30.05.2018 İstanbul

Test İstasyonu Cevapları Mayıs 2018

Soru 1

Akaryakıt istasyonları emniyet gereklikleri standardı aşağıdakilerden hangisidir?

   1. EN 14125
   2. TS 12820yes
   3. TS 12285
   4. TS 11939

 Soru 2

Araç lastiklerine hava su saatinden kaç PSI/bar basınç ile hava basılmalıdır?

 1. İstasyon yetkilisinin söyleyeceği değerde basılmalıdır.
 2. Pompacının söyleyeceği değerde basılmalıdır.
 3. Araç üreticisinin belirttiği değerde basılmalıdır.yes
 4. Yoldan geçen herhangi bir kişiye sorulabilir

Soru 3

Aşağıdaki ürünlerden hangisi akaryakıt istasyonunda olmaması EPDK mevzuatına göre satışa engel değildir?

 • Tank otomasyonu
 • Pompa otomasyonu
 • Yazar kasa
 • Market müşteri ekranıyes

Soru 4

Boru tesisatına başlanmadan önce aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

  1. Saha surveyi yapılması
  2. Tesisatın döşeneceği sahaya röleve için kazıkların çakılmasıyes
  3. Boru tesisat planı hazırlanması
  4. Boru, fittings, vb. gibi ekipman listesinin hazırlanması

Soru 5

Aşağıda resmi görülen tank menholüne bakarak hangisi söylenemez?

 1. Ürün tipi dizeldir.
 2. Tankta manifold bağlantı yoktur.
 3. Emişli bir sistemdir.yes
 4. Basınçlı bir sistemdir.​

Soru 6

Yukarıdaki grafikte SIR (İstatistiksel Envanter Kontrolü) yöntemiyle günlük takibi yapılan bir istasyonun belirli bir tankında kayıp/kazanç performansının belirli bir tarihten sonra değiştiği görülmektedir. Hangi durumda böyle değişiklikler görülebilir?

  1. Tank Sızıntısı
  2. Tank veya Pompa Kalibrasyonlarında Ani Bozulmalar.
  3. Ürün Hattı Sızıntısı
  4. Hepsiyes

Soru 7

Bir istasyonun planlamasında ve inşa süresi aşağıdaki standart ve yönetmelikler dikkate alınmalıdır?

  1. Yangın yönetmeliği
  2. TS 12820
  3. TS 11939
  4. Hepsiyes

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi LPG için doğrudur?

  1. Havadan hafiftir
  2. Hava ile eşit ağırlıktadır
  3. Vücuda temasta sıcak yanığına neden olur
  4. Boğucudur yes

Soru 9

Parlayıcı sıvıların parlama noktası ne kadardır?

 1. Parlama noktası 0°C den daha yüksek sıvılar
 2. Parlama noktası 37,8°C den daha düşük sıvılaryes
 3. Parlama noktası 37,8°C den daha yüksek sıvılar
 4. Parlama noktası 60°C den daha düşük sıvılar​

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi biyolojik risk etmeni değildir?

 1. Virüsler
 2. Parazitler​
 3. Mikroorganizmalar
 4. Radyasyonyes