20.04.2018 İstanbul

Test İstasyonu Cevapları Nisan 2018

Soru 1

Tehlikeli Gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

 1. 42 Volt
 2. 50 Volt yes
 3. 65 Volt
 4. 110 Volt

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi yasal yönetmelik ve standartlar kapsamında yoktur?

 1. Yeraltı depolama tankları maksimum %95’i kadar doldurulmalıdır
 2. Bodrum katı olan istasyonlara gaz dedektör sistemi konulmalıdır
 3. Akaryakıt pompalarının ölçek kontrolü ve mühür yenilemeleri 2 yılda bir yapılmalıdır
 4. Hava su kalibrasyonları her mevsim değişikliğinde yapılmalıdır yes

Soru 3

Jeneratörler için aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a.   Üzerlerinde tehlike anında durmalarını sağlayan acil stop butonu olmalıdır

b.  Üretici kullanım talimatlarına göre yağ ve yakıt seviyeleri kontrol edilmelidir

c.   Elektriğin gitmediği zamanlarda ana panodan kapatılmalıdır yes

d.  Jeneratör egzoz izolasyonu tam olmalıdır

Soru 4

Ekipmana bağlanan elektrik kabloları, ekipmanı yükseltmek veya indirmek için hangi koşullarda kullanılabilir?

 1. Kablo 5,5 metreden uzunsa sadece yükseltmek için
 2. Kablo 5,5 metreden kısaysa sadece indirmek için
 3. Hiçbir koşulda kullanılamaz yes
 4. Çelik zırhlı kabloysa her iki şekilde de kullanılır

Soru 5

99 mA’lık akım derecesi insan vücudu üzerinde şu etkilerden hangisine sahip olabilir?

 1. Düzensiz kalp fonksiyonu
 2. Kas donması ve ağrılı bir şok hissi
 3. Solunum durması ve ölümle sonuçlanabilecek kas kasılmaları
 4. Kardiyak arrest ve ölüm olasılığı çok yüksek yes

Soru 6

İstasyon sahasında tesisatı sökülmüş kullanılmayan akaryakıt tanklarının ne olması gerekmektedir?

 1. Su ile dolu olması
 2. Otomasyonda yer almaması
 3. Menhol kapağının açık tutularak havalandırılması
 4. Nefesliğinin sökülerek, dolum, tank ve menholünün uygun katı malzeme ile doldurularak körlenme

a. I,II

b. I,II, III

c. II, III

d. II, IV yes

Soru 7

Bir akaryakıt istasyonunda yaklaşık 10 litre yakıt saha betonu üzerine döküldüğünde aşağıdaki malzemelerden hangisi ile müdahale edilir?

a. Döküntü seti/spill kit yes

b. Yağ-yakıt ayırıcı/seperator

c. Tehlikesiz Atık Ünitesi

d. Tank-cidar arası kaçak kontrol sistemleri

Soru 8

Bodrumlu istasyonlarda bulunan Gaz Dedektör Sistemi alarm verdiği zaman aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 1. Hemen en yakın polis merkezi aranır.
 2. İstasyon acil durum prosedürü uygulanır. yes
 3. Sistem enerjisi kesilerek kapatılır ve alarm susturulur.
 4. Bodruma inilerek burun ile koku var mı diye bakılır

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi LPG için doğrudur?

 1. Havadan hafiftir
 2. Hava ile eşit ağırlıktadır
 3. Vücuda temasta sıcak yanığına neden olur
 4. Boğucudur yes

Soru 10

Yukarıdaki resimde görmüş olduğunuz sepetli vinç ile aydınlatma armatürü montaj çalışmalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Sepetli vinçlerde çalışma yaparken paraşütçü tipi emniyet kemeri kullanılır
 2. Sepetli vinçleri sürücü ehliyeti olan herkes kullanabilir. yes
 3. Sepetli vinçlerde çalışma yapılırken sepetin giriş kapısı kapalı olmalıdır
 4. Sepetli vinç de çalışma yaparken operatörü sadece bir kişi yönlendirir