Test İstasyonu Cevapları Haziran 2018

Soru 1

Aşağıdakilerden hangisi iş kazası değildir?

  1. Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi, gönderildiği yerde geçirdiği kaza
  2. Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda oluşan kaza
  3. Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında geçirdiği kaza
  4. d) İşyerine kendi imkânları ile gelen personelin yolda kaza geçirmesiyes

 Soru 2

Yukardaki sembolün anlamı nedir?

 1. Parlayıcı madde
 2. Oksitleyici madde
 3. Zehirli madde​
 4. Zararlı veya tahriş edici maddeyes

Soru 3

Parlayıcı ve patlayıcı ortamlarda elektrik tesisatının ex-proof (alev sızdırmaz) olma mecburiyeti hangi tehlikenin önlemi olarak amaçlanmıştır?

 • Parçalanma Tehlikesi
 • Boğulma ve Zehirlenme Tehlikesi
 • İnfilak Tehlikesiyes
 • Kimyevi ve termal Yanık Tehlikesi​

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi akaryakıt istasyonlarından yakıt alamaz?

  1. Taksi
  2. Minibüs​
  3. Traktör
  4. Uçakyes

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi aşırı dolum önleme valfidir?

 1. yes

Soru 6

Veeder Root tank otomasyonu aşağıdaki işlemlerden hangisi için kullanılmaz?

  1. Market satış verilerinin izlenmesiyes
  2. Tank sızıntı testi
  3. ank havuzu gözlem kuyusu takibi
  4. Basınçlı ürün hatlarında kaçak tespiti​

Soru 7

Periyodik bakımlar aşağıdakilerden hangisi için yapılmaz?

  1. Ekipmanların güvenli çalışmasını sağlamak için
  2. İstasyonun çalışmasını engelleyecek durumları önlemek için
  3. Bakanlıkların denetim organları zorunlu gördüğü içinyes
  4. Müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tutmak için

Soru 8

Aşağıdaki ürünlerden hangisi istasyonda emniyet ekipmanlarından değildir.

  1. Taşgan kovası
  2. Hava Su Saatiyes
  3. Aşırı dolum Valfi
  4. Acil stop butonu

Soru 9

02.04.2015 tarih ve 29314 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Atık Yönetimi Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanında bulunması gereken özelliklerden değildir?

 1. Üzeri kapalı, atıkları mevsim koşulları ve dış etkilerden korunacak bir yapıda olmalıdır
 2. Her atık, oluşum tarihi ve atık bilgilerini içeren etiketleri olan ayrı ayrı kaplarda tutulmalıdır
 3. Sızıntı ve dökülmelere karşı kör bir hacim (taşkan havuzu) tesis edilmelidir
 4. Atıklar istasyonun her hangi bir yerine diğer atıklar ile birlikte konulabiliryes

Soru 10

Yukarıdaki resimde görülen Dispenser pompa de montaj montaj, ada altı tadilatlarındaki ateşli çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. a) Ateşli çalışma öncesi hatlar süpürülür
 2. b) Sürekli portatif gaz dedektörleri ile gaz ölçümü yapılır
 3. c) Ürün hatlarındaki küresel vana açık bırakılıryes<
 4. d) Ada altında sıvı var ise temizlenir Vrs uygulaması yapılır/li>