15.02.2020 İstanbul

TORA 14. GELENEKSEL SEÇ HAFTASI

Bu yıl 14.kez düzenlenen SEÇ Haftası 9 Günlük bir program ile başladı. Haftanın ilk günü TORA SEÇ Departmanı yeni kadrosu tanıtıldı. Kalite ve SEÇ Departmanı 7 kişilik kadrosuyla 2020 sürecine hazırlıklarından bahsetti. 2020 Açılış konuşmasında 2020 hedefleri ve 2019 süreci değerlendirildi. Açılış konuşmasına Yönetim Kurulu Başkanımız Fatih Akın, Yönetim Kurulu üyelerimiz Ertüm Tüfekçi ve Özgün Mutlu da katıldı. SEÇ kurallarına uymanın önemine değinildi. Bu yılı tora iletişim yılı olarak ilan etti. Sahada iletişimin öneminden bahsedildi.
Haftanın ikinci gününde sağlık taramaları gerçekleşti. Personellerin açlık kan şekerleri, diğer kan parametreleri ve EKG, Göz ölçümü, Solunum Fonksiyon, Akciğer grafisi, gözlerde renk duyarlıkları ölçüldü. Öğleden sonra SEÇ ekibi tarafından araçlarda bulunan ekipmanların kontrolleri yapıldı.
Haftanın üçüncü günü BP Bakım Müdürü Ensar Nurlu ve BP Müteahhit Süpervizörü Laçin İncisiz İlave risklerin önemini anlattı ve Risk avcısı programından bahsetti. Üçüncü gün HASSA YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Eğitimcisi Ayhan Sağ tarafından verilen teorik ve uygulamalı yangın eğitimi ile tamamlandı. Yangın türleri, yangından korunma yöntemleri, yangın söndürme sistemleri hakkında saha ve ofis çalışanları bilgilendirildi. Tüm çalışanlara uygulamalı yangın söndürme tatbikatı yaptırıldı.
SEÇ departmanı personelleri yakıt dökülme tatbikatı ve sıcak parçaların zone bölgesinde ne tür tehlikesi var olduğunu vurgulamak için tatbikat yaptı.
Haftanın dördüncü gününde Saha çalışanlarına İş Güvenliği ve SEÇ eğitimlerinin yanı sıra İşyeri hekimimiz tarafından ilk yardım eğitimi de verildi. Eğitimde Kalite ve SEÇ Departmanı Sorumlusu Şaban Yılmaz Ürün transferi tehlike riskleri ve önlemleri , Kalite ve SEÇ Departmanı Sorumlusu Çiğdem Kıraç Müşteri şartları, Kalite ve SEÇ Departmanı Müdürü Anıl Erdinç Tüfekçi; Yangın ve yangından korunma, kişisel koruyucu donanım kullanımı, sektörel kazalar ve dünyada yaşanan sektörel iş kazaları gibi konulara değindi. Portatif Gaz Detektörü (LEL Cihazı) kullanımını uygulamalı olarak anlatıldı.
Tüm bu eğitimlerin yanı sıra Shell İSEÇ Kurumsal Müdürü Sarp Ertekin tarafından verilen İletişim & Liderlik eğitimi ile personeller bilinçlendirildi. Bu eğitim sayesinde mevcut ilişkilerini daha iyi hale getirmek, hem iş hem de özel yaşamında karşılaştıkları sorunları daha kolay çözmek, kendilerini daha iyi ifade edebilmek için ipuçları verildi. Bu eğitimde katılımcılara iletişimde karşıdaki kişiyi etkilemek için “sen dili” kullanma ve “takdir etmenin” önemi vurgulandı.
Haftanın beşinci gününde Kalite ve SEÇ Departmanı Müdürü Anıl Erdinç Tüfekçi; iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, elektrik tehlikeleri ve önlemleri, kapalı hacimde çalışma, elle kaldırma ve taşıma yöntemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma tekniklerinin uygulanması hakkında bilgiler verdi. Konuşmalarında Türkiye’deki iş kazalarının önlenmesinde SEÇ-G eğitimlerinin çok önemli olduğunu vurguladı.
Haftanın altıncı gününde Kalite ve SEÇ sorumlusu Eren Sulaoğlu Yüksekte Çalışma Eğitimi ve yüksekte çalışma ekipmanlarını tanıttı .Kalite ve SEÇ sorumlusu Atakan Erküvün Malzeme Güvenlik Bilgi formu ve kimyasal risk etmenleri önlemlerine değindi. Kalite ve seç müdürü Anıl Erdinç Tüfekçi Kapalı alanda çalışmalarda güvenlik önlemlerinden bahsetti.
SEÇ haftası kapsamında 8. ve 9. Günde Kimya Mühendisleri odasından Yavuz Savaş’ın katılımları ile personellere LPG Teknik Personel eğitimi verildi. Ayrıca katodik korumaya eğitimine de değindi. Aynı gün ilkyardımcı eğitimi yapıldı. Sahadan 18 kişinin katılmasıyla Toranın yasal 14 ilkyardımcısı var iken sayıyı 32 ye çıkarmayı hedefledik. Personeller temel ilkyardımcı eğitimini aldıktan sonra sağlık bakanlığının belirlemiş olduğu hastanelerde hem teorik hem de pratik eğitime tabi tutuldu.
TORA, çalışanları eğitim öncesinde ve eğitim sonrasında aynı sınavlara tabi tutularak eğitimin verimliliği ölçüldü.