25.09.2018 İstanbul

TORA SEÇ 4.0

20. yılımızı geride bırakırken sektörümüze ve ülkemize başta SEÇ ve teknik konular olmak üzere öncülük etmenin gururunu hep yaşadık. Özellikle SEÇ alanında birçok yeniliğe imza attık. Bugünlerde SEÇ Anlamında bu konuda önemli bir dönüm noktasını geride bırakmanın heyecanını yaşıyoruz. Uzun zamandır üzerinde çalıştığımız projelerimiz sayesinde günümüz ve geleceğin teknolojileri ile SEÇ’i birleştirdik. Çağın gereklerini önceden tespit edip, yenilikçi ürün ve hizmetler sağlama noktasında önemli bir eşiği geri bıraktık. Sanayide gerçekleşen ve “Endüstri 4.0” olarak adlandırılan devrimin SEÇ alanındaki ilk ve öncü uygulayıcısı olmak için yaptığımız çalışmaların ilk bölümü tamamlayarak hayata geçirdik.

tora sec4.0

Artık yaptığımız ve yapacağımız tüm çalışmaları TORA SEÇ 4.0 adı altında birleştirdik, birleştireceğiz.“TORA SEÇ 4.0” teknoloji devrimini şu şekilde tanımladık: “SEÇ ile ilgili yapılması gereken tüm işlem ve kontrollerin dijital, hızlı, güvenilir, kendiliğinden ve düşük maliyetli bir şekilde Endüstri 4.0 kapsamında kullanılan tüm teknolojileri kullanarak gerçekleştirilmesidir.” Bu teknolojiler içinde “Nesnelerin Interneti” (IoT), makine öğrenmesi, yapay zeka uygulamaları, computer vision, enerji hasatlama, sensör fusion, cloud computing başta gelmektedir.

TORA olarak 6 yıl önce başladığımız Ar-Ge çalışmalarında ilk uygulamalarımızı uzaktan monitörleme ve alarm yönetimi üzerinde gerçekleştirmiştik. Hatta bu çalışmaların başlangıcı henüz internetin ülkede yaygın olmadığı dönemde 2002 yılında gaz dedektör sistemlerinin SMS sistemi ile uzaktan takibi ve müteakiben 2014 yılı sonucunda Çağrı Merkezi Whatsup canlı takip uygulamalarına kadar götürülebilir. Bugün gelinen noktada uzaktan monitörleme ile başlayan arıza tespitinin ERP ve E-servis gibi sistemler üzerinde iş emirlerinin açılması, uydu takip üzerinde ekipleri sahaya girdiğinin kontrolü, sahada gerçekleşen faaliyetler ve sonrasındaki tüm teknik ve idari işlemler dijitalleşmiştir. Bu zincirin önemli bir unsuru sahadaki her bir ekipmana gerçek zamanlı (real-time) erişim sağlayıp gerekli bilgilerin alınabilmesine dayanmaktadır.

Buraya kadar anlatılanlar artık TORA için bir yenilik olmaktan çıkmıştır. Bu sebeple son iki yılda özellikle Ar-Ge alanında gerçekleşmekte olan değişime uygun birçok altyapı ve proje çalışmalarına başlanmıştır. Bu alt yapının oluşmasında ilk sırada insan kaynağının geliştirilmesi vardır. Firma içindeki yüksek lisans ve doktoralı konunun uzmanı Ar-Ge mühendislerinin sayısı artırılmıştır,firma bünyesine katılan yeni Ar-Ge mühendislerinin yanı sıra mevcut mühendislerin yüksek lisans ve doktora yapması için teşvik programı başlatılmıştır.

Günümüz Ar-Ge projelerin önemli bir eksiği olan disiplinlerarası Ar-Ge çalışmaları konusuna özellikle dikkat ederek sadece yazılım ve elektrik-elektronik uzmanları değil, makine, mekatronik, çevre, endüstri, iş sağlığı ve güvenliği gibi alanlarda da yüksek lisans ve doktora yapmış çalışanların projelerde yer alması sağlanmıştır. Yine bu kapsamda üniversiteler ile iş birliği yapılmış, geleceğin mucitlerine lise aşamasından itibaren destek sağlanmıştır.

Yapılan çalışmalara bir örnek vermek gerekirse, bir yıl önce hayatan geçen bir proje ile sahada ekiplerin yaptığı portatif gaz dedektörlerin ölçümlerinin gerçek zamanlı merkezi olarak izlenmesi sağlanmıştır. Sektörümüzde yoğun olarak kullanılan portatif gaz dedektörlerinin sahada ekipler tarafından sürekli olarak kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek zaman almaktaydı. Bu kontroller için ekibin yanına gidip gaz dedektörünü bir bilgisayara kablo ile bağlayarak verilerin alınmsı gerekmekteydi. Wireless portatif gaz dedektörleri ile uzaktan detektöre anlık erişim sağlandı. Ekibin yaptığı ölçümler harita üzerinde istasyon konumuna kadar görülerek takip edilebilir hale gelmiştir. Bu gelişmeyi ERP ve E-servis üzerinde entegre olarak olarak çalıştırarak bir ekran üzerinden anlık olarak çalışma yapılan yerler ve gaz dedektörlerinin okumaları görülebilir hale gelmiştir.
Üzerinde çalışılan bir diğer proje ise “giyilebilir teknolojiler” ile alakalıdır. Başka baret olmak üzere kişisel koruyucu ekipmanlar ve iş elbiseleri üzerindeki sensörler vasıtasıyla çalışan personel hakkında bilgi alınmasına dayalı bir projedir. Bu projede kameralar ve ilgili diğer sensörler ile SEÇ ile ilgili emniyetsiz durum ve hareketler tespit edilmektedir. Ayrıca personellerin gerçek çalışma saatleri, olası kazaları, sağlık verileri gibi veriler alınabilmektedir.

Bu uygulamaların hepsinde TORA SEÇ 4.0 ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi de çok önemli bir hal almıştır. Verilerin büyüklüğü nedeniyle takip ve analizler yeterince hassas olamamaktadır. Bu alanda yapay zeka algoritmaları ile daha kesin sonuçlar almak mümkündür. Böylece daha net SEÇ aksiyonlarının alınması sağlanabilir. Ar-Ge çalışmalarımızı bu kapsamda devam ettirmekteyiz.

4.0 Teknolojisinin sağladığı makineleşme ve nesnel iletişim gücü sayesinde işlerimiz ve günlük yaşantımızı çok daha kolay, hızlı ve insan eli kaynaklı hatalardan uzak bir şekilde sürmektedir. Tora olarak , 4.0 teknolojisinde , daha yüksek verimli, kaynak tasarruflu, çevre dostu sistemleri ile yeni hizmet ve iş modellerinin geliştirilmesi konusundaki çalışmalarımızın sektörümüze ve ülkemize fayda sağlayacağı inancındayız. Bu alanda know-how ihraç edecek firma olma hedefimiz ile devam ediyoruz.