28.04.2022 İstanbul

 Ürün Geri Kazanım ve Filtrasyonun Faydaları

TORA Bakım Müdürü Gökhan Çelik; ‘‘Yakıt birim fiyatlarının bir önceki yıla göre %300’ün üzerinde artış gösterdiği günümüzde her bir litre yakıt, istasyonlar için maddi önem arz etmektedir. Bu kısımda ürün geri kazanım ve filtrasyon işlemi daha da kritik bir öneme sahip oluyor.’’ dedi.

Akaryakıt istasyonlarında müşteri memnuniyetini sağlayabilmenin en önemli noktalarından birisi Tank Temizliği operasyonudur. Her insan aldığı ürünün kalitesi konusunda emin olmak ister, yakıt tarafında bunu sağlamanın yegane yolu da tank temizliği işlemidir. TORA Bakım Müdürü Gökhan Çelik, Ürün Geri Kazanım ve Filtrasyon süreçlerinin önemini anlattı;

Tank temizliği faaliyeti sayesinde tank diplerinden su ve tortuların alınarak ikmal alanlarından temiz yakıt çıkışı sağlanmakta ve akaryakıt tanklarının uzun ömürlü kullanımı sağlanabilmektedir. Yakıt birim fiyatlarının bir önceki yıla göre %300’ün üzerinde artış gösterdiği günümüzde her bir litre yakıt istasyonlar için maddi önem arz etmektedir. Bu kısımda ürün geri kazanım ve filtrasyon işlemi daha da kritik bir öneme sahip oluyor.

Ayrıca minimum seviyede atık oluşturabilmek gelecek nesillerimizin yaşayabileceği bir dünya bırakmak açısından bizlere büyük bir sorumluluk yüklemekte. İşte tam bu noktada tank temizlik operasyonu diğer bir kolu olan ‘’Ürün Geri Kazanım’’ devreye girmektedir. Geliştirilmiş TORA Tank Temizleme Ünitemiz sayesinde atık geri kazanım oranımız %90 seviyelerine ulaşmaktadır. Bunu matematiksel olarak anlatmak gerekirse 1 varil atık için (200 litrelik) 180 litreye varan geri kazanım sağlanabilmekte olup günümüz yakıt fiyatları ile 4200 TL değerinde ürün tekrar kullanılabilir hale gelmektedir. Sadece bir adet varil içerisindeki geri kazanım miktarı bu hesaplama ile değerlendirildiğinde, ürün geri kazanımı, tank temizliği operasyonu içerisinde vazgeçilmez bir rol oynamaktadır.

İstasyonlarımızın süre gelen yıllardır çözümsüz kaldığı yakıta homojen olarak dağılım sağlayan su sorunu için de TORA Tank Temizleme Ünitesinin diğer bir işlevi olan ürün filtrasyon işlemi çözüm sağlayabilmektedir. Yakıt içerisinde suyun çözünmesi sonucu tank dibine çökmeyen su, yakıtın her bir birimine dağılım sağlayabilmektedir. Yakın döneme kadar bu gibi durumlarda tüm yakıtın bertarafından başka çare bulunamamaktaydı. Fakat ürün filtrasyon operasyonlarımızda kullandığımız özel filtreleme yöntemleriyle bu konu için de çözüm sağlayabilmekteyiz.

Kar marjlarının çok düşük seviyelere indiği bu dönemde imkanlarımızı en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Bunun için de hedefimizin sıfır atık olduğu günümüzde istasyonlarımıza en doğru ve en faydalı çözümler bulabilmek amacıyla Tank temizliği, Ürün Geri Kazanım ve Ürün Filtrasyon operasyonlarımızı her gün daha da geliştirecek TORA Ar-ge çalışmalarımız devam ediyor.