10.05.2022 İstanbul

Transferde dikkat edilecek durumlar nelerdir?

Akaryakıt istasyonlarında bazı durumlarda tanklarda yer alan ürünlerin yer değiştirmesi veya o tanklardan alınması gerekmektedir. Bu durumlarda profesyonel ekiplerimizce istasyonlarda gerekli işlemleri tam emniyetli şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Ürün transferlerinde karışmış ürünler veya gerekli durumlarda temiz ürünlerinizi aşağıdaki gibi transfer etmekteyiz;

 • Yer altı tankından kara tankerlerine
 • Kara tankerden yer altı tankına
 • Mobil tanklardan kara tankerlerine
 • Kara tankerinden mobil tanklara
 • Yer üstü tanklardan kara tankerlerine
 • Yer altı tankından bir diğer yer altı tankına yapılan işlemlerdir.

 

Bu işlemlerde dikkat edilmesi gereken noktalar işe başlamadan önce planlamanın yapılması şu sorulara cevap verebiliyor olması gerekmektedir;

 • Neden transfer işlemi gerekiyor ?
  • Bu sorunun cevabı ürün off spect olmuş olabilir, yeni ürün bir arıza nedeniyle tanka dökülemiyor olabilir tanker arızası nedeniyle başka bir tankere transfer yapılması gerekiyor olabilir.
 • Transfer yapılacak ürünün cinsi nedir?
  • Burada yapılacak transfer işleminde ürünün hangi tür akaryakıt ürünü olacağı kullanılacak ekipmanın ve alınacak önlemlerin daha fazla artırılmasına neden olabilir.
 • Transferi yapılacak ürünün miktarı nedir ?
  • Bu sorunun cevabına göre yapılacak planlamanın saati, hava durumu ve işlemi yapacak ekibin durumlarını ayarlamak için önemlidir.
 • Transfer işlemi nerede yapılacak?
  • Transfer işleminin yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu istasyonlarda yapabilmek için daha fazla önlem alınması ve saha kapatmak gerekecektir. Bu nedenle işi almadan önce nerede ve hangi koşullarda yapılacağını öğrenmek gereklidir.

Transfer işleminde dikkat edilmesi gereken noktalar;

 • Çevre kirliliğinin olmaması için transfer için kullanılan hortum, kaplin ve pompa bağlantılarının sızdırmazlıklarının sağlanması ve spill kitlerin kullanılması.
 • Statik elektrik kaynaklı kazaların yaşanmaması için tanker ve transfer pompası gibi ekipmanlarında topraklama yapılarak eş potansiyel sağlanması.
 • Tankerlerin emniyete alınması ön ve arka tekerleklere takozların koyulması el freninin çekilmesi.
 • Transfer işlemi başlamasından bitmesine kadar geçen sürede çalışma sahasına yetkili olmayan personel veya müşteri girişinin engellenmesi
 • Eğer transfer yapılacak ürün off spect değil de temiz ürün ise tankerin doldurma için tanker yetkilisi ile anlaşılarak ilgili gözlerin doldurulması sağlanır ve dolum sonrası etiketleme ve mühürleme yapılır.
 • Tanker üst korkulukları işlem öncesinde kontrol edilir. Açılmayan veya kırık korkuluklu araçlarda işlemler yapılmaz.
 • Tanker yüklemesi eğer birden fazla ürün var ise dolum yapılacak gözlerde bir önceki ürünün ne olduğunu yetkiliden öğrenin.