26.11.2015 İstanbul

Tora Bakanlıktan Toprak Kirliliği Kontrolüne Yeterlilik Belgesi Aldı

                                                                              

               

Tora Petrol, T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI tarafından 17/06/2011 TARİHLİ VE 27967 SAYILI RESMÎ GAZETE’DE YAYIMLANAN TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ VE NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALARA DAİR YETERLİK BELGESİ’ni almıştır.

Belge kapsamında görev yapan Tora Petrol Çevre Grubu, konunun uzmanı olan geniş kadrosuyla çalışmalarını İTÜ Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr.Yük.Müh. İ. Metin Mıhçakan danışmanlığında bilgi, deneyim ve etik sahibi bir kadro ile yürütmektedir.

Tora Çevre Grubu;

 • 1 Yrd.Doç. Jeofizik Mühendisi
 • 1 Çevre Yüksek Mühendisi
 • 3 Çevre Mühendisi
 • 2 Makina Mühendisi
 • 1 Kimya Mühendisi
 • 2 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi
 • 1 Jeoloji Mühendisi
 • 1 B sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 • 4 C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
 • 6 Çevre Teknikeri
 •  Sondör ile  aşağıdaki konularda hizmet vermektedir;

 Toprak kirliliği analizi

Toprak ve yeraltı suyu kirliliğinin tespiti, iyileştirilmesi

Çevresel etüdler;

Çevre danışmanlığı

Çevre koruma hizmetleri;

Topografik ölçümler;

İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlığı;

Endüstriyel Atık Yönetimi;

Çevresel Planlama ve Risk Analizleri;

Akaryakıt tesislerinde

   – SIR istatiksel stok yönetimi

   – Tank cidarlama

   – Akustik tank ve akış hattı testleri.

   – Yağ Yakıt Ayrıcı