Tora : With You For 20 Years

Tora Petroleum Products Engineering Electrical and Electronics Industry and Trade Inc. was founded in 1998 in Istanbul. engineering, consultancy and AR-GE services to meet the operational, equipment and technical safety requirements of fuel oil, LPG, CNG sector.

Who is Tora Petrol?

1998 yılında İstanbul’da kurulan Tora Petrol Ürünleri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. akaryakıt, LPG, CNG sektörünün işletim, ekipman ve teknik emniyet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mühendislik, danışmanlık ve AR-GE hizmetleri vermektedir. Projelendirme, uygulama, periyodik ve koruyucu bakım, makine teçhizat üretim ve hazır ürün satışı faaliyetlerinin yanı sıra, isteğe yönelik (terzi modeli) profesyonel çözümler üreten bir kuruluştur.

TORA A.Ş. kurucuları ve üst yönetimi petrol arama da dâhil, akaryakıt sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş mühendislerden oluşmakla, sektörde en fazla uzman mühendis istihdam eden Firma konumundadır.

İlklerin öncüsü olan TORA, akaryakıt servis sektöründe koruyucu bakım programını tasarlamış, ilk uygulamasını başlatmış ve bu önemli hizmeti sektöre kazandırmıştır. Koruyucu bakım programını eş zamanlı olarak dünyada ilk olarak uygulanan “uzaktan riskli ortam monitörleme” projesini de on yılı aşkın süredir Ülkemizde başarı ile sürdürmektedir.

Şirket yönetimi olarak insan yaratıcılığını, firma işleyişi ve uygulamalarında en belirleyici unsur olarak değerlendiririz. İşimizi amatör ruhla severek yapar, mükemmeli hedefleriz. Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışı şirket kültürümüzün temel öğelerinden biridir. Ülkemizi sever, uzmanlık alanımızda geliştirdiğimiz konularda sektörü bilgilendiririz. Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır felsefesine inanırız.

Önce müşterimizin ürün veya hizmet aldığı konu ile ilgili bilgisini ölçer, gerekiyorsa pekiştirir sağlıklı karar verebilmesine yardımcı oluruz. Müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru çözümü bulmak için çalışırız. Müşteri ihtiyacı için gelecekteki teknolojik gelişme ve değişimleri de gözeterek  fiyat ve uygulama bakımından en uygun proje ve teklifi hazırlarız. Müşterilerimiz proje isimleri, soğuk istatistikler değil kanlı canlı bizim gibi duyguları olan insanlardır. Müşterilerimiz bizim dışımızda insanlar değil işimizin bir parçasıdır. Sektördeki yeni ürün ve uygulamaları tanıtır, müşterimizin hizmet standardını yükseltmeye çalışırız

Şirketin yaptığı tüm hizmetlerin belirli prensipler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kalite sisteminin uygulanmasını gözetmek, iyileştirilmesi için talepte bulunmak her şirket bireyinin görevidir. Ürün ve hizmet kalitemizi arttıracak araç ve fikirlere büyük ölçülerde sürekli yatırım yaparız. İşimizi, yürürlükteki ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürken aynı zamanda uluslararası standart ve uygulamaları izler, bu tip uygulamaları sektöre yayarak yeni iş potansiyelleri geliştiririz. Kalite anlayışımız gereği müşterilerimize verdiğimiz hizmet için kullandığımız ürünlerde, kabul edilmiş kalite standartlarını ararız.

TORA işinin doğası gereği saha çalışmalarında daima risk faktörlerini değerlendirerek gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alır. TORA işini yaparken müşterilerinin can ve mal varlıklarını, çalışanlarının can ve mal varlıklarını ve çevresel etkileri daima en ön planda tutar. İşimizi yaparken iş emniyeti kurallarına uyar, işin gidişi ile ilgili müşterilerimizi devamlı bilgilendiririz.

0
Adet/Yıl Çağrı
0
İstasyon/Yıl Periyodik Bakım
0
Adet/Yıl Servis
0
Farklı Ürün
2023-08-25T14:00:25+03:00

Deprem Uyarı Sistemleri

05.06.2023 İstanbul, Deprem Uyarı sistemleri yüksek teknoloji, hızlı kurulum ve kolay erişim imkanları ile müşteri talepleri doğrultusunda çözümler sağlamaktadır.

2023-04-26T16:00:44+03:00

İstasyonlarda Breakaway Kullanımının Önemi

26.04.2023 İstanbul, İstasyonlarda Breakaway Kullanımının Önemi, Breakaway, tabanca ile hortum arasında bulunan, sürücünün satış işlemi sona ermeden hareket etmesi durumunda bir kuvvete maruz kalan ve bu durumda koparak meydana gelebilecek can ve mal kayıplarını önleyen çok önemli bir emniyet ekipmanıdır.

2023-08-25T14:00:35+03:00

İstasyonların Çevresel Yasal Sorumlulukları

19.04.2023 İstanbul, İstasyonların Çevresel Yasal Sorumlulukları, Türk İstatistikleri Kurumunun (TUİK) verilerine göre trafiğe kayıtlı taşıt sayısının 2023 yılı Şubat ayı itibarıyla 26 milyonu aştı. Birçoğumuz araç kullanıyoruz ve rutinlerimizden biri de akaryakıt istasyonlarına uğramak ve yakıt depomuzu belli oranlarda doldurmak.

2023-04-13T13:37:12+03:00

Akaryakıt sektöründe yüksekte çalışma: merdivenler

13.04.2023 İstanbul, Akaryakıt sektöründe yüksekte çalışma: merdivenler, Dünyada en çok yapılan riskli faaliyetlerden biri yüksekte çalışmadır. Bir sandalye ya da masa üstüne çıkarak yapılan her iş, evlerde perde takılması, mutfakta üst dolaplardan malzeme alınması gibi işler en sık yapılan faaliyetlerdir. Denge kaybı ya da üzerine çıkılan nesnenin kayması veya kırılması gibi nedenlerle çok sık düşme kazası yaşanır.