Tora : With You For 20 Years

Tora Petroleum Products Engineering Electrical and Electronics Industry and Trade Inc. was founded in 1998 in Istanbul. engineering, consultancy and AR-GE services to meet the operational, equipment and technical safety requirements of fuel oil, LPG, CNG sector.

Who is Tora Petrol?

1998 yılında İstanbul’da kurulan Tora Petrol Ürünleri Mühendisliği Elektrik ve Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. akaryakıt, LPG, CNG sektörünün işletim, ekipman ve teknik emniyet ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mühendislik, danışmanlık ve AR-GE hizmetleri vermektedir. Projelendirme, uygulama, periyodik ve koruyucu bakım, makine teçhizat üretim ve hazır ürün satışı faaliyetlerinin yanı sıra, isteğe yönelik (terzi modeli) profesyonel çözümler üreten bir kuruluştur.

TORA A.Ş. kurucuları ve üst yönetimi petrol arama da dâhil, akaryakıt sektöründe uzun yıllar hizmet vermiş mühendislerden oluşmakla, sektörde en fazla uzman mühendis istihdam eden Firma konumundadır.

İlklerin öncüsü olan TORA, akaryakıt servis sektöründe koruyucu bakım programını tasarlamış, ilk uygulamasını başlatmış ve bu önemli hizmeti sektöre kazandırmıştır. Koruyucu bakım programını eş zamanlı olarak dünyada ilk olarak uygulanan “uzaktan riskli ortam monitörleme” projesini de on yılı aşkın süredir Ülkemizde başarı ile sürdürmektedir.

Şirket yönetimi olarak insan yaratıcılığını, firma işleyişi ve uygulamalarında en belirleyici unsur olarak değerlendiririz. İşimizi amatör ruhla severek yapar, mükemmeli hedefleriz. Ekip ruhu ve ekip çalışması anlayışı şirket kültürümüzün temel öğelerinden biridir. Ülkemizi sever, uzmanlık alanımızda geliştirdiğimiz konularda sektörü bilgilendiririz. Memleketini en çok seven işini en iyi yapandır felsefesine inanırız.

Önce müşterimizin ürün veya hizmet aldığı konu ile ilgili bilgisini ölçer, gerekiyorsa pekiştirir sağlıklı karar verebilmesine yardımcı oluruz. Müşteri beklentilerine ve ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru çözümü bulmak için çalışırız. Müşteri ihtiyacı için gelecekteki teknolojik gelişme ve değişimleri de gözeterek  fiyat ve uygulama bakımından en uygun proje ve teklifi hazırlarız. Müşterilerimiz proje isimleri, soğuk istatistikler değil kanlı canlı bizim gibi duyguları olan insanlardır. Müşterilerimiz bizim dışımızda insanlar değil işimizin bir parçasıdır. Sektördeki yeni ürün ve uygulamaları tanıtır, müşterimizin hizmet standardını yükseltmeye çalışırız

Şirketin yaptığı tüm hizmetlerin belirli prensipler ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi esastır. Kalite sisteminin uygulanmasını gözetmek, iyileştirilmesi için talepte bulunmak her şirket bireyinin görevidir. Ürün ve hizmet kalitemizi arttıracak araç ve fikirlere büyük ölçülerde sürekli yatırım yaparız. İşimizi, yürürlükteki ulusal mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak yürütürken aynı zamanda uluslararası standart ve uygulamaları izler, bu tip uygulamaları sektöre yayarak yeni iş potansiyelleri geliştiririz. Kalite anlayışımız gereği müşterilerimize verdiğimiz hizmet için kullandığımız ürünlerde, kabul edilmiş kalite standartlarını ararız.

TORA işinin doğası gereği saha çalışmalarında daima risk faktörlerini değerlendirerek gerekli tüm güvenlik tedbirlerini alır. TORA işini yaparken müşterilerinin can ve mal varlıklarını, çalışanlarının can ve mal varlıklarını ve çevresel etkileri daima en ön planda tutar. İşimizi yaparken iş emniyeti kurallarına uyar, işin gidişi ile ilgili müşterilerimizi devamlı bilgilendiririz.

0
Adet/Yıl Çağrı
0
İstasyon/Yıl Periyodik Bakım
0
Adet/Yıl Servis
0
Farklı Ürün
2021-06-09T11:14:53+03:00

Karbon Yakalama, Fizyon ya da Füzyon: “Hangisi bizi 2050’ye Kadar Net Sıfır Emisyona Götürecek?”

09.06.2021 İstanbul, Dünya, fosil yakıtların yerini alması için elektrifikasyona güveniyor, bu da küresel enerji talebinin 2020 ile 2050 arasında iki katına çıkabileceği anlamına geliyor. Fakat bu sistem hiçbir yerde hazır halde değil. Rüzgâr, güneş ve batarya teknolojisi çok şey başarmış olmasına karşın, ana yük güç çözümleri değildir. 

2021-06-05T14:33:04+03:00

Dünya Çevre Günü, Çevre Dostu Akaryakıt İstasyonları

05.06.2021 İstanbul, Dünya Çevre Günü, Çevre Dostu Akaryakıt İstasyonları - Mevcut faaliyetlerimizin akaryakıt ağırlıklı olduğu ve sektörel hizmetler bakımından, karbon ayak izi nispeten yüksek sektörlere destek verdiğimizden, iklim değişikliği üzerindeki etkilerimizin farkında olarak her geçen gün mevcut faaliyetlerimizin çevre dostu faaliyetlerle eşitlenmesini amaçlıyoruz.

2021-06-03T14:30:30+03:00

ELEKTRİKLİ ÇALIŞMALARDA LOTO (LOCK OUT TAG OUT) KULLANIMIN ÖNEMİ

03.06.2021 İstanbul, İşyerinde kullandığımız birçok alet, ekipman elektrikle çalışmaktadır. Ana elektrik panosundan, grup panolarından cihazların bakım, onarım, montaj ve benzer çalışmaları dolayısıyla güvenlik açısından elektrik bağlantılarını kesilmesi gerekebilmektedir. Bu çalışmalar dışındakilerin farkında olmadan elektriğe maruz kalmaları ciddi iş kazalarına neden olabilir. Sigorta kilitleri LOTO (Lock Out Tag Out) ya da EKED (Etiketle, Kilitle, Emniyete Al, Dene) olarak bilinmektedir ve bu tür tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla kullanılmaktadır.