17.10.2019 İstanbul

                  İkincil Muhafaza Kapları(Secondary Containments)

İkincil muhafaza kapları, diğer adıyla döküntü havuzlarının temel amacı tehlikeli kimyasal sıvıların depolandığı her türlü saklama kabında meydana gelecek olası bir sızıntı ve/veya döküntüyü hacmi kadarıyla hapsedip kimyasalın toprağa, drenaj kanalına, yüzey ve yüzey altı suyuna, kısacası alıcı ortamlara ulaşmasını engellemektir. Aynı zamanda bir döküntü durumunda meydana gelecek ürün kaybını engellenerek ekonomik kazanç da sağlanabilmektedir. Bu kaplar büyük yakıt tanklarından, küçük bakım yağı varillerine kadar tüm akışkan tehlikeli sıvı kapları için kullanılmalıdır.
Türk mevzuatında bu kapların kullanılmasıyla ilgili Binaların Yangından Korunması Yönetmeliği’nde Havuzlama sistemlerinin tasarım kriterlerine atıfta bulunulmuştur.
Bu kapların ana tasarım kriterleri EPA’nın yayınlamış olduğu SPCC (Dökülmelerin Önlenmesi, Kontrolü ve Alınması gereken tedbirler) dokümanında detaylandırılır. İkincil Muhafazanın hacmi, kullanılacağı eyaletin yıllık yağış verileri ile hesaplanarak belirlenir.
Türkiye Mevzuatına göre havuzlama hacmi;
▪ Aynı boyuttaki tanklar için bir tankın hacmine eşit,
▪ Farklı boyuttaki tanklar için en büyük tankın hacmi kadar,
▪ Yakıt tankları için, toplam hacme eşit,
▪ Taşınabilir tanklar için, tankların toplam hacminin %75’i ya da en az en büyük tankın hacmine eşit olmalıdır.
EPA’ya göre havuzlama hacmi;
▪ Tek bir tank için kullanılan havuzlama tankın hacmi kadar,
▪ Farklı hacimlerde tankların bulunduğu bir tank sahasında, en büyük tankın hacminin en az %110’ u kadar olmalıdır. (Bu senaryoda fırtına (aşırı yağış) durumu göz önüne alınmamıştır.)