08.02.2018 İstanbul

Test İstasyonu Cevapları

Soru 1

“………., motorlu araç yakıtı olarak kullanılan sıvıların depolandığı ve bu sıvıların sabit olarak tesis edilmiş cihazlarla motorlu kara yolu araçlarının yakıt depolarına veya yakıt kaplarına doldurulduğu ve/veya oto lastiği, akümülatör ve bazı diğer ihtiyaçlarla ilgili satış ve servis hizmetlerinin verildiği yerdir.”

TS 12820’de yer alan yukarıdaki “….” Olarak bırakılmış tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

 1. Akaryakıt istasyonu yes
 2. Araç bakım ve servis istasyonu
 3. LPG istasyonu
 4. CNG istasyonu

Soru 2

Parlayıcı sıvıların parlama noktası ne kadardır?

 1. Parlama noktası 0°C den daha yüksektir
 2. Parlama noktası 37,8°C den daha düşüktür yes
 3. Parlama noktası 37,8°C den daha yüksektir
 4. Parlama noktası 60°C den daha düşüktür

Soru 3

İstasyon altyapı tesisatının garanti kapsamında olması için aşağıdakilerden hangisi olması gerekmektedir?

 1. Üretici tarafından sertifikalandırılmış montaj ekipleri tarafından tesis edilmiş olması
 2. Aynı üreticiye ait boru ve ek parçalarının kullanılması
 3. Tesisat bittikten sonra hat testlerinin yapılmış olması
 4. Hepsi yes

Soru 4

Resimdeki dispenser altı altyapı tesisatında kırmızı ile gösterilen tesisat elemanı nedir?

 1. Check-valf
 2. Emniyet ventili
 3. Shut-Off valfyes
 4. Risbridger valf

Soru 5

Aşağıdaki ürünlerden hangisi istasyonda emniyet ekipmanlarından değildir.

 1. Taşgan kovası
 2. Hava Su Saati yes
 3. Aşırı dolum Valfi
 4. Acil stop butonu

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarından korunmada teknik korunma yöntemlerinden biri değildir?

 1. Havalandırma
 2. Çalışanlara aralıklı kontrol muayenesi yapılması yes
 3. Gürültü çıkaran bir makinanın gürültü düzeyinin düşürülmesi için gerekli ayarın yapılması
 4. Makine ve aletlerin periyodik kontrollerinin yapılması

Soru 7

Yukardaki sembolün anlamı nedir?

 1. Parlayıcı madde
 2. Oksitleyici madde
 3. Zehirli madde
 4. Zararlı veya tahriş edici madde yes

Soru 8

Aşağıdaki ölçümlerden hangisi bir akaryakıt istasyonunda yapılmaz?

 1. Topraklama ölçümleri
 2. Paratoner ölçümleri
 3. Ana pano kompanzasyon değeri ölçümleri
 4. Hava tahmin ölçümleri yes

Soru 9

Akaryakıt servis istasyonlarında patlayıcı alanlar Bölge 0, Bölge 1 ve Bölge 2 olarak sınıflandırılmaktadır.

Bölge 0: Sürekli patlayıcı buhar bulunan yerler

Bölge 1: Çalışma esnasında buhar olabilecek yerler

Bölge 2: Patlayıcı ortam içerme olasılığı olmayan ya da olsa dahi çok kısa süreli olan yerler

Bu tanımlara göre aşağıdaki resimde görülen noktalardan hangisi doğru eşleştirilmiştir?

 1. Nokta 1: Pompa ve çevresi – Bölge 2
 2. Nokta 2: Market binası – Bölge 0
 3. Nokta 4: Satış sahası dışındaki yerler – Bölge 1
 4. Nokta 3: Tank içi ve dolum ağzı içi – Bölge 0 yes

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi periyodik bakım kapsamında istasyonlarda yapılan işlemlerden biri değildir?

 1. Acil stop buton testi
 2. Elektrik panosu kontrolü
 3. Çevresel etki değerlendirme yes
 4. Topraklama kontrolü