17.04.2018 İstanbul

Test İstasyonu Mart 2018

1. Aşağıdaki uyarı işaretinin anlamı nedir?

 1. Radyasyon tehlikesi
 2. Kimyasal tehlike
 3. Biyolojik tehlike yes
 4. Lazer Işını tehlikesi

2. İçinde parlayıcı ve yanıcı maddelerin bulunduğu tank ve depoların kaynakla tamir bakımında aşağıdakilerden hangisinin yapılması tamamıyla güvenliği sağlar?

 1. Diğer tank veya depolarla olan bağlantıların kesilmesi
 2. Tamamıyla gazdan arındırılarak çalışma boyunca sürekli lel ölçümü yapılmalıdır yes
 3. Rutubetli ve iletken ortamlarda 24 volt aydınlatma cihazları kullanılması
 4. İçine su doldurularak, buhar veya asal gaz verilerek temizlenmesi

3. Aşağıdakilerden hangisi bir dispenser markası değildir?

 1. Shaub Lorenz
 2. Nordmende
 3. Saba
 4. Hiçbiri yes

4. Akaryakıt istasyonları emniyet gereklikleri standardı aşağıdakilerden hangisidir?

 1. EN 14125
 2. TS 12820 yes
 3. TS 12285-1
 4. TS 11939

5. Akaryakıt tanklarına yakıt dolumundan önce aşağıdakilerden hangileri kontrol edilmelidir?

I. Tank yakıt seviyesi manuel ölçüm sonucu

II. Tankta hangi ürün olduğu

III. Otomasyon sistemde yakıt seviye kontrolü

IV. Tank ürün etiketi

V. Tanker şoförü yaşı

 1. I-V
 2. II-III-V
 3. III-IV-V
 4. I-II-III-IV yes

6. Aşağıdakilerden hangisi aşırı dolum önleme valfidir?

a.  yes

b.  

c. 

d. 

7. Bir istasyonu devir alırken aşağıdakilerden hangisi daha önemsizdir?

 1. Fiyatı ve lokasyonu
 2. Çevresel risk faktörlerinin değerlendirilmiş olması
 3. İçindeki ekipmanın yaşı ve markası
 4. Ofislerin metre karesi yes

8. Bodrumlu istasyonlarda bulunan GDS sistemi aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

a. Bodrumdaki parlayıcı ve patlayıcı gaz tespiti

b. Tespit ettiği tehlike anında sesli ve ışıklı uyarı vermesi yes

c. Bodrumda rutubetin algılanması

d. Bodrumda bulunan akaryakıt buhar seviyesinin yükselmesi sonunda istasyon enerjisinin shut-off pano sayesinde kesilmesini sağlar

9. Aşağıdaki işlemlerden hangisi standart izinlerin dışında özel izin gerektirmez?

 1. Yüksekte çalışma
 2. Topraklama kontrolü yes
 3. Ateşli çalışma
 4. Kapalı alanda çalışma

10. Aşağıdaki grafikte SIR (İstatistiksel Envanter Kontrolü) yöntemiyle günlük takibi yapılan bir istasyonun belirli bir tankında kayıp/kazanç performansının belirli bir tarihten sonra değiştiği görülmektedir. Hangi durumda böyle değişiklikler görülebilir?

 1. Tank Sızıntısı
 2. Tank veya Pompa Kalibrasyonlarında Ani Bozulmalar.
 3. Ürün Hattı Sızıntısı
 4. Hepsi yes