11.02.2017 İstanbul

TORA Çevre, Kingspan Klargester ürünleri için distribütörlük anlaşması imzaladı.

Kingspan’ın güvenilir ürünleri arasında; yağ yakıt ayırıcılar, gres tutucular ve paket biyolojik arıtma sistemleri mevcuttur.

TORA Çevre, Kingspan Klargester ürünleri için distribütörlük anlaşması imzaladı. Kingspan Klargester, yağ yakıt ayırıcı, gres tutucu, atık su pompa ve arıtma istasyonları tasarım ve üretiminde 60 yıllık tecrübeye sahip bir bir firmadır.

Ürünlerin tamamı CE sertifikasına sahip olup, ürünler kullanım amaçlarına göre de Avrupa Standartlarına uygunluk sertifikalarına sahiptir.

Kaliteli ve ekonomik çözümler için bizimle temasa geçiniz.

Kingspan’ın güvenilir ürünleri arasında;

YAĞ YAKIT AYIRICI

Yağ Yakıt ayırıcıları yüzey suyu drenaj sistemlerine dâhil edilerek suda bulunan yağ ve yakıtın çevreye olan etkilerinin engellenmesine yardımcı olur. Bu ekipmanlar yağ ve yakıtı sudan ayırır ve ortamdan uzaklaştırılana kadar güvenli bir şekilde tutar. Araçlardan, yakıt dolum sahalarından sızan ve kazan sonucu dökülen yağ ve yakıtı tutmak amaçlı tesis edilir.

Etkili bir şekilde kullanılabilmesi için doğru bir şekilde tasarlanmalı, kurulmalı ve bakımları yapılmadır. Kıngspan Klargester Yağ Yakıt Ayırıcılar EN 858 (Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri) Sınıf 1 ve Sınıf 2 Avrupa Standartlarına göre üretilmekte ve uygulamalarda maksimum verim sunmaktadır.

Akaryakıt İstasyonu Tipi Ayırıcılar

Tam tutucu tip ayırıcılarda olduğu gibi, akaryakıt istasyonu tipi ayırıcılar da maksimum döküntü riskini bertaraf etmek için tasarlanmıştır. Bu tip ayırıcıların en büyük farkı, bir akaryakıt istasyonunda tank dolumu esnasında dökülebilecek, bir tanker bölmesinin hacmine eşit olan 7.600 litre yakıtı tutabilecek hacimde boyutlandırılmış olmasıdır.

Bu ayırıcının tasarımında hem çevre hem de iş güvenliği kriterleri dikkate alınmıştır.

Tam Tutucu Tip Ayırıcılar

Drenaj sistemi tarafından yakalanabilen tüm debiyi üzerinden geçirebilen yağ yakıt ayırıcı tipidir. Bu debi değeri normal koşullarda 65 mm/s’lik yağmur yağış şiddetine denk gelmektedir.

Bypass Ayırıcılar

Bypass ayırıcılar 6,5 mm/s’lik yağmur yağış şiddeti ile oluşan debiyi ayırabilmektedir. Bu değer 99% oranında tüm yağmur yağışlarını karşılayabilecek seviyededir. Bu seviyeden yüksek yağışlarda ayırıcı akışı bypass etmektedir. Bir döküntü sonrasında oluşacak yağmurun döküntüyü ayırıcıya süpüreceği düşünüldüğünde, 6,5 mm/s’lik yağışlarda dahi döküntünün önemli kısmı ayırıcıda tutulmuş olacaktır.

Yüksek döküntü riski ve yüksek yağmur yağış şiddeti olan alanlarda tam tutucu veya akaryakıt istasyonu tiplerinin kullanımı önerilmektedir.

GRES TUTUCULAR

Gres tutucular, atıksudan yağ ve gresin ayrılması için etkin ve hijyenik bir şekilde ayrılması için tasarlanmıştır. KINGSPAN KLARGESTER ayırıcıları EN 1825-1’e göre tasarlar ve üretir. Gres tutucular endüstriyel tesislerin yanı sıra evler, küçük işletmeler için de üretilmekte olup, yüksek verim sağlar.

Üretilen yağ ve yakıtın tesisatta birikip ilerleyen süreçte bir tıkanıklığa neden olmaması için ekipmanın yağ gres üretilen kaynağa yakın bir noktaya konumlandırılması gerekir. Gres ve yağ ekipman içerisinde doğal yollarla tutulmakta olup herhangi bir kimyasal eklenmesi gerekmemektedir.

PAKET BİYOLOJİK ARITMA SİSTEMLERİ

Biodisk Serisi

KINGSPAN KLARGESTEL yaklaşık 40 yıl önce ilk döner biodisk kontaktör arıtma sistemini piyasaya üren firma olarak,  BioDisk BD-BM atıksu arıtma ürünleri EN 12255 Standardına uygun olarak tasarlanmakta ve üretmektedir.

Bioficient Ürünleri

BİOFicient rünlerinin tamamı EN 12255 standarına uygundur. Bioficint griş suyunu dengeleyerek hidrolik etkileri stabilize eder. Öylelikle çıkış suyunun kalitesinin yüksek olmasını garanti eder. Eniş ürün boyut çeşidile size özel çözümler sunar.