30.10.2022 İstanbul

Akaryakıt istasyonlarında yeni nesil teknolojiler kabusunuz değil kurtarıcınız olmalı: peki ya doğru yönetilmezse?

Teknolojinin ne kadar hızlı ilerlediği hepimizin malumu, gerek günlük yaşantımızda gerekse iş hayatımızda bunu çok net görüyor ve değişime ayak uyduruyoruz. Akaryakıt istasyonlarımız da bu açıdan oldukça hızlı değişim gösteren iş sahaları. 7 / 24 hizmet veren işletmeler olarak farklılaşan iş modelleri ile birlikte sundukları hizmetler çeşitlenmiş ve insanlar için sadece akaryakıt değil birçok konuda önemli bir tedarik merkezi haline gelmiştir. Bu nedenle kesintisiz hizmet verebilir olmak istasyonlar için oldukça önemli. Son yaşadığımız Düzce depremi sonrası bunun önemini bir kez daha gördük. Özellikle gece saatlerinde yaşanan deprem ve sonrasında yaşanan elektrik kesintisi nedeni ile karanlığa gömülen şehirde en kolay erişilebilen ve acil ihtiyaçların karşılanabildiği en önemli yerlerden birisi akaryakıt istasyonları oldu. Tabii bunu sağlayabilmenin en temel yolu doğru teknik ekipman seçimi ve kullanımı ile beraber deprem gibi doğal afetler sonrasında genel durumunuzun hızlıca tespiti ve sistemlerinizin emniyetli bir şekilde çalıştığını otomatik olarak tespit edebilecek sistemlere sahip olmaktır. Aksi taktirde akaryakıt istasyonları bu tip afetler sonrası çevresine ciddi zararlar verebilecek bir tehlike noktasına da dönüşebilir. Bu konuyla ilgili detaylı yazımız daha önce paylaşmıştık.
Teknolojik gelişmeler sadece teknik ekipman ve emniyetin açısından değil istasyonların operasyonel yönetimi, yasal mevzuatlara uygunluğu ve denetimi kapsamında da üst seviyede kullanılmaktadır. Bunun son örneği “Yeni Nesil Pompa Yazar Kasalar”. Bilindiği üzere akaryakıt istasyonlarında araçlara yakıt veren pompa ünitelerine bağlanma zorunluluğu bulunan ödeme kaydedici cihazların, elektronik ortamda anlık veri aktarımı yapabilen, güvenlik seviyesi yükseltilmiş ve bu konuda yayınlanan Tebliğle diğer özellikleri belirlenen “Yeni Nesil Akaryakıt Pompa Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN Pompa ÖKC)” haline dönüştürülmesine karar verilmiştir.
Yeni Nesil Pompa Yazar Kasa tarafından üretilen fiş veya rapor bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca belirlenen teknik standartlara uygun, gizlilik ve güvenliği sağlanarak toplanması, saklanması, işlenmesi, anlık olarak GİB’e iletilmesi için ise Terminal Servis Merkezleri ( TSM ) yetkilendirilmiştir. Tüm yeni nesil pompa yazar kasalar TSM merkezlerine on-line bağlı olarak çalışmakta ve bu bağlantının kesilmesi halinde izin verilen süre sonunda hizmet vermeyi yani akaryakıt satışını durdurmaktadır. İşte bu nedenle arka planda göremediğimiz ancak sistemin çalışması için hayati öneme sahip TSM merkezlerinin yönetimi ve güvenliği son derece önemlidir. Doğal afetlere karşı tedbirlerini almış ve hizmet verebilir durumdaki bir akaryakıt istasyonu yaşanan doğal afet sonrası hizmet veremeyen bir TSM merkezi nedeni ile satış faaliyeti durabilir. Hatta bu durum afet bölgesinin oldukça uzağında kalan ancak aynı TSM merkezine bağlı diğer istasyonları da etkileyecektir. Bu açıdan bakıldığında ciddi bir yatırım yaparak geçiş yapacağınız Yeni Nesil Pompa Yazar Kasalarda sadece cihaz maliyeti veya fonksiyonları değil, arkasındaki bu görünmeyen gücün büyüklüğünü ve güvenirliliğine de anlamak gerekir.

Token Tsm Merkezi Gücünü Ve Altyapısını Test Etti

Kritik sistemlerin doğal afet, bölgesel felaket, siber saldırı vb. nedenlerle kısmen veya tamamen erişilemez olması durumunda en kısa sürede olağanüstü durum merkezinden servis vermeye devam etmesi iş sürekliliği açısından büyük önem taşımaktadır. Beko 1000 TR Pompa Yazar Kasa cihazlarının alt yapısını sağlayan iş ortağımız Token Finansal Teknoloji’lerin TSM Merkezi ISO 27001 ve IS0 22301 standartları ile yayımlanmış olan olağanüstü durum merkezi gereklilikleri göz önüne alınarak tasarlanmıştır. Doğal afet, siber saldırı gibi durumlarda oluşabilecek her türlü veri kaybı ve işlem akışındaki aksaklıkların önüne geçmek için Token olağanüstü durum merkezi saniyeler içerisinde devreye girmektedir ve felaket durumu ortadan kalkıncaya kadar hizmet vermektedir. Yaşanabilecek felaketlere hazırlıklı olmak amacıyla süreçler periyodik olarak gözden geçirilmekte, düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda 27 Kasım 2022 tarihinde başarı ile gerçekleşen tatbikatta Token TSM Merkezi, İstanbul’da bulunan tüm operasyonlarını 1 gün süre ile durdurarak Ankara’da bulunan olağanüstü durum merkezinden hizmet vermiştir. Yeni Nesil Pompa Yazar Kasa’ların bu gibi felaket durumlarında hizmet vermeye devam edebilmesi için kritik öneme sahip olan Token TSM Merkezi’nin, 10 yılı aşkın tecrübeye sahip ekibi, güvenlik ve network anlık izleme yazılımları, aynı anda 1 milyondan fazla cihaza hizmet verecek genişlikteki altyapısı ile akaryakıt istasyonlarının satışların sürekliliği için hizmete hazırdır.