milyon lt’yi aşan kısmı Tora Yeni Nesil Tank Temizleme Ünitesinin Filtre Sistemi sayesinde geri kazanımı sağlanmıştır. Filtre işlemi sonrası kalan yaklaşık 4 milyon lt Motat Sistemine entegre atık Taşıma Lisanslı Tankerlerimiz ile Lisanslı Atık Bertaraf tesislerinde bertaraf ettirilmiştir. Bu sayede milli servetimiz olan akaryakıtın %73 oranında geri kazanımı sağlanmıştır.
Öncelikli hedefimiz var olan müşteri portföyümüzün memnuniyetini arttırıcı çözümler sunmaktır. Sıfır kaza prensibinden ödün vermeden tank temizliği ve bakım yaptığımız istasyon sayısını arttırmak ve müşterilerimiz arasına yenilerini katma amacında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 2020 yılı içerisinde tank temizliği ve bakım faaliyetleri tamamlanan ve devam eden yaklaşık 3500 istasyon ziyaretimiz olacaktır.

Bakım ve tank temizliğinde kullanılan teknolojilerden bahsedebilir misiniz?
Tüm bakım ekipleri yeni emniyet bariyerleri ile donatılmıştır. Kuka ile saha izolasyonu 2010 yılı itibari ile kaldırılmıştır. Böylelikle çalışma sahası belirgin olarak kapatılmaktadır.
TANK TEMİZLİĞİ VE ATIK AYRIŞTIRMA MAKİNELERİ:
Hava tahrikli TORA Yeni Nesil, pnömatik yönlendirme valfi, teleskobik kılavuz ve tank dibinde dolaştırılan hortum ile tank temizliği faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla kullanılmaktadır. Temizlik sırasında ayrıştırılan yakıt tanka çekim yapılan noktadan geri gönderilmektedir. Kalan atıklar ise varillerle istasyona teslim edilmektedir.
Tüm bakım araçlarına internet destekli bilgisayarlar uyumlu yazıcı yerleştirilmiştir. İstasyonda veri bankası üzerinden doldurulan 900’ün üzerindeki soru, internet bağlantısı ile anında merkez surver’a gönderilmekte ve yazıcı bağlantısı ile istasyonda formların matbu kopyaları yazdırılmaktadır