07.06.2017 Ankara

Tora’dan Çift Yakıtlı Combo Dispenserler

TSE’nin Çift yakıtlı yani combo dispenserlerin istasyonlarında kullanılacak mı?

TSE (Türk Standardları Enstitüsü)  Ankara’da Çift yakıtlı Combo dispenserlerin akaryakıt istasyonlarında kullanılmasını değerlendirmek adına toplantı düzenlemiştir. Toplantı süresince tüm sektör paydaşları görüşlerini bildirmiştir. 

Akaryakıt sektörü yeni bir döneme başlamaktadır.

Akaryakıt pompasında hali hazırda sadece benzin ve motorin türlerinin satışına izin verilmektedir. Akaryakıt istasyonlarında her geçen gün satışı artan LPG’nin ve gelecekte artma potansiyeli olan CNG yakıtının ve de Adblue’nun aynı ada üzerinden satılması ile akaryakıt istasyonlarının satış hizmetlerinin kalitesinin artacağı düşünülmektedir. 

Gilbarco, CNG pompası, LPG dispenseri, Adblue pompası ve akaryakıt pompası üretimini yapmaktadır.

Tora olarak Gilbarco combo dispenserler yani karma yakıt dolum cihazları ile yeni döneme hazırız.